Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

Hoe om te gaan met corona-clausules?

Partijen kunnen van (voormalig wettelijke) regelingen en bestaande vervoersovereenkomsten gebruik te maken. Hoe hoger de risico’s, hoe belangrijker het is om hier aandacht aan te besteden. Juridisch mogen partijen alle voorwaarden aanbieden. Het is aan de vervoerders om daar al of niet mee in te stemmen.

Partijen kunnen gebruik maken van de bestaande bevrachtingsvoorwaarden (BV 2016), zoals deze tussen de binnenvaart (CBRB en BLN) en verladers (evofenedex) zijn overeengekomen. Het gebruik van de BV 2016 levert belangrijke voordelen op voor bevrachters, schippers en handelaren en producenten, omdat het charter en de voorwaarden samen een compleet model voor een vervoerovereenkomst voor binnenvaart bieden, waarin alle noodzakelijke elementen zijn opgenomen. De BV 2016 zijn zowel voor binnenlands als voor internationaal vervoer toepasbaar. Gebruik van dergelijke voorwaarden is echter geen wettelijke verplichting.