Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Coronavirus

In deze roerige tijden zijn er veel vragen en onduidelijkheden, op deze pagina verzamelen we de meest relevante informatie en links die voor u als ondernemer belangrijk zijn. Het CBRB is bij VNO-NCW / MKB aangehaakt voor de totstandkoming van steunmaatregelen, we zullen u hierover zo goed mogelijk blijven informeren.

Het CBRB houdt zich aan de maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus. Het CBRB beschikt over goede digitale middelen om thuis en op afstand te werken en dat houdt in dat de CBRB-medewerkers deze middelen maximaal zullen benutten en de komende periode zoveel mogelijk thuiswerken.

Natuurlijk spant het CBRB zich maximaal in om de continuïteit van het te verrichten werk te waarborgen. Het is wel mogelijk dat de telefonische bereikbaarheid verminderd in deze periode. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om zoveel als mogelijk contact per e-mail met het CBRB op te nemen:
 • Algemene vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Adressen van de medewerkers

Hieronder zijn de artikelen ingedeeld in categorieën, met de nieuwste bovenaan. Het nieuws volgt elkaar in hoog tempo op, het kan zijn dat we daarom artikelen verwijderen wanneer deze niet meer actueel zijn.

Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen beantwoord in een Vraag en Antwoord
Tevens hebben we een overzicht gemaakt van de Steunmaatregelen overheid.

 

Bemanning

Maatregelen in EU landen

Wij willen er op wijzen dat in ieder land eigen ‘corona’ maatregelen van kracht zijn; en deze maatregelen worden voortdurend bijgesteld. Het gaat dan om zaken als:

 • Het is enkel toegestaan om alleen of met enkele personen in de openbare ruimte te verblijven.
 • Er moet minimaal een meter tot twee meter afstand tot andere mensen worden aangehouden.
 • Er is een verplichting om maskers te dragen in winkels, openbaar vervoer, publieke ruimtes en of drukke (winkel)straten.
 • Reisverklaringen om de status van bemanningslid te bewijzen kunnen nuttig zijn, maar zijn niet verplicht.

 

Voorbeeldverklaringen voor dienstreizen

De CCR heeft een voorbeeld verklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart/Rijnvaart opgesteld. Een dergelijke verklaring kan gebruikt worden om aan de controleautoriteiten te overhandigen. 

Toen dit voorjaar het ene na het andere land vroeg om aan te tonen dat het reizen van en naar een schip gebeurd is er een meertalig voorbeeld tekst ontwikkeld.

De EU heeft voor de logistieke sector een formulier opgesteld om mee te reizen. Op dit EU Certificate for International Transport kun je de status reizend bemanningslid aankruisen.

Frankrijk heeft voor de nieuwe lockdown haar attestation-de- deplacement—derogatoire / verplaatsingsverklaringen opnieuw uitgegeven. Wij adviseren om deze naast de CCR reisverklaring mee te nemen in Frankrijk.Inreizen in Oostenrijk met Janssen vaccin

Op basis van Europese afspraken is de eenmalige Janssen-vaccinatie 270 dagen geldig voor het inreizen in Oostenrijk. Binnen Oostenrijk is het vaccinatiebeleid gebaseerd op eigen bevoegdheden van Oostenrijk. Daar geldt de eenmalige Janssen-vaccinatie per 3 januari 2022 als onvoldoende.

Dit betekent dat u met uw eenmalige Janssen-vaccinatie kunt inreizen, zolang deze niet ouder is dan 270 dagen. Binnen Oostenrijk is vaccinatie met Janssen per 3 januari 2022 niet geldig als toegangsbewijs voor onder andere de horeca en skigebieden.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Oostenrijk per 16 november 2021.


Duitsland

Uitzondering voor transport medewerkers

Met ingang van 1 augustus 2021 heeft Duitsland de ‘Einreiseverordnung’ aangepast. In de nieuwe verordening wordt onder andere een uitzondering voor transport personeel gemaakt. Met een ingevulde reisverklaring van de CCR kan nu Duitsland in gereisd worden. Hier vind u de Engelstalige toelichting: Overview of the regulations (and exemptions) for the transport and forwarding sector.

De nu gemaakte uitzondering voor transport personeel maakt het mogelijk om Duitsland in te reizen zonder aanmelding of coronabewijs/test. Wel dient u een ingevulde reisverklaring van de CCR bij zich te hebben en de Corona hygiëne maatregelen na te leven.

Duitsland werkt voor inreizen vanaf 15-1-2021 met hoge risico gebieden. Ligt de 7 daagse besmettingsgraad in een bepaald gebied hoger dan in Duitsland (met een minimum van 200) dan gelden speciale regels. Met ingang van 1-8-2021 wordt nu dus een uitzondering gemaakt op deze regels voor bemanningsleden.

Duitse regels 

Belangrijk blijft dat reizen om van en aan boord te gaan valt onder de noodzakelijke reisbeweging (in Duitsland System relevant). Wij adviseren ook voor deze reizen gebruik te blijven maken van de voorbeeld reisverklaring van de CCR om daarmee aan te tonen dat ook deze reisbewegingen onder de uitzondering voor transport medewerkers vallen.

Duitsland is najaar 2021 stapsgewijs de Corona regels aan het verscherpen. Naast de algemeen geldende maatregelen als afstand houden, handen wassen etc. geldt op steeds meer plaatsen 2G of 3G. Ook is in sommige situaties het dragen van een medisch mondmasker verplicht, de zogenaamde OP-Masker of FFP2 mondkapje. Gaat u in Duitsland van boord dan raden wij aan om de meest recente corona maatregelen van de betreffende deelstaat te checken.

Het aantal oplopende besmettingen met Covid is voor Duitsland reden om vanaf 21 november 2021 op de werkplek 3G te verplichten. Een 3G-verplichting houdt in dat iedere werknemer op de Duitse werkvloer gevaccineerd, hersteld of getest moet zijn voordat men aan het werk begint.  Afstemming met onze Duitse collega’s heeft duidelijk gemaakt dat bewegende werkplekken niet onder de definitie van deze regel valt. Op binnenvaart schepen geldt dus geen 3G.

Van onze Duitse partnerorganisatie ontvingen wij de volgende in het Engels vertaalde toelichting en definities:

Covid-quarantaine regels 

(Status: 19 november 2020)
De Duitse regering heeft haar deelstaten een aanbeveling gedaan met betrekking tot de quarantaineverplichtingen op basis van deze modelverordening die op 9 november jl. in werking is getreden. 
 
Volgens § 1 lid 1 zouden personen die Duitsland binnenkomen vanuit risicogebieden verplicht zijn om gedurende 10 dagen in quarantaine te gaan met de vrijstellingen in § 2 lid 2 nr. 2 c): Grensoverschrijdend verkeer van personen en goederen is vrijgesteld van de algemene quarantaineregel van § 1 in geval van een verblijf van minder dan 72 uur (...) in dergelijke landen.

Naar aanleiding van de informatie die wij van de BDB hebben ontvangen, hebben de hieronder genoemde deelstaten de aanbeveling in praktijk gebracht:

 1. Beieren (§ 2, lid 2, nr. 2, onder c).
 2. Berlijn (artikel 9, lid 2, punt 1)
 3. Bremen (artikel 21, lid 1, punt 2, onder c)
 4. Hamburg (artikel 36, lid 2, punt 2, onder c)
 5. Hessen (artikel 2, lid 2, punt 3, onder b)
 6. het Saarland (artikel 2, lid 3, punt 2)
 7. Saksen (artikel 3, lid 2, punt 6)

Dit betekent dat bemanningsleden bij binnenkomst in deze staten onmiddellijk in quarantaine moeten gaan en dit moeten melden als ze langer dan 72 uur in een risicogebied in het buitenland zijn geweest. Dit hangt niet alleen af van de staat van binnenkomst, maar ook van de staat van de eindbestemming. Het niet nakomen van deze verordening kan worden bestraft tot 3.000 euro per persoon en per geval (bijvoorbeeld Berlijn).

Eind februari ontvingen wij de uitleg van de deelstaat Beieren met daarin een onderscheid naar risicogebieden, hoge besmettingsgraad en virusvarianten.

De volgende deelstaten hebben (nog) geen uitvoering gegeven aan de aanbeveling:

 1. Nedersaksen (artikel 17, lid 5, lid 1)
 2. Brandenburg (artikel 2, lid 1, punt 2)
 3. Thüringen (§ 3 lid 1, nr. 3)

De deelstaten Baden-Württemberg, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts hebben de aanbeveling ten uitvoer gelegd, maar hebben een specifieke regeling/vrijstelling voor de binnenvaart ingevoerd, wat betekent dat bemanningsleden in deze voor de binnenvaart belangrijke landen zich vrij kunnen bewegen zonder beperkingen, zolang er maatregelen zijn genomen om contacten te vermijden, met name het niet van boord gaan als dat niet strikt noodzakelijk is.
 
Een nieuw toegevoegd § 2 lid 3 nr. 4 voert een nieuwe vrijstelling in die vrij vertaald betekent dat personen die op grond van hun beroep grensoverschrijdende personen en goederen over de weg, per spoor, per schip of per vliegtuig vervoeren, niet onder de 72 uur-regel vallen. Bemanningsleden hebben geen test nodig bij het binnenkomen van deze landen, zolang zij maatregelen hebben genomen om contacten te vermijden, met name het niet van boord gaan in niet strikt noodzakelijke gevallen.

 

België

In verband met de voortdurende veranderingen raden wij aan om voorafgaand aan uw reis naar België altijd de speciale coronapagina voor ondernemers van RVO met veel gestelde vragen te raadplegen en bekijk het actuele reisadvies voor België van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Met alle aanscherpingen van regels zijn ook de reisdocumenten voor België en voor de grenspassage België-Frankrijk in de eerste week van februari weer aangepast. Naast de bekende CCNR reisverklaring wordt nu ook een ‘verklaring van eer’ gevraagd.

Voor de binnenvaart geldt nog steeds dat zij zijn gekwalificeerd als vitaal proces, het varen van of naar België kan dus gewoon plaatsvinden. Voor personen die langer dan 48u in België gaan verblijven of langer dan 48u buiten België zijn verbleven is het echter verplicht om maximaal 48u voor aankomst in België het Public Health Passenger Locator Form in te vullen. Deze formaliteit geldt ook voor het beroepsgoederenvervoer.

Met ingang van 25 december moeten reizigers die niet in België wonen een recent negatief PCR-Covid-19-testresultaat meenemen als ze langer dan 48u in België blijven. De Belgische en Vlaamse regels zijn verduidelijkt op vraag van CITBO door het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Passenger Locator Form en het BTA-formulier zijn ook van toepassing op reizend binnenvaartpersoneel. Buitenlands personeel kan van het BTA geen gebruik maken.

Voor buitenlands personeel geldt tevens een vrijstelling en hoeft een negatieve test niet voorgelegd te worden bij binnenkomst. Er is dus een vrijstelling voor vervoerspersoneel voor wat betreft de verplichte quarantaine en het testen. Men kan ook een quarantaine doorbrengen aan boord (bij uitbraak aan boord) en tijdens de quarantaine blijven varen indien de volledige bemanning zich in dezelfde bezetting bevindt zoals in een gezin.

