Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

MO 25: Verlengen van diploma's ADN-basis, chemie, gas en VA (update)

Het ministerie van IenW heeft zeer snel actie genomen nadat de sector zich heeft gemeld met de vooruitziende blik dat er problemen zouden gaan ontstaan door het aflopen van ADN-diploma’s die door de Corona-crisis niet meer konden worden verlengd.

Normaliter moet binnen de periode van één jaar voor het aflopen van het 5-jaar geldige Certificaat een herhalingscursus worden bezocht een eindtoets met gevolg worden afgerond. De cursussen en examens zijn vanwege het Corona-virus stilgelegd.

In de Multilaterale Overeenkomst 25 wordt voor zowel de vakdiploma’s ADN (basis), chemie en gas een verlenging afgegeven. Hetzelfde geldt ook voor de diploma’s van de veiligheidsadviseur.

Hieruit blijkt ook dat men op het ministerie alles uit de kast haalt om het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren mogelijk te blijven maken.


Update 23/03 : Duitsland heeft ook ondertekend. 

Update 25/03 : België heeft ook ondertekend.

M025 Under section 1.5.1 of ADN concerning ADN specialized knowledge certificates in accordance with 8.2.2.8 of ADN and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADN

 

COUNTRY SIGNED REVOKED 
Netherlands 19/03/2020  
Luxembourg 19/03/2020  
Austria 19/03/2020  
France 19/03/2020  
Germany 20/03/2020  
Switzerland 20/03/2020  
Slovakia 23/03/2020  
Belgium 25/03/2020  
Hungary 25/03/2020  


Valid until: 1 December 2020 - https://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/multilateral-agreements.html