Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Minister Van Nieuwenhuizen in gesprek met de passagiersvaartsector over ‘reizen in COVID-19 tijdperk’

Op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat heeft op dinsdag 27 oktober jl. een online vergadering plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de passagiersvaarsector om inzicht te krijgen in de reisbewegingen die de passagiersvaartsector, met name de cruisemarkt, maakt.

De aanleiding voor dit gesprek was de constatering dat er bedrijven in de reisbranche actief zijn die reizen en vakanties naar ‘oranje’ gebieden blijven aanbieden en dit op ongewenste wijze (met stuntprijzen en grote kortingen) actief promoten. Dit gaat tegen het beleid van de overheid is en leidt tot niet-noodzakelijk reizen naar ‘oranje’ gebieden.

Minister Van Nieuwenhuizen bleek goed op de hoogte dat de ondernemers uit de passagiersvaartsector zich niet schuldig maken aan dit soort acties en juist verantwoordelijkheid nemen door het werken volgens de protocollen. Daarom bood de minister tijdens het gesprek veel ruimte aan de deelnemers om te vertellen hoe zij de afgelopen periode beleefd hebben en werd de gelegenheid geboden om vragen aan haar te stellen.

Namens CBRB Ledengroep Personenvervoer waren Maira van Helvoirt, Lotte Janssen – Verschoor, voorzitter Peter Wagemakers en Nico Arnts aanwezig. Met elkaar hebben wij een goed beeld kunnen schetsen wat de gevolgen van COVID-19 zijn voor de passagiersvaartsector en hebben wij de praktijkervaringen vanaf maart tot heden met haar gedeeld. Wij hebben gepleit voor financiële ondersteuning door de overheid voor een langere periode. De steunmaatregelen, met name de TVL-regeling, moet toegankelijk gemaakt worden voor seizoen gerelateerde ondernemingen. De huidige TVL-regeling sluit onvoldoende aan en daardoor kan men niet optimaal gebruik maken van de regeling. De minister kon hier niet inhoudelijk op reageren, maar heeft wel aangegeven dat er op korte termijn nieuws vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar buiten gebracht zal worden over de TVL-regeling.

Naast de financiële aspecten hebben wij ook het belang benoemd van de uniformering van 1,5 meter protocollen op nationaal- en internationaal niveau. De minister wees erop dat aan de richtlijnen geen juridische status wordt verleend maar erkende ook dat de verschillende zienswijze van regio’s, provincies en landen tot problemen kan leiden.

Namens de veerdiensten hebben wij bij minister Van Nieuwenhuizen opnieuw het signaal afgegeven dat deze sector tussen wal en schip dreigt te vallen. In documenten zoals het ‘protocol verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer’ en in de landelijke noodverordening worden de veerdiensten slechts gedeeltelijk of helemaal niet erkend als onderdeel van het Openbaar Vervoer, waardoor niet duidelijk is of zij bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de voor de OV-sector toegezegde beschikbaarheidsvergoeding. Wij hebben gevraagd om een inhoudelijke reactie op de brieven die hierover zijn gestuurd door het CBRB. Er is een toezegging gedaan dat dit punt opgepakt zal worden.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.