Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Informatie over het opstellen van een 1,5m protocol of handreiking voor de passagiersvaart

Een protocol of handreiking bevat de praktische invulling van de RIVM-richtlijnen voor ondernemers, medewerkers, bezoekers en klanten in een bepaalde sector of branche. Het doel van een protocol is het verlagen van het risico tot de verspreiding van het COVID-19 virus en het verhogen van de veiligheid aan boord van schepen voor zowel de bemanning als de gasten aan boord.
Belangrijk om te weten is dat de overheid geen formele goed- of afkeuring geeft op de ingediende protocollen maar dat de overheid deze beschouwt als een afspraak tussen de sector en/of branche en de aangesloten bedrijven en organisaties.
Een protocol of handreiking wordt zonder verplichting, dus op een vrijwillige basis opgesteld en heeft geen juridische status. Dat wil zeggen dat een protocol of handreiking geen wettelijke basis of rechtsgevolgen heeft. Ze geven echter wel invulling aan de richtlijnen en maatregelen rondom COVID-19 die zijn afgegeven door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s. Indien de aanwijzingen van de minister van VWS en de noodverordeningen niet worden opgevolgd, kan er gehandhaafd worden door de politie, bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente (BOA’s) en toezichthouders. Een protocol is een vorm van zelfregulering.
 

Aan welke eisen moet een protocol of handreiking voldoen?

De overheid stelt de volgende eisen waaraan een protocol moet voldoen. Er dient voldoende aandacht besteed te zijn aan:
 

 • RIVM-richtlijnen:
  1. 1,5m afstand tussen mensen
  2. Bescherming
  3. Aangescherpte hygiëne maatregelen
 • Naleving van de maatregelen door de betrokkenen, dus zowel door bemanning als de gasten.
 • Alle facetten/ruimtes van bedrijven.
 • Externe effecten zoals het vervoer van mensen en de drukte voor de deur.
 • Volledige en duidelijke communicatie naar stakeholders via toegankelijke tekst en/of beeld
 • Uitvoerbaarheid; is het protocol voldoende operationeel gemaakt?
 • Totstandkoming van het protocol; welke partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het protocol?

 

Praktische tips voor de invulling van een protocol of handreiking

Bij de uitwerking van de bovenstaande punten is het van belang om situaties te voorkomen waardoor het risico op besmetting met COVID-19 zoveel mogelijk wordt verlaagd. Afvaartlocaties, rederijen en schepen zijn verschillend. Daarom kunnen wij u alleen de informatie verstrekken waarmee u voor uw eigen vloot een protocol of handreiking kunt opstellen. De algemene basisregels kunt u verwerken onder het kopje ‘RIVM-richtlijnen’. Om uzelf en uw gasten te beschermen dient u 1,5m afstand te bewaren. De 1,5m afstandseis heeft gevolgen voor de inrichting van de verkooppunten van de tickets, de op- en afstaplocatie, en uw schip. Daar zijn mogelijk technische aanpassingen voor nodig zoals afschermingen, afzettingen en markeringen.
De hygiënemaatregelen moeten worden aangescherpt. Dit kunt u realiseren door bijvoorbeeld het invoeren van extra schoonmaakrondes, contactloos betalen en het aanbieden van extra desinfectie punten. De maatregelen moeten worden nageleefd door de bemanning en alle opvarenden. De naleving van de maatregelen kunt u stimuleren door de maatregelen en instructies duidelijk zichtbaar te communiceren via tekst en beeld. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld denken aan de inzet van posters, flyers en beeldschermen.
De uitgewerkte maatregelen vormen uw protocol of handreiking waarmee u zorgdraagt voor een veilige en verantwoordelijke uitvoering van uw activiteiten.
 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.