Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Wat zijn de gevolgen van de vernieuwde maatregelen?

Wij krijgen veel vragen van leden over wat de vernieuwde maatregelen, die op 6 mei aangekondigd zijn, voor hen betekenen.
De volgende elementen zijn daarbij onder meer relevant: 

 • De passagiersvaart is actief op het raakvlak van vervoer – OV – toerisme – recreatie – horeca. 
 • De passagiersvaart is in beginsel een “open” sector. Dat wil zeggen dat deze sector niet dicht moest als gevolg van een kabinetsbesluit, maar eenvoudigweg stilgevallen is omdat de markt in één klap opdroogde. Dat betekent dat er nu ook geen overheidsbesluit benodigd is om de sector weer open te laten gaan.
 • De horeca is daarentegen een “gesloten” sector; deze sector is wél van overheidswege stilgelegd, en mag per 1 juni als gevolg van een nieuw kabinetsbesluit onder strikte voorwaarden weer opgestart worden.
 • Het overheidsdevies is veranderd van “blijf thuis” naar “vermijd drukte”. 
 • Definitie van “samenkomsten”. De activiteit waarbij individuele personen dan wel gezinnen een individueel ticket kopen voor een rondvaart / vaartocht / veerdienstovertocht valt niet onder de noemer “samenkomsten” (die vooralsnog verboden zijn). De activiteit waarbij een persoon / bedrijf een (niet-vergunningsplichtig) evenement organiseert op een schip waarvoor een groep mensen wordt uitgenodigd is wél te kwalificeren als “samenkomst”. Het “georganiseerde karakter” is hierbij een belangrijk criterium.

Omdat het personenvervoer over water actief is op het raakvlak van verschillende sectoren zijn er helaas weinig eenduidige conclusies te trekken. Wij zijn daarom intensief in overleg met andere brancheorganisaties, overheden en VNO-NCW over de interpretatie van de verschillende maatregelen en de vertaling daarvan naar het personenvervoer over water.
 

De volgende punten zijn inmiddels duidelijk:

 • Het vervoer van personen als zodanig was / is niet verboden en mag gewoon (blijven) plaatsvinden. De activiteit waarbij individuele personen dan wel gezinnen een individueel ticket kopen voor een rondvaart / vaartocht / veerdienstovertocht valt niet onder de noemer “samenkomsten” en is derhalve niet verboden. Er geldt dan ook geen maximumaantal personen. Uiteraard geldt wél de 1,5 m afstandseis en de overige algemene maatregelen. 
 • Het evenementensegment, dus waarbij een persoon / bedrijf een bijeenkomst organiseert op een schip, is wél te kwalificeren als “samenkomst”. Deze activiteit is vooralsnog niet toegestaan.
 • De horeca mag vanaf 1 juni weer open tot 30 personen, en vanaf 1 juli tot 100 personen. Dit betekent dat het verzorgen van horeca, waarbij aan tafel bediend wordt, tijdens vaartochten tot 1 juni niet toegestaan is. Vanaf 1 juni respectievelijk 1 juli mag dit wel, mits beperkt tot 30 respectievelijk 100 personen. 
 • Het opstellen van een protocol is niet verplicht en heeft geen juridische status. Hierover informeren wij u elders in dit dossier.


De volgende punten zijn helaas nog onduidelijk:

 • Horeca is tot 1 juni verboden, maar afhalen van bestellingen van eet- en drinkgelegenheden is wél toegestaan (uiteraard met inachtneming van de RIVM-maatregelen). Wat zijn hiervoor de precieze voorschriften? Is het bestellen van eten en drankjes aan boord van een schip waarbij men het bestelde zelf aan de bar moet ophalen - en het dus niet aan tafel gebracht wordt - daarmee wél toegestaan? 
 • Wanneer het evenementensegment in de passagiersvaart, waarbij immers sprake is van “samenkomsten”, al dan niet in samenhang met de versoepelingen in de horeca of andere sectoren, weer wordt toegestaan is nog onbekend.
 • In de horeca geldt, dat er vanaf 1 juni gereserveerd moet worden / op terrassen moet men aan een tafeltje zitten / er moet triage plaatsvinden. Gelden deze voorwaarden ook voor de horeca-activiteiten in de passagiersvaart (waar behalve één of meerdere binnendekken ook vaak een buitendek is hetgeen te vergelijken is met een terras)? 
 • In het OV wordt geaccepteerd dat 1,5 meter afstand niet altijd haalbaar zal zijn en daarom moeten vanaf 1 juni in het OV mondkapjes gedragen worden. Is er een mogelijkheid om de 1,5 meter afstandseis daar waar dat écht niet gaat los te laten onder verplichting van het dragen van een mondkapje? De rederijen hebben echt zoveel mogelijk capaciteit nodig om nog enigszins rendabel te kunnen exploiteren zolang de maatregelen blijven gelden.

Inmiddels is bekend dat er een nieuwe noodverordening komt die meer duidelijkheid voor de horeca moet verschaffen. Zodra die beschikbaar is, hopen wij de bovenstaande vragen eenduidig te kunnen beantwoorden.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.