Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Overleggen tussen binnenvaart en Rotterdamse en Amsterdamse havens

Het CBRB overlegt regelmatig met de Rotterdamse en Amsterdamse havenbedrijven. Dit gebeurt zowel op directie- als op beleids- en operationeel niveau. Van het CBRB zijn Robert Kasteel en Lijdia Pater betrokken bij deze overleggen. Lijdia Pater is vicevoorzitter van de Rotterdamse werkgroep binnenvaart belangen (WBR).

Zie de volgende artikelen met een terugkoppeling:


Oeververbinding Amsterdam

Een voorbeeld van lobby op infrastructuur voor de binnenvaart is de inzet van het CBRB op het dossier ‘Oeververbinding Amsterdam’. Nadat het College van B&W van Amsterdam een besluit had genomen over de IJ-oeververbindingen en het project ‘Sprong over het IJ’,  bleek lobby vanuit de binnenvaart noodzakelijk. Elementen in deze lobby zijn de brughoogte op deze internationale corridor en de nautische veiligheid. Samen met relevante organisaties pleit het CBRB voor een oeververbinding onder het IJ door. Zie de volgende nieuwsbrieven:

 
Vertegenwoordiging

Een groot deel van de werkzaamheden op het dossier Infrastructuur verricht het CBRB onder de vlag van het Centraal Overleg Vaarwegen (COV). Binnen dit samenwerkingsverband lobbyt het CBRB voor efficiënte achterlandverbindingen, een aantrekkelijk modal shift beleid, goed onderhouden en robuuste infrastructuur en bereikbare havens. Aanspreekpunt binnen het CBRB voor dit dossier is Lijdia Pater - de Groot.


Lijdia Pater - de Groot
Adjunct Directeur

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen: