Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Juridische zaken

Over de juristerij in de binnenvaart valt veel te zeggen. Er is een set aan internationale verdragen die borgen dat goederen- en personenvervoer tamelijk ongestoord plaats kan vinden. Er zijn verschillende algemene voorwaarden waar iedereen gebruik van kan maken, zoals verschillende vervoervoorwaarden, opslagvoorwaarden, bevrachtingsvoorwaarden en personenvervoercondities.

Het CBRB vindt goede juridische kaders voor een veilig en verantwoord vervoer per binnenvaart van belang. In samenwerking met relevante kennispartners zorgen we voor actuele en bruikbare juridische condities. Hierbij werkt het CBRB vooral samen met IVR, de Stichting Vervoersadres en diens juridische commissie, EBU en andere juridische deskundigen.

 

 


CBRB

CBRB
Binnenvaartbrancheorganisatie

Contact:

Klik hier voor meer contactgegevens