 

Samen leven en werken op het schip

Op het schip wordt samen gewerkt en geleefd. In een langere aaneengesloten periode heeft de bemanning gezamenlijk een beperkte ruimte tot zijn beschikking. De bemanning leeft als werkgezin tijdens de vaart op het schip. Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat zij aan boord de richtlijnen van de overheid naleven en overheidsadviezen opvolgen.
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. In deze tijd verwachten wij dat werkgevers zorgen voor extra veiligheidsmaatregelen, zoals het regelen van veilig reizen van en naar boord en het beschikbaar stellen van ontsmettende zeep en schoonmaakmiddelen. Ook zorgen zij voor protocollen voor ploegwissel en externe contacten tijdens het varen.
Werknemers zijn mede verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord. Werknemers vermijden zoveel mogelijk fysiek contact met derden.  
Een werknemer met verkoudheid of griepachtige klachten of een familielid met koorts gaat niet aan boord, maar meldt zich nu ziek. Is er bij wisseling van de ploeg een lid aan boord met dit type klachten, dan verwachten wij dat de hele ploeg thuis in quarantaine gaat en fysiek contact met huisgenoten vermijdt.

 

 

Nu we van Omikron vaker minder ziek worden komt in quarantaine gaan steeds vaker voor. Op de website van de Rijksoverheid zijn de actuele quarantaine maatregelen terug te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona

 

Ook de 26 januari 2021 ingegane mogelijkheid om onder voorwaarden, voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen, een uitzondering op de quarantaine kan worden gemaakt, staat op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-en-werknemers-in-essentiele-bedrijfsprocessen

 

Augustus 2021 is gaan gelden dat terug komend (van vakantie) uit een geel gebied een negatieve test moet worden overlegd. Voor transportpersoneel (incl. binnenvaart), zeevarenden met een zeemansboekje en zeevarenden van commerciële schepen met een lengt van meer dan 24 meter zijn hiervoor uitgezonderd.

Bemanningsleden van binnenvaartschepen, inclusief (rivier)cruiseschepen zijn dus uitgezonderd van de testverplichting, mits zij op dat moment in de uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen. Dit moet met een reisverklaring van de CCR aangetoond worden.

Reizigers/passagiers die met een cruise Nederland binnen komen moeten wel beschikken over een coronabewijs (test-, vaccinatie-, of herstelbewijs). Reizigers die dus een vaccinatie- of herstelbewijs hebben, hoeven geen testbewijs te overleggen.

Reizigers in het personenvervoer, ook bemanningsleden die via een vliegtuig in Nederland aankomen moeten wel een negatieve PCR-testuitslag of een negatieve sneltestuitslag kunnen laten zien.

De informatie is terug te vinden op de volgende websites van de overheid:

 

Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

[Status: 23 maart 2020, 17.30 uur]

De CCR heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden.

Het besluit dat op maandag 23 maart 2020 is aangenomen, treedt onmiddellijk in werking.
Naast het beheer van de infrastructuur en de geldigheid van de certificaten en verklaringen voorziet dit besluit in maatregelen voor het vrije verkeer van de bemanningen. 

 • Besluit - Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie in het kader van de Covid-19-pandemie   
 • Verklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart die aan de controleautoriteiten overhandigd moet worden 

zie: www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html

 

Verklaring ILT overschrijding van de geldigheidsduur certificaten, verklaringen en andere documenten voor de bemanning

In navolging van eerdere besluitvorming door de CCR - en het toestaan van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten - heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verklaring van vergelijkbare strekking afgegeven.
Een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten voor de bemanning, afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling wordt niet bestraft wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.

 

Geldigheid certificaten binnenvaart

In onderstaand overzicht de nieuwe (april 2021) door het CBR gepubliceerde geldigheidsdata van examenuitslagen/certificaten die door de lockdown zijn vervallen. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Onder andere vaarbewijzen A+B, Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs en Verklaring LNG.

Einddatum geldigheid op examenuitslag
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021
1 mei t/m 31 mei 2021
1 juni t/m 30 juni 2021
1 juli t/m 31 juli 2021
1 augustus t/m 31 augustus 2021
1 september t/m 30 september 2021
1 oktober t/m 31 oktober 2021
1 november t/m/ 30 november 2021
1 december t/m/ 31 december 2021
> Nieuwe geldigheid
> t/m 30 september 2021
> t/m 30 november 2021
> t/m 31 december 2021
> t/m 31 januari 2022
> t/m 28 februari 2022
> t/m 31 maart 2022
> t/m 30 april 2022
> t/m 31 mei 2022
> t/m 30 juni 2022

 

Geldigheid certificaten gevaarlijke stoffen

De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd t/m 30 september 2021. Voor het certificaat ADN en Veiligheidsadviseur Binnenvaart met een verloopdatum vanaf 1 maart 2020 t/m 31 augustus 2021 geldt dat het examen en de opleiding / herhalingscursus gevolgd moeten worden voor 1 oktober 2021.
Dit is vastgelegd in multilaterale overeenkomsten tussen de verschillende lidstaten. Zie de publicaties in de Staatscourant:

 

Medische keuringen

De regelingen voor de binnenvaart bieden enige speelruimte wat betreft de eisen rondom de medische keuring. Meer informatie over het proces van medische keuring.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste CBR-nieuws? Kijk dan op; www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws.htm
Hier kunt u zich ook aanmelden om per email te worden geïnformeerd.

 

Na vragen vanuit het CBRB heeft het HbR het volgende laten weten:

In tegenstelling tot de toelating voor zeevaart (zie Port of Rotterdam COVID-19 Update #3, 7 april) zijn er voor de binnenvaart geen aanvullende coronavirusmaatregelen anders dan die voor iedereen gelden. Dit wil zeggen dat de hygiënemaatregelen in acht worden genomen en er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden.
 

Coronavirussymptomen aan boord 

Wanneer een bemanningslid of gezinslid symptomen heeft van het coronavirus, wordt dit zoals gebruikelijk gemeld aan de eigen huisarts of arboarts, in Nederland of in het buitenland. De arts neemt contact op met de schipper voor meer informatie. De arts komt alleen in zeer dringende gevallen aan boord. Iemand met lichte coronavirusklachten blijft aan boord.
 
Indien de arts oordeelt dat een zieke niet langer aan boord in isolatie kan blijven, of wanneer er onvoldoende isolatiemogelijkheden zijn, is er in overleg met de arts en GGD de mogelijkheid voor opvang aan de wal. Oordeelt de arts dat de patiënt levensbedreigend ziek is, dan wordt hij in een ziekenhuis opgenomen.
 
Is er sprake van een acute situatie, dan dient 112 gebeld te worden.
 

Walverlof 

Ga alleen van boord om medische redenen of om boodschappen te doen.
 

Scheepsbezoeken 

Laat zo weinig mogelijk mensen aan boord gaan. Uitzonderingen hierop zijn medici en dringend noodzakelijk personeel, zoals voor bevoorrading en reparaties, en overheden.
 

Bemanningswissels 

Op voorwaarde dat dit op een gecontroleerde manier gebeurt, kunnen bemanningswissels zoveel als mogelijk doorgang vinden. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden geldt dat dit alleen kan voor zover de luchtvaart dit toelaat en volgens de geldende immigratieregels.
 

Havenoperaties 

Wanneer een bemanningslid of gezinslid positief op het coronavirus is getest, dan kunnen cargo-operaties doorgaan. De bemanning of het gezinslid mag dan niet in contact komen met havenwerkers.
 

Vertrek schip

Een schip met een gezinslid of bemanningslid met lichte coronavirusverschijnselen mag in principe vertrekken als het schip in de ogen van de schipper veilig gevaren kan worden.

Bron: Port of Rotterdam COVID-19 Update #5


 

PZI - Platform Zero Incidents heeft de volgende Safety Alert uitgegeven: 
SAFETY ALERT : CORONAVIRUS SA20-20


Via deze informatie willen wij u informeren over maatregelen die u kunt nemen om besmetting tegen te gaan.

Meer informatie: www.platformzeroincidents.nl

 


 

PZI - Platform Zero Incidents heeft de volgende Safety Alert uitgegeven: 
SAFETY ALERT : CORONAVIRUS SA20-20 Update 1


Via deze update willen wij u informeren over het nemen van aanvullende maatregelen tijdens uw werkzaamheden.

Meer informatie: www.platformzeroincidents.nl

 


 


Als gevolg van de huidige Corona-crisis en de doelstelling om onderlinge contactmomenten tot een minimum te beperken verzoeken wij u om ons informatie en documenten via e-mail te verstrekken, voordat de surveyor aan boord komt.
 
Voor deze informatie is er een vragenlijst bijgesloten van het betreffende Inspectie bureau.

Ook zou het een grote hulp zijn wanneer de surveyor aan boord komt, om de monsternameopeningen van de tanks die geinspecteerd moeten worden vooruitlopend vrij gemaakt kunnen worden, zodat de surveyor met in achtneming van de 1,5 meter de tanks kan inspecteren:
 • Ten behoeve van tankinspectie,
 • Ten behoeve van open monstername,
 • Ten behoeve van gesloten monstername de circulatie na belading reeds kan opstarten.
 

Voorstel tot persoonlijke instructie voor bemanning en surveyor;

Algemeen;
 • Houd ten minste 1,5 meter afstand.
 • Was regelmatig de handen, minimaal voor en na elk bezoek aan een schip (wassen met water en zeep of gebruik desinfectiegel).
 • Ontsmet in de stuurhut regelmatig “contactpunten” zoals tablets, portofoons, deurklinken enz.
 • Begroet elkaar, MAAR GEEN HANDEN SCHUDDEN.
 • Help elkaar.
 • Betreed niet de stuurhut, tenzij de kapitein daar toestemming voor geeft.
 • Nooit met meer dan 3 personen in de stuurhut, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Communiceer via mail, telefoon of digitaal via b.v. Skype of Teams, maar doe dit enkel vanaf locaties waar dit is toegestaan.
 • Houdt contact tot een minimum beperkt, ook de verblijftijd aan boord.
 • Maak geen gebruik van een toilet aan boord.
 • Neem geen eten of drinken van elkaar aan.
   
Zolang men zich aan deze instructies houdt, wordt het dragen van mondmaskers NIET geadviseerd.
 
Wanneer de werkafstand kleiner is dan 1,5 meter, bij b.v. meten en monsteren, zal de surveyor altijd een gelaatsmasker met een (ABEK/AX-)P3 filterbus dragen.
Dit masker beschermt de surveyor, echter niet de scheepsbemanning. De surveyor zal er daarom op wijzen dat beiden gebruik moeten maken van geschikte adembescherming.
 
Wij danken u alvast voor uw medewerking in deze Corona crisis tijden, namens:

De afwikkeling van het scheepvaartverkeer omvat meer dan de verkeersbegeleiding en dienstverlening alleen; vrijwel alle transportgerelateerde activiteiten in de haven bepalen het al dan niet kunnen doordraaien van onze haven. Deze activiteiten zijn in onze ogen onderdeel van het bedoelde vitale proces en dat wordt onderschreven vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het doordraaien van de haven is wat we met zijn allen beogen. Dat vergt voor de havengemeenschap extra inspanningen en flexibiliteit.
 
