Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Noodverordening versie 6 november 2020 - wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?

Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland kunnen toepassen.

Op 10 november jl. heeft de Veiligsheidsberaad tevens een document gepubliceerd dat de veiligheidsregio’s moet helpen bij de interpretatie van de noodverordening van 6 november jl. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken. De landelijke maatregelen hebben gevolgen voor de passagiersvaartsector. Hieronder volgt een korte samenvatting de noodverordening. Samenkomsten aan boord van schepen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • Passagiersstromen moeten gereguleerd en gescheiden worden door bijvoorbeeld het faciliteren van looproutes en vaste in- en uitgangen.
  • Hygiëne maatregelen.
  • Hanteren van de 1,5 meter afstandseis.
  • Het toewijzen van een vaste zitplaats in binnenlocaties.
  • Maximaal 30 gasten exclusief personeel per zelfstandige binnenruimte (per salon of per dek).
  • Maximaal 30 gasten exclusief personeel per zelfstandige buitenruimte (per buitendek).
  • Het maximum van 30 personen geldt zowel voor kinderen als volwassenen.
  • Een reservering mag maximaal uit twee personen bestaan als de personen niet tot een huishouden behoren.

Passagiersschepen waar, behalve vervoer van personen, eveneens horeca-activiteiten plaatsvinden zijn te kwalificeren als inrichtingen “waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd”. Daarvoor geldt;

  • Het is niet toegestaan om een eet- en drinkgelegenheid in salon(s), restaurant(s) of buitendek(ken) die voor horeca activiteiten zijn ingericht voor de gasten geopend te hebben.

Een uitzondering wordt gemaakt voor afhaalrestaurants / afhaallocaties waarbij eten en/of drinken kan worden afgehaald en op een andere locatie wordt genuttigd. Cafés en restaurants van hotels cq. hotelschepen kunnen geopend blijven voor hotelgasten.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.