Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Handhaving op geldigheid van documenten i.v.m. Covid-19

Op 31 maart 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)  via een verklaring aangegeven tijdelijk niet meer te handhaven op de geldigheidsduur van certificaten vanwege COVID-19. Op het verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de werkwijze gewijzigd. De ILT zal nog steeds tijdelijk niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten in de binnenvaart, maar hier wordt wel een aantal voorwaarden aan gesteld.

Voorwaarden niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten:

  • De veiligheid en veilige vaart mag niet in het gedrang komen.
  • De vereiste documenten waren op 15 maart 2020 geldig.

Let op: als vanwege Covid-19 de geldigheid van uw documenten dreigt te verlopen of als deze al verlopen zijn en u gebruik wilt maken van het uitstel, is het advies om snel in actie komen.
Wat is daarvoor nodig?

  • Aantonen dat het vanwege Covid maatregelen niet of moeilijk mogelijk was om te voldoen aan inspectie, keuring of certificering

én

  • Een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe binnen 6 maanden na afloop van document inspectie, keuring of certificering kan worden uitgevoerd.


Toelichting Certificaat van Onderzoek/Communautair Certificaat voor Binnenschepen

Het is mogelijk het huidige certificaat regulier te verlengen of een nieuwbouwschip in de vaart te brengen. Het onderzoek (inspecties, droogzetting, tekeningkeur, verklaringen enz.) worden door de daartoe erkende klassenbureaus, keuringsinstanties en erkende bedrijven uitgevoerd. Mocht u bij het verlengen van het huidige certificaat, i.v.m. COVID-19, toch genoodzaakt zijn om van bovenstaande maatregel gebruik te maken, gelieve u dan zo snel te melden mogelijk bij uw klassenbureau of keuringsinstantie en de volgende documenten bij uw klassenbureau of keuringsinstantie in te dienen:

  1. Een onderbouwing waaruit blijkt dat door covid-19 niet/moeilijk voldaan kan worden aan de inspectie, keuring of certificering;
  2. Een stappenplan waarin u aangeeft hoe de inspectie, keuring of certificering binnen 6 maanden na afloop van het certificaat plaats kan vinden.

Afhankelijk van het type certificaat van het schip moeten de hier bovengenoemde onderbouwing en stappenplan voor de volgende datums bij uw klassenbureau of keuringsinstantie ingediend zijn,

  • Voor schepen met een Communautair certificaat voor Binnenschepen moeten bovengenoemde documenten vóór 23 oktober 2020 zijn ingediend;
  • Voor schepen met een Certificaat van Onderzoek voor de Rijn moeten bovengenoemde documenten vóór 23 november 2020 zijn ingediend.

Als u bovenstaande documenten indient, ontvangt u een ontvangstbevestiging via uw klassenbureau of keuringsinstantie. Dit document kan bij een eventuele controle aan boord getoond worden. Deze bevestiging kan voor een periode van 6 maanden, na dagtekening van de brief, gebruikt worden bij inspecties in binnen- en buitenland.

Belangrijk:

Houdt u er rekening mee dat ook als u gebruik maakt van de hier boven genoemde mogelijkheid de ingangsdatum van het verlengde certificaat gelijk is aan de verloopdatum van het huidige certificaat.
Deze informatie kunt u tevens vinden op de website van de overheid op https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-binnenvaart/handhaving-op-geldigheid-van-documenten


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.