Eén van de zaken waar we tegenaan lopen is dat terminals in sommige gevallen huiverig zijn om crew changes voor zee- en/of binnenvaart over de landzijde toe te staan. Dat is op zich geen nieuw fenomeen, want ook voor de Coronacrisis kon je niet via alle terminals crew changes uitvoeren. Met onder andere de terminals, scheepsagenten, Havenbedrijf Rotterdam en binnenvaart zijn ideeën uitgewisseld en we geven er de voorkeur aan dat crew changes via de landzijde plaatsvinden, c.q. via de terminals plaatsvinden voor zover dat op een gecontroleerde manier gebeurt. Dat betekent dat de regels van afstand houden (1,5 meter minimaal), hygiëne en zo min mogelijk contact met mensen en middelen van de terminal en/of ontsmetten nadien, in acht genomen moeten worden. Dat is niet anders dan in het geval van eigen personeel of toeleveranciers.
 
Wij vragen hier aan de terminals om de crew humaan te behandelen en te assisteren om dit soort crew changes zo efficiënt en veilig mogelijk via de landzijde te faciliteren. Mocht het naar oordeel van de terminal echt niet mogelijk zijn om via de landzijde crew changes mogelijk te maken, dan kan de zeevaart eventueel via de waterzijde geholpen worden in samenwerking met de roeiers. De binnenvaart kan eventueel gebruikmaken van auto-afzetsteigers.
 
Dit alles laat onverlet dat we iedereen willen vragen om het gezonde verstand te gebruiken en alles op alles te zetten om ook crew changes door te laten lopen, maar dan op een voorzichtige manier.

Publicatiedatum: 04-02-2021

De Europese Raad heeft een aanbeveling aangenomen tot wijziging van de gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie.

Er werd een nieuwe kleur (donker­rood) toegevoegd aan de bestaande categorieën groen, oranje, rood en grijs op de kaart die het ECDC wekelijks opstelt. De donkerrode kleur geeft de gebieden aan waar het virus zeer snel circuleert, onder meer vanwege meer besmettelijke varianten. Het gaat om gebieden met 500 nieuwe corona­gevallen of meer per 100 000 personen over een periode van 14 dagen.

De lidstaten zouden alle niet-essentiële reizen naar rode en donker­rode gebieden moeten ont­moedigen, zonder essentiële reizen te verstoren. De lidstaten zouden reizigers uit een donkerrood gebied moeten verplichten om zich vóór aankomst op COVID-19-besmetting te laten testen en in quarantaine/zelfisolatie te gaan

De lidstaten zouden reizigers uit een donkerrood gebied moeten verplichten om:

 • zich vóór aankomst op COVID-19-besmetting te laten testen
 • in quarantaine/zelfisolatie te gaan

Soortgelijke maatregelen kunnen ook worden toegepast voor gebieden waar zorg­wekkende varianten veel voorkomen.

Transportwerkers en vervoers­aanbieders mogen in beginsel niet worden verplicht een test te ondergaan. Eist een lidstaat dit wel, dan moeten snelle antigeentests worden gebruikt, en dit mag niet leiden tot transportonderbrekingen. Mochten zich verstoringen van de transport- of toeleveringsketen voordoen, dan moeten de lidstaten deze testvereisten onmiddellijk opheffen of intrekken om de werking van de "Green Lanes" te behouden. 

Mensen die in grensregio's wonen en de grens – vanwege bijvoorbeeld werk, studie of gezin – dagelijks of zeer regelmatig oversteken, hoeven niet aan tests of quarantaine/zelfisolatie te worden onderworpen. Wordt in deze regio's toch een testplicht ingevoerd, dan zou de frequentie van de tests op deze personen evenredig moeten zijn.

De aangepaste maatregelen zijn een gecoördineerde reactie op de toename van besmettingen en de risico's door sneller over­draag­bare varianten van het virus binnen en buiten de EU. Ze volgen de aanbeveling van het Europees Centrum voor ziekte­preventie en -bestrijding (ECDC) om niet-essentiële reizen te vermijden en zo de invoer en verspreiding van nieuwe zorg­wekkende varianten te vertragen.

Via een gecoördineerde aanpak willen de lidstaten de herinvoering van controles aan de binnen­grenzen voor­komen en het vrije verkeer van goederen en diensten vrijwaren.

Achtergrond
De lidstaten blijven verantwoordelijk voor het al dan niet opleggen van beperkingen van het vrije verkeer ter bescherming van de volks­gezondheid. Coördinatie op dit gebied is echter essentieel. De Europese Raad nam op 13 oktober 2020 een aanbeveling aan over een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie. Hierin zijn de gemeenschappelijke criteria en een gemeenschappelijk kader vastgelegd voor mogelijke maatregelen ten aanzien van reizigers. De aanbeveling van de Raad is niet juridisch bindend. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de implementatie ervan.

Klik hier voor een brief van DG Hololei, DG MOVE, waarin wordt bevestigd dat de Europese Commissie ernaar streeft om vervoerspersoneel uit te sluiten van eventuele beperkingen, zoals onlangs in Duitsland is voorgesteld. EBU heeft op 1 februari, samen met ESO en EFIP, alle ministers en minister-presidenten van de voor de binnenvaart relevante Duitse deelstaten opgeroepen om bemanningsleden uit te sluiten van deze beperkingen.

 

 

MOC Informatie voor ship/shore interface gedurende Corona. Richtlijnen laden en lossen tankschepen.

Dit document is vastgesteld in Deltalinqs CNBT (Commissie Natte Bulk Terminals).
Bladzijde 3 gaat over de binnenvaart, hieraan hebben CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer meegewerkt.
 


Versie 2.0 - update 23 maart:
BLN/CBRB/PZI heeft deze versie van dit document opnieuw beoordeeld. De conclusie is getrokken dat dit een prima werkwijze is. Vanuit BLN/CBRB/PZI is de VOW-België aangeschreven met het verzoek om deze werkwijze over te nemen. Dit, n.a.v. een aantal leden die problemen hadden met de tot nu gehanteerde werkwijze van terminals waarbij onvoldoende aan de ‘social distance’ afstanden werd gehouden.

 

Economische schade

Sinds 12 maart is de samenleving enorm veranderd. Ondernemers moeten improviseren en anderhalve meter afstand houden lijkt het nieuwe normaal te worden. ABN AMRO verwacht dit jaar een krimp van de Nederlandse economie van 3,8 procent in een scenario waarbij de ‘lockdown’ twee maanden duurt en daarna stapsgewijs wordt opgeheven. Het coronavirus zal daarom voor langere tijd grote gevolgen hebben voor ondernemers binnen de logistieke sector. Voor transport en logistiek gaat ABN AMRO uit van 7 procent krimp.

De gevolgen van de coronacrisis voor de logistieke sector zijn groot, maar verschillen sterk per bedrijf en per subsector. Met name de transportbedrijven met opdrachtgevers in de sectoren leisure (waaronder horeca en evenementen), retail (non-food) en agrarisch (bijvoorbeeld sierteelt) worden direct geraakt. In enkele deelsegmenten zijn lichtpuntjes te zien; supermarkten en bedrijven in e-commerce en farma-logistiek laten flinke omzetstijgingen zien. De vraag naar luchtvracht stijgt door de grote behoefte aan medische goederen. Havens hebben te maken met verstoringen en vertragingen vanwege een tekort aan personeel en forse afname van het goederenaanbod.

Op korte termijn is crisismanagement nodig, maar tegelijk moeten ondernemers alvast verder kijken. In de korte publicatie in de bijlage geeft ABN AMRO hier aanbevelingen voor. Publicaties van andere sectoren zijn hier te vinden.

Download:


 

 

Op 12 maart j.l. heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij een aantal maatregelen treffen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus voor bedrijven op te vangen. Bijgevoegd treft u aan onze notitie inzake deze maatregelen:

Pdf: Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus
Meer informatie: Riegman & Klaverdijk


Podcast over de invloed van de coronacrisis op de Nederlandse economie en het bedrijfsleven in het bijzonder. Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO en Sander van Wijk, hoofd Sector Advisory bij ABN AMRO worden aan de tand gevoeld door host Jimmy Lange.

Prognose 2020-2021Zie: https://insights.abnamro.nl/2020/03/podcast-coronapandemie-duwt-nederlandse-bedrijfsleven-in-kortstondige-diepe-recessie/

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario’s de economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021.

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario’s de economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021. De scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario’s resulteert een recessie, het bbp krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder. In dat scenario zal er ook in 2021 een krimp van het bbp van 2,7% optreden. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009. Lees verder >>


 

Deze week heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het CBRB en BLN gevraagd om een kwantitatieve indicatie van de economische schade voor de binnenvaart als gevolg van de corona crisis. Onze eerste inschatting is dat de corona-crisis de binnenvaart 120 miljoen euro per maand kost.

We zien dat de Corona-crisis zeer grote gevolgen heeft voor de ladingstromen via de binnenvaart, zowel in de droge lading- , de container- als de tankvaart. In het personenvervoer is zelfs sprake van een totale terugval naar nul voor het hele seizoen. Onze inschatting is dat ook in het goederenvervoer over water de komende weken en maanden sprake zal zijn van veel vraaguitval.

We verwachten de komende maanden een terugval met circa 40 procent voor het goederenvervoer en 100% voor de passagiersvaart. De omzet van de Nederlandse binnenvaart is circa 2,6 mld. euro per jaar waarvan 90% goederenvervoer en 10% personenvervoer (bron: CBS). De schade in het personenvervoer bedraagt derhalve circa 260 miljoen euro voor het seizoen 2020 en uitgaande van een seizoen van 7 maanden circa 37 miljoen euro per maand. In het goederenvervoer is de omzet circa 200 mln. per maand. Bij een vraaguitval van 40% is de schade circa 80 miljoen euro per maand. Een eerste indicatie van de economische schade voor de binnenvaart als gevolg van de corona crisis is dus bijna 120 miljoen euro per maand.  Let op: de brondata zijn van het CBS. De binnenvaart is een internationaal opererende sector. De economische impact zal dan ook veel groter zijn.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor het Europese goederenvervoer over water in deze Corona-crisis. We zouden graag zien dat Nederland met onze buurlanden en de Europese commissie contact opneemt om zeker te stellen dat het goederenvervoer over water ondanks nationale maatregelen doorgang kan vinden. 

 

Logistiek

Op 9 februari heeft het Europees Parlement het voorstel voor een verordening tot oprichting van een herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) goedgekeurd. Via de RRF wordt een budget van 672,5 miljard euro beschikbaar gesteld aan de transportsector om de financiële gevolgen van COVID-19 te compenseren.

De transportsector speelt een cruciale rol bij de levering van goederen, met name medicijnen, medische apparatuur, voedsel en andere essentiële goederen die nodig zijn om deze crisis te boven te komen. De transportsector blijkt ook een essentieel instrument te zijn in deze tijd waarin veel Europese burgers beperkt zijn in hun mobiliteit. 

De Europese verenigingen die vervoer, infrastructuurbeheerders, werknemers in alle vervoerswijzen en logistiek vertegenwoordigen, havens, binnenwateren, spoorwegen , weg-, fiets-, luchtvaart-, luchthavens en intermodale sectoren, evenals ondersteunende industrieën en bedrijven, roepen de lidstaten en de Europese Commissie gezamenlijk op om ervoor te zorgen dat de transportsector voldoende aandacht krijgt in de nationale herstel- en veerkrachtplannen. De European Barge Union (EBU), waarbij het CBRB is aangesloten, is één van deze verenigingen die deze oproep heeft ondertekend. Lees hier het hele bericht "Transport keeps us going forward".
 
Op 24 maart 2020 jl. werd de verklaring: "COVID-19: Transport keeps us going" uitgebracht door dezelfde Europese verenigingen. De totstandkoming van de RRF is een resultaat van de verklaring en lobby van deze verschillende verenigingen.

