Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Hieronder wordt u geïnformeerd over de achtste aanvraagperiode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 

Voor wie geldt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan door ondernemers met substantieel omzetverlies worden aangevraagd.

 

Wat zijn de voorwaarden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?
Als u een tegemoetkoming NOW voor de achtste aanvraagperiode ontvangt, dan zijn dit uw plichten:

 

 • Loon; gebruik de tegemoetkoming om de loonkosten te betalen. Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers in dienst, ongeacht de contractvorm, en betaal het loon van de werknemers door.
 • Ontslag en omscholing; als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk. Door het laten gaan van uw werknemer kan het zijn dat uw loonsom daalt. Houd er rekening mee dat dit leidt tot een lagere tegemoetkoming.
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag tussen 1 januari en 31 maart 2022, dan heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. U kunt dit melden tot en met 13 april 2022. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 • Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.
 • Administratie; houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel ons als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Wij kunnen tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.
 • Als u een aanvraag definitieve berekening doet, stuurt u een derdenverklaring of accountantsverklaring mee als dat nodig is. Een derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 40.000 en € 125.000, of een definitieve tegemoetkoming tussen € 40.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot). Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 125.000 of meer, een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot), of een aanvraag op werkmaatschappijniveau. Vraag uw accountant om meer informatie hierover of kijk op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
 • Winstuitkering, bonus en aandelen; keer over heel 2022 geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 125.000 of meer is, of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn. Vraag uw accountant om meer informatie hierover of kijk op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Wanneer kan ik de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) periode acht aanvragen?
Voor een tegemoetkoming voor de periode: januari, februari en maart 2022 kunt u een voorschot aanvragen van 14 februari tot en met 13 april 2022. De definitieve berekening kan aangevraagd worden van 3 oktober 2022 tot en met 2 juni 2023.

 

Waar kan ik de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) periode acht aanvragen?
Via het UWV kunt u uw aanvraag indienen per periode indien via deze pagina.

 

Meer vragen antwoorden over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vindt u hier.

 

 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.