Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

Werkwijze Inspectie Leefomgeving en Transport

De coronamaatregelen leiden tot vragen over regelgeving, inspecties, handhaving en vergunningverlening. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt door; de inspectie past de werkzaamheden aan, rekening houdend met maatregelen van het kabinet en RIVM. ILT werkt meer digitaal en voert tijdelijk minder inspecties op locaties uit. Vergunningverlening die nodig is voor de werkzaamheden in vitale en cruciale sectoren krijgt nu voorrang. Voor het openbaar vervoer, afvaltransport, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling en in de scheepvaart nemen we certificaten en vergunningen in behandeling. Voor een aantal sectoren leveren zij maatwerk.

Voor meer informatie zie de website van ILT