Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Noodverordening versie 1 juli 2020 – wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?

Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID- 19. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland kunnen toepassen. Naar aanleiding van de persconferentie op 24 juni jl. is op 1 jl. is de vernieuwde (model-) noodverordening verschenen.
Kort daarna hebben de leden van de Ledengroep Personenvervoer een bericht ontvangen met de uitgebreide toelichting op de noodverordening en de betekenis ervan voor de passagiersvaartsector.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de toelichting op de noodverordening;

Samenkomsten aan boord van schepen zijn toegestaan onder de voorwaarden;

  • Passagiersstromen moeten gereguleerd en gescheiden worden door bijvoorbeeld het faciliteren van looproutes en vaste in- en uitgangen.
  • Hygiëne maatregelen.
  • Hanteren van de 1,5 meter afstandseis.
  • Het toewijzen van een vaste zitplaats in binnenlocaties.
  • Ontvangt u meer dan 100 passagiers per zelfstandige ruimte (per salon of per dek)? Dan geldt hiervoor een reserveringsplicht en verificatie van de gezondheid van uw gasten.
  • Ontvangt u meer dan 250 passagiers in de open lucht (op de buitendekken)? Dan geldt hiervoor een reserveringplicht, verificatie van de gezondheid van uw gasten en het verwijzen naar een vaste zitplaats.
  • Op de buitendekken is de 1,5 meter afstandseis niet van toepassing indien u gebruikt maakt van de ‘kuchschermen’.

 
Veerdiensten worden niet gehouden aan de 1,5 meter afstandseis. Daarvoor geldt de verplichting tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor passagiers ouder dan 13 jaar.

Wij hebben een verzoek ingediend bij de overheid en de Veiligheidsberaad om de noodverordening aan te laten passen zodat de ondernemer met overige type vaartuigen de mogelijkheid krijgt zelf een keuze te maken voor het hanteren van de 1,5 meter afstandseis óf het verplicht stellen van het dragen van een niet-medisch mondkapje. Wij zullen u informeren zodra wij antwoord op het verzoek hebben ontvangen.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.