Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

Wanneer mag een kandidaat zich straks schipper noemen?

  • Is tenminste 18 jaar
  • Heeft een erkende reguliere opleiding voor schipper van tenminste 3 jaar afgerond
  • Heeft een vaartijd van tenminste 360 dagen opgebouwd als onderdeel van het opleidingsprogramma of na het afronden daarvan
  • Heeft een marifooncertificaat
   (Opleiding en examens via reguliere opleiders MBO-BOL/BBL)

  • Is tenminste 18 jaar
  • Beschikt over een kwalificatiecertificaat als stuurman
  • Is geslaagd voor competentiebeoordeling door bestuurlijke autoriteit (CBR examens)
  • Heeft een vaartijd van tenminste 180 dagen opgebouwd
  • Heeft een marifooncertificaat
   (Opleiding via erkende private opleiders, examens bij het CBR)

  • Is tenminste 18 jaar
  • Is geslaagd voor competentiebeoordeling door bestuurlijke autoriteit (CBR examens)
  • Heeft een vaartijd van tenminste 540 dagen opgebouwd
   of een vaartijd van tenminste 180 dagen opgebouwd + 500 dagen werkervaring aan boord van een zeeschip
  • Heeft een marifooncertificaat
   (Opleiding via erkende private opleiders, examens bij het CBR)

  • Heeft 5 jaar werkervaring voorafgaand aan de inschrijving van een erkende opleiding voor schipper
   of heeft 500 dagen werkervaring op een zeeschip
   of heeft een beroepsopleiding van tenminste 3 jaar voltooid voorafgaand aan inschrijving van een goedgekeurd opleidingsprogramma voor schipper
  • Heeft een goedgekeurd opleidingsprogramma voor schipper van tenminste anderhalf jaar afgerond
  • Heeft een vaartijd van tenminste 180 dagen opgebouwd als onderdeel van een opleidingsprogramma en tenminste 180 dagen na het afronden daarvan
  • Heeft een marifooncertificaat
   (Opleiding via erkende private opleiders, examens bij het CBR)