 

Press Release

COVID-19: Transport keeps us going

24 March 2020


On 11 March 2020, the World Health Organization (WHO) declared the COVID-19 a pandemic and governments worldwide have taken wide-ranging measures to contain the spread of the virus.

The transport sector has a crucial role to play in the supply of goods, in particular medicines, medical devices, food and other essential commodities needed to overcome this crisis. The transport sector also proves to be a vital instrument in these times where many European citizens are restricted in their mobility.

The undersigned European associations representing transport, infrastructure managers, operators, workers in all transport modes and logistics, contractors, local and regional authorities, logistics service providers, shippers, users and equipment suppliers in the maritime, port, inland waterways, railways, road, cycling, aviation and intermodal sectors, as well as supporting industries and companies, jointly endorse the following statement:

 • Highlight the key role transport and logistics are playing for the supply of essential goods in this critical period: stress that transport infrastructure is in this respect critical infrastructure;
 • Show their respect and support to all workers in the supply chain enabling the continuity of transport services, the movement of goods and essential commodities, as well as the repatriation of stranded citizens, and thus playing a major role in helping the European citizens to overcome this crisis;
 • Call on the Member States to enable smooth border crossings for freight transport, both intra-EU and with third countries, in this respect fully support the establishment of green freight lanes in coordination with the concerned transport stakeholders;
 • Support the measures and actions taken on EU-level and by national governments to contain the spread of COVID-19 and call on the Members States to coordinate their response to the COVID-19 and to follow the European Commission’s guidelines on border management;
 • Reiterate the importance of protecting the health and safety of transport workers, notably through personal protective equipment, as well as access to clean and disinfected sanitary facilities, food and drinks;
 • Highlight that the transport and logistics sectors are based on a physical work force and call on the European Commission and the Member States to facilitate its mobility, including repatriation of the transport work force;
 • Urge the policy makers to assist the heavily affected transport sector in its recovery, to ensure future connectivity for both passengers and freight, and to revitalise the arteries of the internal market as soon as the crisis is over.

"The flow of goods remains essential in this critical period. As such, the free flow of goods across the EU must be guaranteed. Additionally, we must support and protect all those working in transport and logistics. Their contributions in overcoming this crisis are vital. In times of emergency, inland ports and inland waterways play an essential role in providing European citizens, health services and businesses with a consistent flow of goods in order to come through this crisis. As such, EFIP calls on the Member States to follow the recommendations of the Commission, keeping goods flowing during this crisis,” comments Turi Fiorito, EFIP Director. 


 

 


 

 

23 maart 2020 | Brussel | van:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_510


Statement by Ursula von der Leyen, President of the European Commission, on guidelines for setting up ‘green lanes’ to speed up transport of goods in the EU

Persbericht 

De Commissie geeft nieuwe praktische adviezen voor de toepassing van de richtsnoeren voor grensbeheer om tijdens de huidige pandemie het goederenvervoer in de EU aan de gang te houden. Om te waarborgen dat de toeleveringsketens in de hele EU blijven functioneren, vraagt zij de lidstaten om onverwijld green lanes aan te wijzen bij belangrijke binnengrensovergangen in het transeuropees vervoersnetwerk (TEN-T). Die green lanes moeten open zijn voor alle vrachtvoertuigen, welke goederen ze ook vervoeren. Inclusief controles en gezondheidschecks mag het oversteken van een grens niet meer dan 15 minuten in beslag nemen.

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “Het EU-vervoersnetwerk verbindt alle EU-landen met elkaar. Onze adviezen zijn bedoeld om de toeleveringsketens van de EU in deze moeilijke omstandigheden te beschermen en te waarborgen dat goederen en vervoerders zonder vertraging kunnen reizen naar de plek waar zij nodig zijn. Vandaag is een collectieve en gecoördineerde aanpak van grensoverschrijdend vervoer belangrijker dan ooit. De green lanes zijn ook specifiek ontworpen om werknemers uit de vervoerssector die zich in de vuurlijn van deze crisis bevinden, te beschermen. Deze reeks aanbevelingen zal hun reeds veeleisende opdracht vergemakkelijken en de veiligheid en voorspelbaarheid van hun werk vergroten.”

Green lanes aan grensovergangen

De procedures bij die green lanes moeten tot een minimum worden beperkt en tot het strikt noodzakelijke worden vereenvoudigd. Controles en screening moeten worden uitgevoerd zonder dat de bestuurders hun voertuig hoeven te verlaten. De bestuurders zelf mogen slechts minimaal worden gecontroleerd. Vrachtwagenchauffeurs mag niet worden gevraagd om andere documenten te tonen dan hun identiteits- en rijbewijs en, zo nodig, een brief van hun werkgever. Elektronische indiening of weergave van documenten moet worden aanvaard.
Geen enkele vrachtwagen of chauffeur mag worden gediscrimineerd, ongeacht de plaats van herkomst en bestemming, de nationaliteit van de bestuurder of het land van inschrijving van het voertuig.

Gezien de situatie dringt de Commissie bij de lidstaten aan op een tijdelijke opschorting van alle beperkingen inzake toegang tot de weg die momenteel op hun grondgebied gelden, zoals een rijverbod bij nacht of tijdens het weekend en sectorale verboden.

De Commissie moedigt de lidstaten aan om veilige transitcorridors in te stellen waarlangs particuliere bestuurders en hun passagiers, zoals werknemers in de gezondheidszorg en in het vervoer, alsook gerepatrieerde EU-burgers, ongeacht hun nationaliteit, rechtstreeks en met voorrang via het TEN-T-netwerk het land kunnen doorkruisen. Zij moeten daarbij strikt op de aangewezen route blijven en de noodzakelijke minimumrusttijden in acht nemen. De lidstaten moeten garanderen dat ten minste één luchthaven open blijft voor repatriëring en internationaal vervoer van hulpgoederen.

Sterkere samenwerking tussen de EU-landen en met de buurlanden

Naar aanleiding van de videoconferentie van de EU-ministers van Vervoer op 18 maart heeft de Commissie een netwerk van nationale contactpunten en een platform opgezet waar informatie wordt verstrekt over de nationale vervoersmaatregelen tegen het Coronavirus. De nationale contactpunten moeten de doeltreffende werking van de green lanes ondersteunen. Buurlanden van de EU wordt verzocht nauw met dit netwerk samen te werken om de goederenstroom in alle richtingen te waarborgen.

Toepassing van regels voor werknemers in de vervoerssector

Om het vervoer aan de gang te houden, beveelt de Commissie de lidstaten aan om maatregelen te nemen die het vrije verkeer van alle werknemers in het internationale vervoer waarborgen, ongeacht de vervoerswijze. In het bijzonder moeten voorschriften zoals reisbeperkingen en verplichte quarantaine van werknemers die geen symptomen vertonen, worden opgeheven. De lidstaten mogen bijvoorbeeld niet eisen dat vervoerders een doktersverklaring als bewijs van goede gezondheid bij zich hebben. Om de veiligheid van de werknemers in de vervoerssector te verzekeren, zijn ook versterkte hygiëne en operationele maatregelen vereist in luchthavens, havens, spoorwegstations en andere knooppunten voor vervoer over land. Deze nota van de Commissie bevat een volledige lijst van aanbevelingen om bestuurders te beschermen tegen het coronavirus (bijlage 2).

Internationaal erkende getuigschriften van vakbekwaamheid moeten gelden als voldoende bewijs dat een werknemer actief is in het internationale vervoer. Als een chauffeur niet over een dergelijk getuigschriften beschikt, moet een door de werkgever ondertekende brief worden aanvaard (bijlage 3).

Alle principes moeten ook gelden voor inwoners van derde landen als die van essentieel belang zijn voor het vrije vrachtverkeer binnen en naar de EU.

Achtergrond

De coronapandemie verstoort het vervoer en de mobiliteit in Europa in hoge mate. De Europese toeleveringsketen wordt in stand houden via een uitgebreid netwerk dat alle vervoerswijzen omvat. De continuïteit van het goederenvervoer over land en water en door de lucht is van cruciaal belang voor de werking van de interne EU-markt en als reactie op deze crisis in de volksgezondheid.

Meer informatie

Als aanvulling op de eerder door de Europese Commissie uitgebrachte Guidelines for border management, zijn nieuwe praktische adviezen voor grensbeheer uitgebracht. Om te waarborgen dat de toeleveringsketens in de hele EU blijven functioneren, heeft de Europese Commissie lidstaten per direct verzocht om alle belangrijke binnengrensovergangen in het TEN-T netwerk aan te wijzen als green lane. Deze green lanes moeten open zijn voor alle vormen van transport, ongeacht het type lading dat wordt vervoerd. Daarnaast dienen procedures bij de green lanes tot een minimum te worden beperkt en tot het strikt noodzakelijke worden vereenvoudigd. Hoewel een groot deel van het document in eerste instantie lijkt te zijn geschreven als oplossing voor de huidige problematiek die het wegvervoer ervaart bij de grenzen, geldt de inhoud voor alle modaliteiten.

Het tweede deel van het document beschrijft richtlijnen waar het gaat om maatregelen die het vrije verkeer binnen de EU van alle werknemers, actief in het internationale verkeer, waarborgen. In het bijzonder moeten voorschriften zoals reisbeperkingen en verplichte quarantaine van werknemers die geen symptomen vertonen, opgegeven worden. Internationaal erkende diploma’s moeten gelden als voldoende bewijs dat een werknemer actief is in het internationale vervoer. Indien dergelijke diploma’s niet beschikbaar zijn, moet een door de werknemer ondertekende verklaring worden aanvaard. Bovenstaande is tevens van toepassing voor werknemers uit derde landen als die van essentieel belang zijn voor het vrije vrachtverkeer binnen en naar de EU.

De adviezen zijn bedoeld om de toeleveringsketens van de EU in deze moeilijke omstandigheden te beschermen en te waarborgen dat goederen en vervoerders zonder vertraging kunnen reizen naar de plek waar zij nodig zijn.

Covid 19

Inland navigation is delivering vital services to the European citizens and economy. The free movement of vessels and crew members must be guaranteed by member states in order to keep essential freight flows running.

Cruising and day trip industry fully collapsed. 


Inland waterway transport is vital for supply of the European society and economy. It is therefore crucial to guarantee free movement of goods and crew members in Europe. So far the international carriage of goods is not endangered and IWT is still able to provide its services. The passenger- and cruising sector however meanwhile has fully collapsed.
 
In other segments the impact will have severe consequences as well. Problems however are imposed on the free movement of crew members of different nationalities on board of inland vessels which might have a serious impact on the functioning of the distribution of vital goods including pharmaceutic products  to the society. Crew members and their employers are faced with control- and quarantine measures which no longer allow a proper functioning of staffing the sector.
 
EBU therefore calls upon all EU Member States to guarantee - in line with the guidelines of the European Commission (C2020-1753 final) - an unhampered safe movement of transport workers including crew members to ensure adequate movement of goods and essential staff.
To cope with the restrictions imposed by the COVID 19 measures the sector needs flexibility with regard to certain regulatory frameworks such as the Working Time Directive and the crewing regulations.
The European Union and the River Commissions are requested to support the sector by

 1. Guaranteeing the free movement of crew members in line with the guidelines of the European commission including crew members from non-EU countries
 2. Flexibility in the application of the working time directive and the crewing regulations allowing deviations to enable barge owners and operators to carry out their planned voyages.
 3. No enforcement of these regulations or penalties if due to this specific situations the requirements are not fulfilled.

