Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Certificering vaartuigen

Om te mogen varen heeft uw schip een geldig certificaat van onderzoek nodig. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 maart laten weten dat de (gedelegeerde) inspectiediensten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onder de “vitale processen” vallen. Uiteraard zijn de inspecteurs gehouden aan de richtlijnen van het Kabinet en het RIVM.


Zie bijvoorbeeld dit bericht over maatregelen van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB), één van de bevoegde keuringsinstanties. Naast dergelijke maatregelen zorgen de corona-perikelen ook voor andere problemen. Denk aan leveranciers die niet kunnen leveren, tekenaars die schema’s niet op tijd klaar hebben omdat ze van huis uit moeten werken, werven met te weinig personele bezetting, inspecteurs die uit het werk lopen omdat het type vaartuig stil ligt, bijvoorbeeld zeilende passagiersschepen, enz. De keuringsinstanties zijn in overleg met de ILT hoe te handelen wanneer afwijkingen niet tijdig hersteld zijn en wanneer men niet kan hercertificeren door coronaproblemen. Het risico bestaat dat daarmee het certificaat verloopt c.q. er geen tweede voorlopig certificaat mag worden afgeven, met als consequentie dat aan de nieuwe eisen moet worden voldaan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om tijdelijke certificaten te verstrekken of op een andere manier problemen met verlopen keuringen en certificaten op te lossen.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.