Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

MO-26; Certificaten van Goedkeuring en kortlopende Certificaten

Naar aanleiding van de door de sector aan de overheid geuite zorgen rond het wellicht onmogelijk raken van conform ADN verplichte keuringen, is mede door medewerking van het NL-Ministerie de Multilaterale Overeenkomst (“MO”) 26 in het leven gekomen en te vinden op de website van het UNECE:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/dgwp15ac2/Multilateral_Agreements/ADN_M026_English_and_French.pdf
 
Toelichting; deze MO voorziet in het mogelijk vastlopen van de verplichte verlenging van (voorlopige) Certificaten van Goedkeuring en kortlopende certificaten zoals brandslangen, blussers, meggertest, keuringen van gasdetectiemeters, etc. door het Coronavirus.
De MO is vooralsnog uitsluitend getekend door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Slowakije. In de bijlage is een eigen vrij vertaalde toelichting te vinden. Nederland heeft voorbereidingen getroffen om deze MO eventueel te kunnen tekenen, maar zal dit uitsluitend doen als de directe noodzaak er is. Vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt dat er bij de genoemde keuringen geen doorgang meer plaats vindt en zal deze MO dus niet ondertekend worden door Nederland. We krijgen de indruk dat Duitsland er hetzelfde in staat.
Mocht u problemen ervaren rond de genoemde keuringen, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen, zodat wij kunnen aansturen op een ondertekening door de Nederlandse overheid.

Multilaterale overeenkomst ADN / M026

Onder sectie 1.5.1 van het Reglement dat aan ADN is gehecht  inzake periodieke inspecties overeenkomstig deel 8 en 9 van ADN en Certificaten van Goedkeuring conform ADN 1.16.1.


(1) In afwijking van de bepalingen van 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 9.1.0.40.2.9, 9.3.1.40.2.9, 9.3.2.40.2.9, 9.3.3.40.2.9, 9.3.1.8.4, 9.3.1.23.3, 9.3.2.8.4, 9.3.2.23.4, 9.3.3.8.4, 9.3.3.23.4 van het ADN, blijven alle periodieke inspecties waarvan de geldigheid eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 geldig tot 30 september 2020.
Deze inspecties worden uitgevoerd in overeenstemming met 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 9.1.0.40.2.9, 9.3.1.40.2.9, 9.3.2.40.2.9, 9.3.3.40.2.9, 9.3.1.8.4, 9.3.1.23 .2, 9.3.2.8.4, 9.3.2.23.1, 9.3.3.8.4, 9.3.3.23.1 van het ADN,  vóór 1 oktober 2020.


(2) In afwijking van de bepalingen van 1.16.1.1.2 en 1.16.1.3.1 van het ADN, blijven alle Certificaten van Goedkeuring en alle voorlopige Certificaten van Goedkeuring, waarvan de geldigheid eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020, geldig tot 30 september 2020, op voorwaarde dat:  - er een geldig klassecertificaat is, in overeenstemming met 1.16.5 en 9.2.0.88.2, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 of 9.3.3.8.1 van het ADN, of;

  • als de geldigheid van het klassecertificaat voor het schip eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 en op voorwaarde dat er een geldig scheepscertificaat is, volgens 1.16.5,  of;
  • als de geldigheid van het scheepscertificaat eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020.

Zowel de periodieke keuringen als de vernieuwing van de certificaten moeten plaatsvinden vóór 1 september 2020. De geldigheidsperiode van het nieuwe certificaat begint op de vervaldatum die vermeld staat op het certificaat van goedkeuring, dat moet worden verlengd of op het voorlopige certificaat van goedkeuring dat moet worden vervangen.


(3) Deze overeenkomst is geldig tot 1 oktober 2020 voor vervoer op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen van het ADN die deze overeenkomst heeft ondertekend. Indien deze MO vóór die datum door een van de ondertekenaars wordt ingetrokken , blijft het tot de bovengenoemde datum geldig voor vervoer op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen van het ADN die deze Overeenkomst hebben ondertekend en die het niet hebben ingetrokken.

Beknopte samenvatting verwijzingen ADN paragrafen:  
1.16.1.1.2 Geldigheid van het Certificaat van Goedkeuring van maximaal 5 jaar.
1.16.1.3.1 Geldigheid van Voorlopig Certificaat van Goedkeuring  van maximaal 3 maanden.
1.16.5 Aanvraag voor de uitgifte van een Certificaat van Goedkeuring
8.1.6 Beproeving en onderzoek van de uitrusting (brandblussers, brandslangen, laad, los- en stripslangen), speciale uitrusting van 8.1.5 – “PP”, “EP”, “EX”, “TOX” en “A”, vast opgestelde zuurstof-en gasdetectieinstallaties)
8.1.7 Installaties, apparaten en autonome beveiligingssystemen (meggertest, EX-keuring installaties en apparaten voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden, keuring snelafblaas/veiligheids-ventielen)
9.1.0.40.2.9 / 9.3.x.40.2.9 Keuring brandblusinstallaties en bijbehorende rook-en brandmeldsysteem
9.3.x.8.1 Classificatie
9.3.x.8.4 Keuring overeenstemming documenten met situatie aan boord door Klassebureau of ander daartoe bevoegde instantie of persoon (8.1.2.3. r t/m v; lijst of schema van vast ingebouwde installaties en apparaten, geschikt voor Zone 1, Lijst en schema van “rode groepen”, Elektrische apparatuur,  Zoneplan en lijst van Autonome beveiligingssystemen en installaties/apparaten die wel en niet mogen worden gebruikt (“rode en gele verbruikers”).
9.3.1.23.3, 9.3.2.23.4 en 9.3.3.23.4 Beproeving onder druk (11-jaarlijks afpersen ladingtanks, kofferdammen en laad-en losleidingen)

 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.