 
EBU’s President Paul Goris welcomes the outcome of yesterday’s informal high-level videoconference of EU Transport Ministers in which it was agreed to work closely together to minimise traffic disruptions, especially for essential freight including a clear list of actions in its intervention aimed at protecting the proper functioning of the single market. “The inland transport sector indeed is being severely affected by national measures to contain the pandemic. We therefore call upon the Member States and the European Commission to  support the sector and undertake all necessary short term steps to overcome the problems imposed. On the longer term financial compensation measures must support the sector in its revival strategy”.

De Europese Commissie heeft dit persbericht en deze guideline uitgegeven over grensmaatregelen. De Europese Commissie benadrukt, dat de transport en mobiliteitssector essentieel zijn voor economische continuïteit en voor de beschikbaarheid van essentiële goederen.

Belangrijke onderdelen van de guideline zijn:

 • “The transport and mobility sector is essential to ensure economic continuity. Collective and coordinated action is indispensable.”
 • “Professional travel to ensure transport of goods and services should be enabled. In that context, the facilitation of safe movement for transport workers, including truck and train drivers, pilots and aircrew, across internal and external borders, is a key factor to ensure adequate movement of goods and essential staff.”

De Europese Commissie heeft ons, via de EBU, inmiddels verzekerd dat binnenvaartpersoneel nadrukkelijk onder dit punt valt, hoewel niet letterlijk benoemd.

 • Member States should preserve the free circulation of all goods. In particular, they should guarantee the supply chain of essential products such as medicines, medical equipment, essential and perishable food products and livestock. No restriction should be imposed on the circulation of goods in the Single Market, especially (but not limited to) essential, health-related and perishable goods, notably foodstuffs, unless duly justified. Member States should designate priority lanes for freight transport (e.g. via ‘green lanes’) and consider waiving existing weekend bans.” 
 • “Specific transport nodes (e.g. ports, airports, logistics hubs) should be reinforced as needed.
 • “All persons, EU and non-EU nationals, who cross the external borders to enter the Schengen area are subject to systematic checks at border crossing points.”

Wij hebben navraag gedaan hoe zich dit verhoudt tot het bericht dat er een inreisverbod zou gelden voor reizigers van buiten de EU, waarvan vrachtwagenchauffeurs uitgezonderd zouden zijn. Het is evident dat ook bemanningsleden voor de binnenvaart uit niet-EU-landen toegang moeten krijgen tot het Schengengebied.

Er zijn vragen gerezen over de zogeheten “vitale processen”. De Rijksoverheid heeft een lijst opgesteld van processen die, bij uitval, tot ontwrichtende economische / maatschappelijke / sociale schade leiden. Eén van de items op deze lijst is de “scheepvaartafwikkeling”. De definitie daarvan is echter onduidelijk. Welke processen / bedrijven / bedrijvigheid vallen daar wel of niet onder?
 
Hierover is het CBRB in contact met zowel Havenbedrijf Rotterdam als het ministerie van Infrastructuur en Waterstraat
Klik hier voor het bericht van de Havenmeester van Rotterdam betreft deze vitale processen.
 
Voor ons gaat het bij de definitie van vitale processen niet zozeer om de kwestie van de kinderopvang, maar om de continuïteit van processen / infrastructuur die voor de bedrijfsvoering van onze leden essentieel zijn: afhandeling in zee- en binnenhavens, en de bevaarbaarheid van de vaarwegen.
 
Hoe waarborgen (nautische) dienstverleners, Rijkswaterstaat, terminals, en andere stakeholders de continuïteit van deze processen / infrastructuur, ook als we mogelijk in de situatie komen te verkeren dat een en ander afgeschaald moet worden vanwege een tekort aan personeel? Hoe zien mogelijke afschaalmodellen c.q. scenario’s eruit?

Naar aanleiding van een overleg met de Europese Commissie (DG MOVE), de CCR en de Donaucommissie heeft de EBU bijgevoegd document opgesteld.


Dit document bevat een overzicht van de situatie van de binnenvaartsector in verschillende EU-lidstaten, evenals een lijst van maatregelen die de sector nodig heeft van de Europese Commissie, CCR en Donaucommissie, individuele lidstaten, of van lokale autoriteiten.
 
Mocht u tegen praktische belemmeringen aanlopen die met de Europese maatregelen opgelost zouden moeten zijn, gelieve deze dan aan ons door te geven. Wij nemen dit, via de EBU, op met de EC, CCR of Donaucommissie ter verdere behandeling.

De afgelopen week waren er signalen dat er mogelijk gehandhaafd zou gaan worden op de ligduur van 3 x 24 uur op sommige ligplaatsen voor de binnenvaart. Uiteraard moet er ruimte moet zijn voor de doorgaande vaart. Echter kan onder de huidige omstandigheden behoefte zijn aan extra ligplaatscapaciteit. Sinds jaar en dag werken het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer nauw samen op het dossier ‘natte infrastructuur’. Ook in deze drukke tijd vol corona-perikelen gaan we efficiënt om met onze tijd en verdelen onze taken. Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft daarom, mede namens het CBRB en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, contact opgenomen met het Ministerie en Rijkswaterstaat om dit signaal af te geven en om tijdig te kunnen anticiperen wanneer er meer behoefte aan ligplaatscapaciteit ontstaat door ziekte of gebrek aan lading. Inmiddels is er een reactie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat (RWS).
 
RWS laat weten dat er geen sprake is van stringent handhaven op de 3 x 24 uurs ligplaatsen. Er is zeker sprake van begrip in deze. De ligplaats bezetting wordt via het Binnenvaart Ligplaatsen Informatie Systeem (BLIS) goed gemonitord. Onder normale omstandigheden komen die gegevens pas vrij na bezetting van drie dagen en hebben deze handhaving tot doel. Nu worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om te kijken waar het drukker wordt en er zich mogelijk problemen voor kunnen gaan doen. Vooralsnog lijkt het er op dat de druk alleen toeneemt in de regio’s Dordrecht, Terneuzen, Lobith en bij de Volkeraksluizen. Ook wordt de situatie rondom de grenzen goed gemonitord. Er wordt binnen Rijkswaterstaat, samen met de regio’s, ook gekeken naar alternatieven indien er signalen komen dat de druk toeneemt. RWS heeft expliciet gezegd dat er niet stringenter wordt opgetreden bij de 3 x 24 uurs ligplaatsen, maar dat hier gegeven de huidige omstandigheden coulant mee zal worden omgegaan. Ook het Ministerie heeft aangegeven met dit beleid in te stemmen.

De bediening van de sluizen in de Bovenrijn (traject Kembs – Iffezheim) zal met ingang van zondagavond 10 mei 21:00u weer 24/7 worden uitgevoerd. De Duitse autoriteiten hebben beëindiging van de nachtsluiting reeds bevestigd voor de door hen bediende sluis. Ook vanuit de Franse zijde (EDF en VNF) is toegezegd de bediening vanaf dat moment te hervatten.

Het CBRB heeft de afgelopen weken bij diverse partijen een intensieve lobby gevoerd en aangedrongen om de bediening van de sluizen binnen een redelijke termijn te herstellen naar normaal niveau. We zijn dan ook tevreden met de berichtgeving van de operators over de aanstaande normale bedieningstijden. Tegelijkertijd blijven we kritisch over de snelheid, eenzijdigheid en de argumentatie om begin april over te gaan tot nachtelijke sluiting op deze belangrijke Europese transportas.  

CBRB roept op tot duidelijkheid over het afschalingsplan van de betrokken exploitanten en gerichte alternatieven om de bediening van de sluizen binnen een redelijke termijn te herstellen naar normaal niveau.

Met ingang van vorige week is de nachtsluiting van de sluizen op de Bovenrijn (traject Kembs – Iffezheim) een feit. Het CBRB heeft begrip voor de grondslag voor dit besluit (beschikbaarheid bedienend personeel ten gevolge van COVID-19), maar is kritisch over de snelheid, eenzijdigheid en de argumentatie waarmee de dagelijkse sluiting tussen 21:00u en 05:00u is bekrachtigd. De communicatie over de voorgenomen sluiting bereikte het CBRB en de EBU op maandag 30 maart, op dat moment waren de betrokken exploitanten al voornemens de sluiting nog diezelfde avond te bekrachtigen. Door de tussenkomst van de CCR is het besluit uiteindelijk met twee dagen uitgesteld. 
 
Het CBRB benadrukt dat het hier gaat om één van de vitale Europese TEN-T transportassen waarop een zeer aanzienlijke beperking is ingesteld, voorlopig zonder concrete einddatum. De transport- en mobiliteitssector is reeds in een vroeg stadium door de Europese Commissie aangewezen als vitale sector om de economische continuïteit te kunnen waarborgen. Het besluit van de Franse exploitanten om zonder alternatief binnen 48 uur 1/3 van de dagelijkse schutcapaciteit te onttrekken staat haaks op deze ambitie om de onbelemmerde doorgang van goederen, met name de essentiële goederenstromen, te kunnen waarborgen. Als argumentatie om voor een nachtelijke sluiting te kiezen is opgevoerd dat er in de genoemde uren beperkt scheepvaartverkeer plaatsvindt, waardoor de impact op het totale verkeer beperkt zou blijven. Deze keuze blijkt echter zeer nadelig uit te vallen voor met name segmenten die in geregelde lijndiensten varen. Deze schepen liggen overdag in behandeling bij de verschillende terminals, en passeren juist in de nachtelijke uren de sluizen. Hierdoor blijven zij in staat om, ondanks de huidige omstandigheden, een gereguleerd vaarschema en daardoor continuïteit te waarborgen. Met het wegvallen van de nachtelijke schutcapaciteit, komt de flexibiliteit en betrouwbaarheid van deze diensten in het gedrang.
 
Het CBRB heeft daarom een dringend verzoek gedaan om, gezien het belang van de Rijn als Europese transportas, dit eerder genomen besluit voor de nachtelijke sluiting (opnieuw) bij de CCR ter discussie te stellen. Dit verzoek is inmiddels aangekaart bij de Rijnvaartcommissarissen, Europarlementariër Caroline Nagtegaal en de EBU. Wij roepen op tot duidelijkheid over het afschalingsplan van de betrokken exploitanten en gerichte alternatieven om de bediening van de sluizen in de Bovenrijn binnen een redelijke termijn te herstellen naar normaal niveau. 

 

Schip

De Multilaterale Overeenkomst (MO) 27 van 10 december 2020, waarin voor de vakdiploma’s ADN (basis), chemie en gas een verlenging was afgegeven, verloopt op 28 februari 2021.

Normaliter moet binnen de periode van één jaar voor het aflopen van het 5-jaar geldige certificaat een herhalingscursus en een eindtoets met goed gevolg worden afgerond. De examens zijn door de recente lockdown in Nederland weer stilgelegd.

Daarom wordt MO-27 nu opgevolgd door MO-28 (bemanningen) en MO-29 (veiligheidsadviseurs). Hierin is bepaald dat certificaten die verlopen tussen 1 maart 2020 en 30 september 2021 geldig blijven tot 1 oktober 2021. Voor laatstgenoemde datum moet een herhalingscursus met examen met goed gevolg afgerond zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze MO's op 10 februari 2021 ondertekend.

Op 31 maart 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)  via een verklaring aangegeven tijdelijk niet meer te handhaven op de geldigheidsduur van certificaten vanwege COVID-19. Op het verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de werkwijze gewijzigd. De ILT zal nog steeds tijdelijk niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten in de binnenvaart, maar hier wordt wel een aantal voorwaarden aan gesteld.

