Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

MO-27 Verlengen diploma's ADN-basis, chemie, gas en VA opgevolgd door MO-28 en MO-29

De Multilaterale Overeenkomst (MO) 27 van 10 december 2020, waarin voor de vakdiploma’s ADN (basis), chemie en gas een verlenging was afgegeven, verloopt op 28 februari 2021.

Normaliter moet binnen de periode van één jaar voor het aflopen van het 5-jaar geldige certificaat een herhalingscursus en een eindtoets met goed gevolg worden afgerond. De examens zijn door de recente lockdown in Nederland weer stilgelegd.

Daarom wordt MO-27 nu opgevolgd door MO-28 (bemanningen) en MO-29 (veiligheidsadviseurs). Hierin is bepaald dat certificaten die verlopen tussen 1 maart 2020 en 30 september 2021 geldig blijven tot 1 oktober 2021. Voor laatstgenoemde datum moet een herhalingscursus met examen met goed gevolg afgerond zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze MO's op 10 februari 2021 ondertekend.