Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

De COVID-19 pandemie bepaalt in hoge mate ons dagelijkse leven. De impact is voor veel ondernemers enorm. Vanwege de grote behoefte aan duidelijkheid over het pakket steunmaatregelen van de Nederlandse overheid, heeft het CBRB een aantal zaken voor u uitgezocht en samengevat. Indien het nodig is voor uw bedrijfsvoering kunt u anticiperen op de diverse mogelijkheden die geopend zijn of worden. Uiteraard zal het CBRB adequaat reageren op mogelijke wijzigingen en u daarover informeren.

 

 

Regeling: Verlengde TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb)
Hoogte: Max € 90.000 per 3 maanden
Duur: 3x3 maanden, periode 1 juni t/m 31 augustus 
Voorwaarden: Ja, ook nieuwe voorwaarden t.o.v. de TVL. Belangrijk te weten is dat de 3 perioden afzonderlijk moeten worden aangevraagd.
Periode van aanvraag: 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De eerste periode/drie maanden kan tot 29 januari worden aangevraagd. 
Uitvoerder: RVO

 

Regeling: NOW 3 (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)
Hoogte: Vergoedingspercentage blijft max 85% van de loonsom (afhankelijk van de terugval in omzet)
Duur: 3x3 maanden, tot en met 30 juni 2021
Voorwaarden: ja, ook nieuwe voorwaarden t.o.v. NOW 2.0
Periode van aanvraag: Streven is eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november te openen. Iedere 3 maanden is een nieuwe aanvraag nodig
Uitvoerder: UWV (088-8982004)
Wachttijd 1e voorschot: 2 tot 4 weken

Regeling: Verlengde TOZO (Extra Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers)
Hoogte: Levensonderhoud: aanvullende uitkering tot sociaal minimum
(hoeft niet te worden terugbetaald)
Lening voor bedrijfskapitaal: Max. € 10.157 (tegen 2% rente)
Duur: Verlengd tot en met eind juni 2021
Voorwaarden: Ja, ook nieuwe voorwaarden t.o.v. TOZO 2.0
Periode van aanvraag: TOZO 2.0 kunt u tot en met 30 september aanvragen
TOZO 3.0 kunt u vanaf 1 oktober 2020 aanvragen
Uitvoerder: woongemeente waar men staat ingeschreven

 

Regeling: Verlengde TOZO (Extra Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers)
Hoogte: Levensonderhoud: aanvullende uitkering tot sociaal minimum
(hoeft niet te worden terugbetaald)
Lening voor bedrijfskapitaal: Max. € 10.157 (tegen 2% rente)
Duur: Levensonderhoud: max. 3 maanden, vooralsnog tot eind augustus
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: vanaf 1 juni 2020 – 1 september 2020
Uitvoerder: woongemeente waar men staat ingeschreven

 

Regeling: Bijzonder uitstel van betaling en verlaging boetes belastingen
Hoogte: -
Soort belastingen: Inkomstenbelasting (IB), Vennootschapsbelasting (VPB), Omzetbelasting (OB) en Loonheffing Belasting (LB)
Duur: uitstel van 3 mnd tot 1 september 2020
Voorwaarden: voor periode van 3 maanden: geen
periode > 3 maanden: o.b.v. aanvullende informatie en verklaring dat  geen dividenden en bonussen worden uitgekeerd, of eigen aandelen worden ingekocht.
Periode van aanvraag: na aangifte en vóór aanslag
Uitvoerder: belastingdienst

 

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Zo kunnen ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft. Zzp’ers houden recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben, ook die zzp’ers die sterk seizoensgebonden werken.

De maatregelen worden nog verder uitgewerkt, zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Zodra de maatregelen uitgewerkt zijn, zal het CBRB hierover weer een update plaatsen.

Regeling: NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)
Hoogte: Max. 90% van de loonsom (afhankelijk van de terugval in omzet)
Duur: 3 maanden (+ mogelijk verlenging met nog eens 3 mnd)
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: 6 april 2020 vanaf 9:00 uur tot 5 juni 2020
Uitvoerder: UWV (088-8982004)
Wachttijd 1e voorschot: 2 tot 4 weken


 

Regeling: TOZO (Extra Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers)
Hoogte: Levensonderhoud: aanvullende uitkering tot sociaal minimum
(hoeft niet te worden terugbetaald)
Lening voor bedrijfskapitaal: Max. € 10.157 (tegen 2% rente)
Duur: Levensonderhoud: max. 3 maanden, vooralsnog tot 1 juni
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: vanaf 27 maart jl. – 1 juni 2020
Uitvoerder: woongemeente waar men staat ingeschreven


 

Regeling: Bijzonder uitstel van betaling en verlaging boetes belastingen
Hoogte: -
Soort belastingen: Inkomstenbelasting (IB), Vennootschapsbelasting (VPB), Omzetbelasting (OB) en Loonheffing Belasting (LB)
Duur: uitstel van 3 maanden tot 1 juli 2021
Voorwaarden: voor periode van 3 maanden: geen
periode > 3 maanden: o.b.v. aanvullende informatie
Periode van aanvraag: na aangifte en vóór aanslag
Uitvoerder: belastingdienst


 

Regeling: Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Hoogte: tot € 250.000
Duur: 6 maanden uitstel van aflossing
Voorwaarden: ja (klant bij Qredits)
kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet a.g.v. de Corona crisis
Periode van aanvraag: nu – tot eind mei 2020
Uitvoerder: Qredits

 

Andere maatregelen overheid

Regeling: Corona Overbruggingslening (COL)
Hoogte: Van € 50.000 - € 2.000.000
Duur: 3 jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: Vanaf 29 april 2020
Uitvoerder: Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

 

Overzicht steunmaatregelen Rotterdam

Regeling: opschorten BIZ-belasting
Hoogte:  
Duur: voorlopige opschorting
Voorwaarden: automatisch, geen actie vereist


   

Het CBRB spant zich in om u te voorzien van informatie die behulpzaam kan zijn bij uw bedrijfsvoering. Een aantal regelingen is onder “stoom en kokend water” tot stand gebracht en hebben mogelijk verdere aanpassing nodig om in alle gevallen effectief en werkbaar te zijn. Houdt u hier a.u.b. rekening mee en vergewist u zich zelf ook van de actuele stand van zaken. Aan de verstrekte informatie door het CBRB kunnen geen rechten worden ontleend.