Voorwaarden niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten:

 • De veiligheid en veilige vaart mag niet in het gedrang komen.
 • De vereiste documenten waren op 15 maart 2020 geldig.

Let op: als vanwege Covid-19 de geldigheid van uw documenten dreigt te verlopen of als deze al verlopen zijn en u gebruik wilt maken van het uitstel, is het advies om snel in actie komen.
Wat is daarvoor nodig?

 • Aantonen dat het vanwege Covid maatregelen niet of moeilijk mogelijk was om te voldoen aan inspectie, keuring of certificering

én

 • Een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe binnen 6 maanden na afloop van document inspectie, keuring of certificering kan worden uitgevoerd.


Toelichting Certificaat van Onderzoek/Communautair Certificaat voor Binnenschepen

Het is mogelijk het huidige certificaat regulier te verlengen of een nieuwbouwschip in de vaart te brengen. Het onderzoek (inspecties, droogzetting, tekeningkeur, verklaringen enz.) worden door de daartoe erkende klassenbureaus, keuringsinstanties en erkende bedrijven uitgevoerd. Mocht u bij het verlengen van het huidige certificaat, i.v.m. COVID-19, toch genoodzaakt zijn om van bovenstaande maatregel gebruik te maken, gelieve u dan zo snel te melden mogelijk bij uw klassenbureau of keuringsinstantie en de volgende documenten bij uw klassenbureau of keuringsinstantie in te dienen:

 1. Een onderbouwing waaruit blijkt dat door covid-19 niet/moeilijk voldaan kan worden aan de inspectie, keuring of certificering;
 2. Een stappenplan waarin u aangeeft hoe de inspectie, keuring of certificering binnen 6 maanden na afloop van het certificaat plaats kan vinden.

Afhankelijk van het type certificaat van het schip moeten de hier bovengenoemde onderbouwing en stappenplan voor de volgende datums bij uw klassenbureau of keuringsinstantie ingediend zijn,

 • Voor schepen met een Communautair certificaat voor Binnenschepen moeten bovengenoemde documenten vóór 23 oktober 2020 zijn ingediend;
 • Voor schepen met een Certificaat van Onderzoek voor de Rijn moeten bovengenoemde documenten vóór 23 november 2020 zijn ingediend.

Als u bovenstaande documenten indient, ontvangt u een ontvangstbevestiging via uw klassenbureau of keuringsinstantie. Dit document kan bij een eventuele controle aan boord getoond worden. Deze bevestiging kan voor een periode van 6 maanden, na dagtekening van de brief, gebruikt worden bij inspecties in binnen- en buitenland.

Belangrijk:

Houdt u er rekening mee dat ook als u gebruik maakt van de hier boven genoemde mogelijkheid de ingangsdatum van het verlengde certificaat gelijk is aan de verloopdatum van het huidige certificaat.
Deze informatie kunt u tevens vinden op de website van de overheid op https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-binnenvaart/handhaving-op-geldigheid-van-documenten

Publicatie verordening (EU) 2020/698

In vervolg op de publicatie van de Europese Commissie over een pakket maatregelen ter ondersteuning van de vervoerssector (zie dit eerdere artikel in een CBRB-nieuwsbrief) is, na besluitvorming door het Europees Parlement en de Raad, de Europese Verordening 2020/698 gepubliceerd.  Deze verordening bevat specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving.
 
Voor de (her)certificering van schepen zijn de 16e overweging en artikel 15 in de verordening (EU) 2020/698 relevant:

Overweging 16:
Bij Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad ( 16) zijn technische voorschriften voor binnenschepen vastgesteld. De geldigheidsduur van Uniebinnenvaartcertificaten is beperkt bij artikel 10. Bovendien is in artikel 28 van Richtlijn (EU) 2016/1629 bepaald dat documenten die onder deze richtlijn vallen en die vóór 6 oktober 2018 uit hoofde van de voorheen geldende richtlijn, te weten Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 17), door de bevoegde instanties van de lidstaten zijn afgegeven, geldig moeten blijven tot de geldigheidsduur ervan verstrijkt. Door de maatregelen ten gevolge van de COVID-19-uitbraak kan het voor de bevoegde instanties moeilijk en soms onmogelijk zijn om technische inspecties uit te voeren om de geldigheid van de desbetreffende certificaten te verlengen of, in het geval van de in artikel 28 van Richtlijn (EU) 2016/1629 bedoelde documenten, die te vervangen. Om de desbetreffende binnenschepen te kunnen blijven exploiteren, is het derhalve aangewezen de geldigheidsduur van Uniebinnenvaartcertificaten en onder artikel 28 van Richtlijn (EU) 2016/1629 vallende documenten die anders zouden zijn vervallen of zouden vervallen tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020, met zes maanden te verlengen.
 

Artikel 15:
Artikel 15 Verlenging van de in Richtlijn (EU) 2016/1629 vastgestelde termijnen

 1. Niettegenstaande artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/1629, wordt de geldigheid van Uniebinnenvaartcertificaten die anders zouden zijn verstreken of zouden verstrijken tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020, geacht te zijn of te worden verlengd met een periode van zes maanden.
 2. Niettegenstaande artikel 28 van Richtlijn (EU) 2016/1629 wordt de geldigheid van documenten die onder die richtlijn vallen en vóór 6 oktober 2018 uit hoofde van Richtlijn 2006/87/EG door de bevoegde instanties van de lidstaten zijn afgegeven, en die overeenkomstig die bepaling anders zouden zijn verstreken of zouden verstrijken tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020, geacht te zijn of te worden verlengd met een periode van zes maanden.
 3. Indien een lidstaat van oordeel is dat de vernieuwing van Uniebinnenvaartcertificaten of in lid 2 bedoelde documenten waarschijnlijk tot na 31 augustus 2020 onmogelijk zal blijven door de maatregelen die hij heeft genomen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen of te beperken, kan hij een met redenen omkleed verzoek indienen om te worden gemachtigd de in de leden 1 en 2 genoemde perioden, naargelang het geval, te verlengen. Dat verzoek kan betrekking hebben op de periode tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020 en/of de periode van zes maanden vermeld in respectievelijk lid 1 en lid 2. Verzoeken moeten uiterlijk op 1 augustus 2020 bij de Commissie worden ingediend. L 165/22 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.5.2020
 4. Indien de Commissie op basis van een overeenkomstig lid 3 ingediend verzoek oordeelt dat aan de in dat lid vastgestelde eisen is voldaan, stelt zij een besluit vast waarbij de betrokken lidstaat wordt gemachtigd de respectievelijk in de leden 1 en 2 genoemde perioden te verlengen, overeenkomstig de rechtvaardiging voor elk specifiek geval. De verlenging wordt beperkt ter weerspiegeling van de periode waarin de vernieuwing van Uniebinnenvaartcertificaten of in lid 2 bedoelde documenten naar verwachting onmogelijk zal zijn, en mag in geen geval langer zijn dan zes maanden.

 

In het licht van de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis hebben de CCR en de Europese Commissie uitzonderlijke maatregelen genomen. We zien een onderscheid tussen de genomen maatregelen voor de Rijn- en Uniecertificaten:

 • Rijncertificaten:  geen boetes als de certificaten niet meer geldig zijn. Geldend tot en met 23 september 2020. Het kan te zijner tijd geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, uitgebreid of aangevuld met een ander besluit.
 • Uniecertificaten: automatische verlenging van de geldigheidsduur zonder dat er een onderzoek plaatsvindt. Dit betreft Uniecertificaten waarvan de geldigheidsduur tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020 zou aflopen.

Ten behoeve van besluitvorming over het vervolg na afloop van de bovengenoemde maatregelen hebben de Europese binnenvaartorganisaties EBU en ESO, samen met IVR een aantal belangrijke uitgangspunten genoemd. U kunt deze lezen in dit document.

Tijdens de laatste CESNI-bijeenkomst op 30 april 2020 hebben de CESNI-leden en waarnemende staten, de riviercommissies, internationale organisaties en erkende non-gouvernementele organisaties, de dringende noodzaak geuit van een gecoördineerde aanpak met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de Europese binnenvaartsector tijdens de COVID-19-crisis.

In een open brief doet CESNI een beroep op de leden van de CESNI, de waarnemende staten en de derde landen, om voor de duur van de crisis geen sancties op te leggen wanneer de geldigheidsduur van de certificaten, attesten en andere documenten wordt overschreden, op voorwaarde dat (1) de genoemde certificaten, attesten en andere documenten waren nog steeds geldig op 15 maart 2020 en (2) de veiligheid en de operationele continuïteit van de binnenvaart en de binnenwateren niet in gevaar worden gebracht. Verder doet CESNI een beroep op de sector en de controle-instanties, om zo goed mogelijk de inspectie- en certificeringsprocedures voort te zetten of te hervatten om een administratieve achterstand en de onderbreking van vitale activiteiten voor scheepsreparatiebedrijven zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van CESNI.

Op 15 april heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat deze brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief beschrijft de minister de coulanceregeling en de mogelijkheid van overschrijding van de geldigheidsduur van certificaten, vaarbewijzen en (deel)examens. Daarnaast heeft de minister brieven gestuurd naar diverse betrokken instanties:

Vooralsnog wordt voor de coulanceregeling een termijn tot 1 juni aangehouden, maar in de Kamerbrief wordt aangegeven dat afhankelijk van de ontwikkelingen kan worden besloten tot verlenging. Voor de binnenvaart zal Nederland zoveel mogelijk internationaal afgestemde termijnen  hanteren en zullen  afspraken in EU- of CCR-verband leidend zijn.
 

Verzekeraars sluiten aan op coulanceregeling voor beroepsvervoer en binnenvaart

Wanneer u gebruik maakt van de coulanceregeling sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is de verzekerbaarheid van uw schip een belangrijk aandachtspunt. Publiekrechtelijke coulance betekent niet automatisch dat alles privaatrechtelijk goed is geregeld. In de Kamerbrief staat de volgende passage:

“Er heeft overleg plaatsgevonden met het Verbond van Verzekeraars omdat het hebben van een geldig bewijs of certificaat is in sommige gevallen een voorwaarde is om aanspraak te kunnen maken op een uitkering van een verzekering. Het Verbond heeft aangegeven dat transporteurs en hun chauffeurs met een verlopen Code 95 en binnenvaartschippers met verlopen vaarbewijzen of certificaten bij hun leden verzekerd blijven gedurende de periode dat de coulancemaatregel van kracht is en binnen de geschetste condities van de coulancemaatregel.”

Hier kunt u het statement lezen van het Verbond voor verzekeraars. Omdat niet is uit te sluiten dat u verzekerd bent bij een verzekeraar die niet aangesloten is bij het Verbond van Verzekeraars, blijft het raadzaam om - bij overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip -  contact op te nemen met uw verzekeraar om na te gaan of hij ook deze coulance betracht.

Naar aanleiding van de door de sector aan de overheid geuite zorgen rond het wellicht onmogelijk raken van conform ADN verplichte keuringen, is mede door medewerking van het NL-Ministerie de Multilaterale Overeenkomst (“MO”) 26 in het leven gekomen en te vinden op de website van het UNECE:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/dgwp15ac2/Multilateral_Agreements/ADN_M026_English_and_French.pdf
 
Toelichting; deze MO voorziet in het mogelijk vastlopen van de verplichte verlenging van (voorlopige) Certificaten van Goedkeuring en kortlopende certificaten zoals brandslangen, blussers, meggertest, keuringen van gasdetectiemeters, etc. door het Coronavirus.
De MO is vooralsnog uitsluitend getekend door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Slowakije. In de bijlage is een eigen vrij vertaalde toelichting te vinden. Nederland heeft voorbereidingen getroffen om deze MO eventueel te kunnen tekenen, maar zal dit uitsluitend doen als de directe noodzaak er is. Vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt dat er bij de genoemde keuringen geen doorgang meer plaats vindt en zal deze MO dus niet ondertekend worden door Nederland. We krijgen de indruk dat Duitsland er hetzelfde in staat.
Mocht u problemen ervaren rond de genoemde keuringen, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen, zodat wij kunnen aansturen op een ondertekening door de Nederlandse overheid.

Multilaterale overeenkomst ADN / M026

Onder sectie 1.5.1 van het Reglement dat aan ADN is gehecht  inzake periodieke inspecties overeenkomstig deel 8 en 9 van ADN en Certificaten van Goedkeuring conform ADN 1.16.1.


(1) In afwijking van de bepalingen van 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 9.1.0.40.2.9, 9.3.1.40.2.9, 9.3.2.40.2.9, 9.3.3.40.2.9, 9.3.1.8.4, 9.3.1.23.3, 9.3.2.8.4, 9.3.2.23.4, 9.3.3.8.4, 9.3.3.23.4 van het ADN, blijven alle periodieke inspecties waarvan de geldigheid eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 geldig tot 30 september 2020.
Deze inspecties worden uitgevoerd in overeenstemming met 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 9.1.0.40.2.9, 9.3.1.40.2.9, 9.3.2.40.2.9, 9.3.3.40.2.9, 9.3.1.8.4, 9.3.1.23 .2, 9.3.2.8.4, 9.3.2.23.1, 9.3.3.8.4, 9.3.3.23.1 van het ADN,  vóór 1 oktober 2020.


(2) In afwijking van de bepalingen van 1.16.1.1.2 en 1.16.1.3.1 van het ADN, blijven alle Certificaten van Goedkeuring en alle voorlopige Certificaten van Goedkeuring, waarvan de geldigheid eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020, geldig tot 30 september 2020, op voorwaarde dat:  - er een geldig klassecertificaat is, in overeenstemming met 1.16.5 en 9.2.0.88.2, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 of 9.3.3.8.1 van het ADN, of;

 • als de geldigheid van het klassecertificaat voor het schip eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 en op voorwaarde dat er een geldig scheepscertificaat is, volgens 1.16.5,  of;
 • als de geldigheid van het scheepscertificaat eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020.

Zowel de periodieke keuringen als de vernieuwing van de certificaten moeten plaatsvinden vóór 1 september 2020. De geldigheidsperiode van het nieuwe certificaat begint op de vervaldatum die vermeld staat op het certificaat van goedkeuring, dat moet worden verlengd of op het voorlopige certificaat van goedkeuring dat moet worden vervangen.


(3) Deze overeenkomst is geldig tot 1 oktober 2020 voor vervoer op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen van het ADN die deze overeenkomst heeft ondertekend. Indien deze MO vóór die datum door een van de ondertekenaars wordt ingetrokken , blijft het tot de bovengenoemde datum geldig voor vervoer op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen van het ADN die deze Overeenkomst hebben ondertekend en die het niet hebben ingetrokken.

Beknopte samenvatting verwijzingen ADN paragrafen:  
1.16.1.1.2 Geldigheid van het Certificaat van Goedkeuring van maximaal 5 jaar.
1.16.1.3.1 Geldigheid van Voorlopig Certificaat van Goedkeuring  van maximaal 3 maanden.
1.16.5 Aanvraag voor de uitgifte van een Certificaat van Goedkeuring
8.1.6 Beproeving en onderzoek van de uitrusting (brandblussers, brandslangen, laad, los- en stripslangen), speciale uitrusting van 8.1.5 – “PP”, “EP”, “EX”, “TOX” en “A”, vast opgestelde zuurstof-en gasdetectieinstallaties)
8.1.7 Installaties, apparaten en autonome beveiligingssystemen (meggertest, EX-keuring installaties en apparaten voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden, keuring snelafblaas/veiligheids-ventielen)
9.1.0.40.2.9 / 9.3.x.40.2.9 Keuring brandblusinstallaties en bijbehorende rook-en brandmeldsysteem
9.3.x.8.1 Classificatie
9.3.x.8.4 Keuring overeenstemming documenten met situatie aan boord door Klassebureau of ander daartoe bevoegde instantie of persoon (8.1.2.3. r t/m v; lijst of schema van vast ingebouwde installaties en apparaten, geschikt voor Zone 1, Lijst en schema van “rode groepen”, Elektrische apparatuur,  Zoneplan en lijst van Autonome beveiligingssystemen en installaties/apparaten die wel en niet mogen worden gebruikt (“rode en gele verbruikers”).
9.3.1.23.3, 9.3.2.23.4 en 9.3.3.23.4 Beproeving onder druk (11-jaarlijks afpersen ladingtanks, kofferdammen en laad-en losleidingen)

 

In navolging van eerdere besluitvorming door de CCR - en het toestaan van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten - heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verklaring van vergelijkbare strekking afgegeven.
Een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten afgegeven voor het schip, overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling wordt niet bestraft wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.

In navolging van eerdere besluitvorming door de CCR - en het toestaan van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten - heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verklaring van vergelijkbare strekking afgegeven. Een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling wordt niet bestraft wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.


Let op verzekerbaarheid schip!

Wanneer u gebruik maakt van deze bijzondere maatregel en er sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is het buitengewoon belangrijk dit te melden bij uw verzekeraar! Dat er niet wordt vervolgd door de overheid in verband met verlopen certificaten, betekent niet automatisch dat u bij uw scheepsverzekering de volledige dekking blijft behouden. Het CBRB heeft contact opgenomen met IVR om e.e.a. zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. Het IVR heeft inmiddels ook een algemene leaflet uitgebracht.

 

De Donau-commissie stelt aan zijn lidstaten administratieve maatregelen voor om het vervoer op de Donau in tijden van COVID-19 vergemakkelijken. De maatregelen betreffen ook de mogelijkheid tot verlenging van de geldigheid van technische certificaten van het schip. Meer informatie over de voorgestelde maatregelen kunt u lezen in deze brief:

 

De coronamaatregelen leiden tot vragen over regelgeving, inspecties, handhaving en vergunningverlening. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt door; de inspectie past de werkzaamheden aan, rekening houdend met maatregelen van het kabinet en RIVM. ILT werkt meer digitaal en voert tijdelijk minder inspecties op locaties uit. Vergunningverlening die nodig is voor de werkzaamheden in vitale en cruciale sectoren krijgt nu voorrang. Voor het openbaar vervoer, afvaltransport, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling en in de scheepvaart nemen we certificaten en vergunningen in behandeling. Voor een aantal sectoren leveren zij maatwerk.

Voor meer informatie zie de website van ILT

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden. Dit besluit is op maandag 23 maart 2020 is aangenomen en treedt onmiddellijk in werking. Met dit besluit zorgen de CCR-lidstaten dat:

 • Het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft.
 • Alle Rijncertificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.
 • Bemanningsleden tussen hun woonplaats en locatie van inscheping of ontscheping kunnen reizen, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hiervoor een modelformulier gepubliceerd.
 • Ook de geldigheid van de certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd.

Overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten

Het besluit over de overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten luidt als volgt:
“De CCR verzoekt haar lidstaten voor de looptijd van de crisis:

Let op verzekerbaarheid schip!

Wanneer u gebruik maakt van deze bijzondere maatregel en er sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is het buitengewoon belangrijk dit te melden bij uw verzekeraar! Dat er niet wordt vervolgd door de overheid in verband met verlopen certificaten, betekent niet automatisch dat u bij uw scheepsverzekering de volledige dekking blijft behouden. Het CBRB heeft contact opgenomen met IVR om e.e.a. zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het ministerie van IenW heeft zeer snel actie genomen nadat de sector zich heeft gemeld met de vooruitziende blik dat er problemen zouden gaan ontstaan door het aflopen van ADN-diploma’s die door de Corona-crisis niet meer konden worden verlengd.

Normaliter moet binnen de periode van één jaar voor het aflopen van het 5-jaar geldige Certificaat een herhalingscursus worden bezocht een eindtoets met gevolg worden afgerond. De cursussen en examens zijn vanwege het Corona-virus stilgelegd.

In de Multilaterale Overeenkomst 25 wordt voor zowel de vakdiploma’s ADN (basis), chemie en gas een verlenging afgegeven. Hetzelfde geldt ook voor de diploma’s van de veiligheidsadviseur.

Hieruit blijkt ook dat men op het ministerie alles uit de kast haalt om het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren mogelijk te blijven maken.


Update 23/03 : Duitsland heeft ook ondertekend. 

Update 25/03 : België heeft ook ondertekend.

M025 Under section 1.5.1 of ADN concerning ADN specialized knowledge certificates in accordance with 8.2.2.8 of ADN and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADN

 

COUNTRY SIGNED REVOKED 
Netherlands 19/03/2020  
Luxembourg 19/03/2020  
Austria 19/03/2020  
France 19/03/2020  
Germany 20/03/2020  
Switzerland 20/03/2020  
Slovakia 23/03/2020  
Belgium 25/03/2020  
Hungary 25/03/2020  


Valid until: 1 December 2020 - https://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/multilateral-agreements.html

Om te mogen varen heeft uw schip een geldig certificaat van onderzoek nodig. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 maart laten weten dat de (gedelegeerde) inspectiediensten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onder de “vitale processen” vallen. Uiteraard zijn de inspecteurs gehouden aan de richtlijnen van het Kabinet en het RIVM.


Zie bijvoorbeeld dit bericht over maatregelen van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB), één van de bevoegde keuringsinstanties. Naast dergelijke maatregelen zorgen de corona-perikelen ook voor andere problemen. Denk aan leveranciers die niet kunnen leveren, tekenaars die schema’s niet op tijd klaar hebben omdat ze van huis uit moeten werken, werven met te weinig personele bezetting, inspecteurs die uit het werk lopen omdat het type vaartuig stil ligt, bijvoorbeeld zeilende passagiersschepen, enz. De keuringsinstanties zijn in overleg met de ILT hoe te handelen wanneer afwijkingen niet tijdig hersteld zijn en wanneer men niet kan hercertificeren door coronaproblemen. Het risico bestaat dat daarmee het certificaat verloopt c.q. er geen tweede voorlopig certificaat mag worden afgeven, met als consequentie dat aan de nieuwe eisen moet worden voldaan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om tijdelijke certificaten te verstrekken of op een andere manier problemen met verlopen keuringen en certificaten op te lossen.

Download:

To: EBIS Members 
CC: EBIS Board
Rotterdam, March 20, 2020
 
Dear EBIS members,

 
Referring to our letter of March 13, we would like to inform you again about the rapidly evolving and worrying topic COVID-19.

The transport of dangerous goods (fuels especially) has been mentioned by various governments as “essential activities” for our society.

In the light of the Corona crisis our society is currently cancelling everything which is not absolutely necessary both in professional as in private life. This stop has the aim to minimize human contacts and so to minimize the risks of infection as much as possible. Schools, shops and restaurants are closed and every inhabitant is asked to apply “social distance” strictly. Most people meanwhile work at home to avoid contacts and spread of the virus.

