Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Overleggen tussen binnenvaart en Rotterdamse en Amsterdamse havens

KBN overlegt regelmatig met de Rotterdamse en Amsterdamse havenbedrijven. Dit gebeurt zowel op directie- als op beleids- en operationeel niveau. KBN is betrokken bij deze overleggen.

Zie de volgende artikelen met een terugkoppeling:


Oeververbinding Amsterdam

Een voorbeeld van lobby op infrastructuur voor de binnenvaart is de inzet van KBN op het dossier ‘Oeververbinding Amsterdam’. Nadat het College van B&W van Amsterdam een besluit had genomen over de IJ-oeververbindingen en het project ‘Sprong over het IJ’,  bleek lobby vanuit de binnenvaart noodzakelijk. Elementen in deze lobby zijn de brughoogte op deze internationale corridor en de nautische veiligheid. Samen met relevante organisaties pleit KBN voor een oeververbinding onder het IJ door. Zie de volgende nieuwsbrieven:

 
Vertegenwoordiging

Een groot deel van de werkzaamheden op het dossier Infrastructuur verricht KBN onder de vlag van het Centraal Overleg Vaarwegen (COV). Binnen dit samenwerkingsverband lobbyt KBN voor efficiënte achterlandverbindingen, een aantrekkelijk modal shift beleid, goed onderhouden en robuuste infrastructuur en bereikbare havens. Aanspreekpunt binnen KBN voor dit dossier is Geert Snoeij.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.