Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Mogen mijn zoon en vrouw met certificaten uitgegeven na 18-01-2022 die niet voldoen aan de nieuwe EU regels nog door andere landen varen dan Nederland?

Alle documenten die zijn afgegeven of verlengd voor de ingangsdatum van het nieuwe RSP (1 april 2023) zijn geldig tot de vervaldatum die op het document is vermeld. Let op, want met ingang van 17 januari 2032 vervallen alle documenten die zijn afgegeven volgens het oude RSP (ook als de vervaldatum op het document een datum na 17 januari 2032 aangeeft). Dat betekent dat met ingang van 18 januari 2032 alle documenten moeten voldoen aan de EU regels.

Wanneer wissel ik mijn verlopen groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent om voor een EU kwalificatiecertificaat schipper?

U hebt maximaal 10 jaar (tot 17 januari 2032) om de certificaten om te wisselen voor geldige EU kwalificatiecertificaten. Voor het omwisselen is altijd een geneeskundige verklaring nodig van maximaal 3 maanden oud. Met een verlopen vaardocument mag u niet varen. Verloopt het vaarbewijs eerder dan 17 januari 2032, dan moet u dus ook eerder omwisselen.

Mijn vaarbewijs is geldig tot 17 mei 2025, dan word ik 60 jaar, kan ik ook 10 jaar doorvaren?

Nee, je moet je vóór 17 mei 2025 medisch laten keuren en met een positieve keuringsuitslag jouw vaarbewijs om ruilen voor een EU kwalificatie certificaat schipper.

Mag ik met mijn vaarbewijs uit 2016 doorvaren?

Ja, er is een periode van maximaal 10 jaar afgesproken om over te gaan naar nieuwe papieren. Dat betekent dat huidige documenten geldig zijn tot 2032, tenzij er een eerdere verloopdatum op het document is aangegeven.

Een schipper wordt in februari 55 jaar; moet hij medisch gekeurd worden en zo ja, hoe gaat dit in zijn werk?

Ja, als de schipper een vaarbewijs oude stijl heeft en dit verloopt in februari. Hij moet medisch gekeurd worden (op de website van ILT is een lijst met keuringsartsen gepubliceerd). Na medische goedkeuring en het overleggen van de benodigde documenten bij het CBR krijgt de schipper een EU kwalificatiecertificaat schipper, dus een vaarbewijs nieuwe stijl.  
Het ‘nieuwe vaarbewijs’ oftewel het EU kwalificatie certificaat schipper is maximaal 13 jaar geldig en moet met een medische herkeuring verlengd worden. Een schipper van 55 jaar krijgt dus een nieuw vaarbewijs (het EU kwalificatiecertificaat schipper) wat geldig is tot zijn 60ste verjaardag.

Kan ik straks ook met mijn EU-kwalificatiecertificaat schipper op de Waddenzee varen?

Ja, als op u certificaat de M van maritiem water staat vermeld. De Waddenzee is een Maritiem water waarvoor je nu en straks een aparte vermelding (vergunning) nodig hebt.

Mag ik nog steeds maximaal 180 vaardagen in een jaar registeren?

De richtlijn bevat géén beperkingen voor het aantal te registreren vaardagen per jaar. Het maximaal aantal vaardagen werd voorgeschreven in het RSP. Met ingang van 1 april 2023 is dit aangepast aan de richtlijn.

Als ik als matroos straks mijn CCR of EU-kwalificatie in mijn dienstboekje heb staan, is deze vermelding dan ook maximaal 13 jaar geldig of is de CCR of EU-kwalificatie matroos geldig tot mijn 60e jaar?

Voor alle dekbemanningsleden (matroos, volmatroos & stuurman) geldt dat zij opnieuw medisch gekeurd moeten worden vanaf 60 jaar. Alleen het EU-kwalificatie certificaat schipper is maximaal 13 jaar geldig.

Indien iemand nu een patent tot Mannheim heeft en hij zet deze over naar het nieuwe EU certificaat schipper met een looptijd van 13 jaar. Wat gebeurt er dan na 13 jaar?

Het patent wordt omgezet in een EU kwalificatie certificaat met specifieke vergunning voor het varen op de Rijn tot Mannheim. Bij verlenging van het certificaat na 13 jaar wordt ook deze specifieke vergunning verlengd.

Als iemand nu het EU certificaat schipper ontvangt en dit heeft een maximale geldingsduur van 13 jaar, wat moet er dan gebeuren na 13 jaar?

Voor het verlengen van het EU kwalificatiecertificaat moet iemand opnieuw medisch gekeurd worden. Een praktijk (her)examen is niet nodig.

Als middels het EU kwalificatiecertificaat schipper de vaarbewijzen worden geharmoniseerd mag ik dan straks ook zonder patent op de Elbe, de Weser en Donau varen?

Nee dat mag u niet. U moet nog steeds, net als voor de Rijnstrecke, examen doen en beschikken over een specifieke vergunning voor deze wateren. Alle specifieke vergunningen ook voor bijvoorbeeld Elbe, Weser en Donau, worden op termijn vermeld op het EU-kwalificatiecertificaat schipper.

Heb ik met het EU kwalificatiecertificaat schipper zonder specifieke vergunning voor het varen op de Rijn dezelfde status als voorheen?

Ja, als u zich niet verder hoeft of wil bekwamen met ‘vergunningen’ (Rijn strecke trajecten, ADN Chemie en of Gas, LNG certificaat en het varen met Grote konvooien (alléén benedenloop van de Donau).

Als u het EU-kwalificatie certificaat schipper wil uitbreiden met specifieke vergunningen dan vraagt u een ‘dienstboekje schipper’ aan. Hierin moeten de Rijnreizen worden genoteerd en/of de boven vermelde vergunningen.  Indien het ‘oude’ dienstboekje stuurman nog geldig is, is het mogelijk om vaartijd bij te houden in dit dienstboekje tot 17 januari 2032 of tot het boekje vol is. 

Krijg ik een pasje?

Nee, het EU kwalificatiecertificaat schipper is vooralsnog enkel een digitaal certificaat. U ontvangt het als PDF per e-mail. Het is daarom belangrijk om uw e-mailadres op het aanvraagformulier in te vullen. Er wordt gewerkt aan een Europees model voor fysieke passen, maar het is nog niet duidelijk wanneer deze uitgegeven zullen gaan worden. 
Voor alle andere deksbemanning geldt dat het EU / CCR kwalificatie certificaat in het dienstenboekje wordt vermeld. 

Moet ik mijn EU kwalificatiecertificaat kunnen tonen als ik gecontroleerd wordt?

Ja, u moet uw EU kwalificatiecertificaat kunnen tonen. Het EU kwalificatiecertificaat wordt als pdf per e-mail naar u verzonden, deze e-mail moet u kunnen tonen. 
Het is bekend dat nog niet alle controlerende instanties de QR code kunnen uitlezen. Hier wordt door de afzonderlijke landen aan gewerkt om dit in orde te maken. De EU volgt de implementatie op de voet en is op de hoogte van deze implementatie problemen.  
Uiteraard blijft het mogelijk om in de overgangsperiode te varen met uw huidige vaarbewijs, tot deze afloopt op de vermelde einddatum (zie uw pasje) of tot het einde van de overgangsperiode (2032). 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.