Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

Infrastructuur


Deugdelijk onderhouden van vaarwegen, sluizen en bruggen zijn van levensbelang voor de binnenvaart. Onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud zijn voor veel binnenvaartondernemers dagelijkse realiteit en dat heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Op het water is nog voldoende ruimte en scheepscapaciteit beschikbaar. Dit benutten helpt om files te verminderen en klimaatdoelstellingen te halen, maar het vraagt een robuust en betrouwbaar vaarwegennet. Uitgesteld en achterstallig onderhoud hindert de betrouwbaarheid van de modaliteit binnenvaart.

Een groot deel van de werkzaamheden op het dossier Infrastructuur verricht het CBRB onder de vlag van het Centraal Overleg Vaarwegen (COV). Binnen dit samenwerkingsverband lobbyt het CBRB voor efficiënte achterlandverbindingen, een aantrekkelijk modal shift beleid, goed onderhouden en robuuste infrastructuur en bereikbare havens. Aanspreekpunt binnen het CBRB voor dit dossier is Lijdia Pater - de Groot.


Lijdia Pater - de Groot
Adjunct Directeur

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen: