Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

PZI: Newsbulletin Coronavirus #01

CBRB werkt samen met BLN en PZI aan een zo veilig mogelijke methode om gevaarlijke stoffen te kunnen blijven vervoeren.


Newsbulletin Coronavirus #01 (NL/ ENG)

Risk Assessment Coronavirus

Het is inmiddels een aannemelijk scenario dat schepen om diverse redenen niet meer operationeel kunnen worden gehouden. Hier dient op te geanticipeerd te worden. Contact hierover met de overheden zijn inmiddels gelegd.
PZI heeft samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB een risk assessment opgesteld voor de huidige situatie. De risico’s in detail behandeld zijn in het algemeen:
 • Uitvallen van bemanning of een gedeelte hiervan;
 • Contacten met anderen dan de vaste bemanning;
 • Schip opleggen in verschillende omstandigheden.
In bijlage #1 - RA Possible Corona effects vindt u een format om uw eigen risk assessment in te vullen.


Reisbeperkingen/-mogelijkheden

Het reizen van de bemanning binnen Europa kan beperkingen met zich mee brengen. Deze beperkingen kunnen per dag gewijzigd worden. Houd voor de meest actuele stand van zaken de website van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB in de gaten.
 

Gevolgen regelgeving

ADN diploma’s die na 1 maart 2020 verlopen, zullen tenminste geldigheid hebben tot eind november 2020.
Ook zullen er een aantal schepen een EBIS inspectie gepland hebben staan, die wellicht geen doorgang kunnen vinden. Hierover zal een brief uitgestuurd worden met het voorstel ook deze data te verlengen. Houd voor de laatste stand van zaken de websites van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB in de gaten.
 

Klasse maken

Ook bij het klasse maken kunnen er problemen optreden. De overheid is hiermee bezig en zal hier later een officiële uitspraak over doen. Houd de websites van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB in de gaten.

 

Richtlijn/aanpak ziek persoon aan boord

Eerder informeerde wij u over een Best Practice/werkwijze irt een ziek persoon aan boord.
De vraag is daarnaast gerezen hoe om te gaan met opvang van zieke personen, die niet in het ziekenhuis kunnen blijven, of personen die niet terug naar hun thuis land kunnen.
Ideeën/initiatieven hiertoe zijn van harte welkom!

Safety Alerts

Tevens wijzen wij jullie graag nog op de Safety Alerts die eerder zijn uitgestuurd:

Health Declaration

Één van onze leden heeft een document opgesteld waarin allerlei vragen die gesteld kunnen worden door een terminal in één Excel zijn opgenomen.
Hoewel veel terminals hun eigen documenten aanhouden, kan het wellicht een handig hulpmiddel zijn. Zie bijlage #2 en #3 voor een uitleg hoe in te vullen.

 

Ship-shore interface

Deltalinqs CNBT (Commissie Natte Bulk Terminals) heeft een document opgesteld in samenwerking met o.a. PZI met richtlijnen hoe we van beide kanten met elkaar om dienen te gaan.
De punten voor de binnenvaart;
 
Bij aankomst / 1e begroeting:
 • Kopie certificaat van goedkeuring, betreffende pagina van de scheepsstoffenlijst en de laadinstructie bij voorkeur via UAB, of via email laten uploaden naar de terminal (planning/CCR).
 • Met schipper door CCR/jetty-operator telefonisch bijzonderheden als laad- en lossnelheden afstemmen (denk aan aanvangssnelheid, middenfase en eindfase).
 • Terminal/CCR kan met deze gegevens voorblad ADN controlelijst “voorwerken”.
 • Binnenvaarttanker voor de kant (aan boord of op steiger):
  • Geen hand shake / geen lichamelijk contact.
  • Maak het mogelijk om 2 meter afstand te kunnen houden tijdens het werk.
  • Eigen schrijfgerei
  • Terminal-steigeroperator zijn deel controlelijst invullen en tekenen , indien mogelijk op steiger / separate ruimte
  • Walllaadlosovereenkomst invullen/tekenen
  • Schipper zijn deel controlelijst invullen en tekenen
  • Bij gebruik tablets en portofoons na elk gebruik deze met geschikte desinfectant reinigen
  • Radio-check afspreken (minimaal elke 2 uur, log per schip bijhouden hiervan)
  • Verwisselen accupack portofoon: locatie bij toegang schip afspreken waar de wal deze neerzet en het schip hierna deze afhaalt ( vice versa voor de lege accupack)
 • Repetitive checks:
  • Zoals gebruikelijk bij eerste begroeting interval time afspreken
  • Duidelijk afspreken dat op afgesproken interval-time:
   • Schip zijn checks conform checklijst zelfstandig doorloopt, deze via portofoon bevestigen compliant met ISGINNT en eventueel via email bevestigen naar terminal CCR.
   • Terminal zijn checks conform checklist zelfstandig doorloopt, deze via portofoon richting schip bevestigen en tevens via email bevestigen naar schip

Algemeen: wees er zeker van dat de vragen uit eigen beoordeling/waarneming beantwoordt worden!
Sla e-mail bevestigingen op in aparte folder voor referentie (voor verificatie bij controles).

Bij vertrek:

 • Ladingpapieren, timelogs etc. waar mogelijk digitaal afhandelen middels scannen en mailen.
 • Portofoon/overige bescheiden bij afgesproken wisselplaats voor accupack neer laten zetten, andersom kan de wal hier benodigde papieren achterlaten (zorg voor bakje of rugzak oid).
 • Aan boord afhandelen zoveel als mogelijk beperken (Indien wel nodig 2 mtr. afstand houden).

PZI is in gesprek/werkt samen met:

 • Brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB zijn bij elk overleg betrokken.
 • Havens Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Rijkswaterstaat over de relevante onderwerpen.
 • Rijksoverheid over de relevante onderwerpen.
 • Deltalinqs/VOTOB/VNCI/VNPI over ship-shore interface.
 • Safety Platform Cargo Surveyors (SPCS) over uitvoeren van inspecties.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.