Aanvullende maatregelen Corona virus

De ondernemingen binnen de CBRB ledengroep Personenvervoer liggen nagenoeg stil als gevolg van de RIVM-maatregelen die getroffen zijn om de verspreiding van het Corona-virus onder controle te krijgen. Maandag 23 maart jl. heeft het Kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Corona-virus en deze tijdens een persconferentie bekend gemaakt.
Aanvullend op het eerder gepubliceerde bericht in het Corona-dossier Personenvervoer melden wij u het volgende;

  • Alle bijeenkomsten en evenementen worden verboden tot 1 juni 2020
  • Het is niet meer mogelijk om mensen in georganiseerde groepen te ontvangen tot 1 juni 2020
  • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen 1,5 m afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.

 
Naast de bovenstaande maatregelen blijven de eerder afgekondigde maatregelen van kracht.