At the same time we are undertaking great efforts to ensure business continuity. There are a number of challenges that we need to overcome and we are sure that these can be mastered by cooperation, understanding and flexibility. For this we also ask you for your cooperation.

Our biggest concern is the health of our crews. As long as crews stay on their barge they are relatively well protected, it can be considered as some sort of isolation or quarantine.
The risks of infection rise with every contact at load and discharge ports, with every person coming on board. As stated above we must minimize these contacts as much as possible to ensure the health of crews and with them the business continuity both for your as for our business.

The barge industry associations in cooperation with the Platform Zero Incidents conducted a Risk Assessment with various HSSE-experts. The risks, in terms of potential spreading of the virus and its results, far outweighs the benefit of an updated barge-risk-assessment-report.
Besides, the international labor working legislation stresses the company owners to organize the work in such safe way that people are protected from hazards during their work as much as possible. They have the legal obligation to take care of a safe working place in which risks have to be inventorized and be mitigated.
Taking the latest developments and measures by the authorities into account our industry is of the opinion that it is better to avoid conducting EBIS/BIRE-inspections for the time being, until the responsible authorities inform us that the Corona virus is under control.

To keep the possibility open and to be as flexible as possible in a safe way, we ask you, based on the applicable information of today, to consider a temporary flexible 4-months window for barges, which are overdue and cannot be inspected, for any reasons.
 
We ask all members in the logistic (trading) chain to consider extra flexibility in the current “force majeure “ situation.
The barge industry is fully prepared to jointly discuss further steps and to cooperate in solving the issues for all parties concerned.

 

CBRB werkt samen met BLN en PZI aan een zo veilig mogelijke methode om gevaarlijke stoffen te kunnen blijven vervoeren.


Newsbulletin Coronavirus #01 (NL/ ENG)

Risk Assessment Coronavirus

Het is inmiddels een aannemelijk scenario dat schepen om diverse redenen niet meer operationeel kunnen worden gehouden. Hier dient op te geanticipeerd te worden. Contact hierover met de overheden zijn inmiddels gelegd.
PZI heeft samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB een risk assessment opgesteld voor de huidige situatie. De risico’s in detail behandeld zijn in het algemeen:
 • Uitvallen van bemanning of een gedeelte hiervan;
 • Contacten met anderen dan de vaste bemanning;
 • Schip opleggen in verschillende omstandigheden.
In bijlage #1 - RA Possible Corona effects vindt u een format om uw eigen risk assessment in te vullen.


Reisbeperkingen/-mogelijkheden

Het reizen van de bemanning binnen Europa kan beperkingen met zich mee brengen. Deze beperkingen kunnen per dag gewijzigd worden. Houd voor de meest actuele stand van zaken de website van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB in de gaten.
 

Gevolgen regelgeving

ADN diploma’s die na 1 maart 2020 verlopen, zullen tenminste geldigheid hebben tot eind november 2020.
Ook zullen er een aantal schepen een EBIS inspectie gepland hebben staan, die wellicht geen doorgang kunnen vinden. Hierover zal een brief uitgestuurd worden met het voorstel ook deze data te verlengen. Houd voor de laatste stand van zaken de websites van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB in de gaten.
 

Klasse maken

Ook bij het klasse maken kunnen er problemen optreden. De overheid is hiermee bezig en zal hier later een officiële uitspraak over doen. Houd de websites van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB in de gaten.

 

Richtlijn/aanpak ziek persoon aan boord

Eerder informeerde wij u over een Best Practice/werkwijze irt een ziek persoon aan boord.
De vraag is daarnaast gerezen hoe om te gaan met opvang van zieke personen, die niet in het ziekenhuis kunnen blijven, of personen die niet terug naar hun thuis land kunnen.
Ideeën/initiatieven hiertoe zijn van harte welkom!

Safety Alerts

Tevens wijzen wij jullie graag nog op de Safety Alerts die eerder zijn uitgestuurd:

Health Declaration

Één van onze leden heeft een document opgesteld waarin allerlei vragen die gesteld kunnen worden door een terminal in één Excel zijn opgenomen.
Hoewel veel terminals hun eigen documenten aanhouden, kan het wellicht een handig hulpmiddel zijn. Zie bijlage #2 en #3 voor een uitleg hoe in te vullen.

 

Ship-shore interface

Deltalinqs CNBT (Commissie Natte Bulk Terminals) heeft een document opgesteld in samenwerking met o.a. PZI met richtlijnen hoe we van beide kanten met elkaar om dienen te gaan.
De punten voor de binnenvaart;
 
Bij aankomst / 1e begroeting:
 • Kopie certificaat van goedkeuring, betreffende pagina van de scheepsstoffenlijst en de laadinstructie bij voorkeur via UAB, of via email laten uploaden naar de terminal (planning/CCR).
 • Met schipper door CCR/jetty-operator telefonisch bijzonderheden als laad- en lossnelheden afstemmen (denk aan aanvangssnelheid, middenfase en eindfase).
 • Terminal/CCR kan met deze gegevens voorblad ADN controlelijst “voorwerken”.
 • Binnenvaarttanker voor de kant (aan boord of op steiger):
  • Geen hand shake / geen lichamelijk contact.
  • Maak het mogelijk om 2 meter afstand te kunnen houden tijdens het werk.
  • Eigen schrijfgerei
  • Terminal-steigeroperator zijn deel controlelijst invullen en tekenen , indien mogelijk op steiger / separate ruimte
  • Walllaadlosovereenkomst invullen/tekenen
  • Schipper zijn deel controlelijst invullen en tekenen
  • Bij gebruik tablets en portofoons na elk gebruik deze met geschikte desinfectant reinigen
  • Radio-check afspreken (minimaal elke 2 uur, log per schip bijhouden hiervan)
  • Verwisselen accupack portofoon: locatie bij toegang schip afspreken waar de wal deze neerzet en het schip hierna deze afhaalt ( vice versa voor de lege accupack)
 • Repetitive checks:
  • Zoals gebruikelijk bij eerste begroeting interval time afspreken
  • Duidelijk afspreken dat op afgesproken interval-time:
   • Schip zijn checks conform checklijst zelfstandig doorloopt, deze via portofoon bevestigen compliant met ISGINNT en eventueel via email bevestigen naar terminal CCR.
   • Terminal zijn checks conform checklist zelfstandig doorloopt, deze via portofoon richting schip bevestigen en tevens via email bevestigen naar schip

Algemeen: wees er zeker van dat de vragen uit eigen beoordeling/waarneming beantwoordt worden!
Sla e-mail bevestigingen op in aparte folder voor referentie (voor verificatie bij controles).

Bij vertrek:

 • Ladingpapieren, timelogs etc. waar mogelijk digitaal afhandelen middels scannen en mailen.
 • Portofoon/overige bescheiden bij afgesproken wisselplaats voor accupack neer laten zetten, andersom kan de wal hier benodigde papieren achterlaten (zorg voor bakje of rugzak oid).
 • Aan boord afhandelen zoveel als mogelijk beperken (Indien wel nodig 2 mtr. afstand houden).

PZI is in gesprek/werkt samen met:

 • Brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB zijn bij elk overleg betrokken.
 • Havens Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Rijkswaterstaat over de relevante onderwerpen.
 • Rijksoverheid over de relevante onderwerpen.
 • Deltalinqs/VOTOB/VNCI/VNPI over ship-shore interface.
 • Safety Platform Cargo Surveyors (SPCS) over uitvoeren van inspecties.

A letter of EBU and ESO regarding concerns of vetting suitability in relation to EBIS/BIRE-inspections and the Corona-virus.

COVID-19 and vetting concerns

 

Juridische vraagstukken

Partijen kunnen van (voormalig wettelijke) regelingen en bestaande vervoersovereenkomsten gebruik te maken. Hoe hoger de risico’s, hoe belangrijker het is om hier aandacht aan te besteden. Juridisch mogen partijen alle voorwaarden aanbieden. Het is aan de vervoerders om daar al of niet mee in te stemmen.

Partijen kunnen gebruik maken van de bestaande bevrachtingsvoorwaarden (BV 2016), zoals deze tussen de binnenvaart (CBRB en BLN) en verladers (evofenedex) zijn overeengekomen. Het gebruik van de BV 2016 levert belangrijke voordelen op voor bevrachters, schippers en handelaren en producenten, omdat het charter en de voorwaarden samen een compleet model voor een vervoerovereenkomst voor binnenvaart bieden, waarin alle noodzakelijke elementen zijn opgenomen. De BV 2016 zijn zowel voor binnenlands als voor internationaal vervoer toepasbaar. Gebruik van dergelijke voorwaarden is echter geen wettelijke verplichting.


 

Geachte relatie,
 
Van verschillende kanten krijgen we vragen hoe om te gaan met het corona-virus:
Wat te doen bij problemen met het laden, lossen of stremmingen.
 
Wat u al dan niet moet doen, of waar u al dan niet verantwoordelijk voor bent, hangt af van de afspraken die u hebt gemaakt. Die vindt u in het contract. De inhoud van het contract of overeenkomst kan per geval verschillen en de uitleg hangt ook nog af van het recht dat van toepassing is. Belgisch of Duits recht kan andere voorwaarden hebben, of anders geïnterpreteerd worden dan Nederlands recht.  
Wanneer Nederlands recht van toepassing is en het contract onvoldoende houvast biedt, valt u terug op de wet. De basis naar Nederlands recht is dat een overkomst moet worden nagekomen. U pleegt een wanprestatie als u dat niet doet. U hoeft de overeenkomst niet na te komen als er sprake is van overmacht. Voor het binnenvaartvervoer is dat verder uitgewerkt in art. 898 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel ontheft de vervoerder van aansprakelijkheid voor schade (waar conform lid 3 ook vertraging onder valt) die hij niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon verhinderen. Dat zou de basis kunnen zijn voor problemen rondom het Corona-virus, maar het zal ook van de omstandigheden afhangen wat een zorgvuldig vervoerder wel of niet had kunnen/moeten doen.
 
Het systeem van de wet is als volgt:
Wie zijn verplichtingen niet nakomt moet de schade vergoeden, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Dat is het geval wanneer die tekortkoming hem niet te verwijten is en ook niet “krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt”. Onder ‘verkeer’ wordt in dit opzicht ook het handelsverkeer verstaan.
 
Welke zaken en omstandigheden voor wiens rekening komen, hangt af van vele factoren. Er komen de komende tijd ongetwijfeld allerlei geschillen over de concrete criteria en daarbij zullen rechters en arbiters de grenzen moeten trekken.  
Als algemene regel kunt u ervan uitgaan dat een vervoerder niets aan het bestaan van de Corona-crisis kan doen. Als de reden voor het niet nakomen van de overeenkomst dus direct veroorzaakt is door het corona-virus (en bijvoorbeeld niet door slecht onderhoud van het schip) kunt u zich beroepen op ‘overmacht’.
 
Ynke Ooijkaas
Meer informatie: www.boonkvanleeuwen.com


 

 

Personenvervoer en het Coronavirus

Binnen de ledengroep Personenvervoer spelen totaal andere issues, dan binnen de andere ledengroepen van het CBRB. De schade in dit segment is bovendien catastrofaal groot. Het CBRB heeft daarvoor een aparte categorie aangemaakt in het corona dossier: Personenvervoer en het Coronavirus

 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.