Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat informeert Kamer over coulanceregeling

Op 15 april heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat deze brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief beschrijft de minister de coulanceregeling en de mogelijkheid van overschrijding van de geldigheidsduur van certificaten, vaarbewijzen en (deel)examens. Daarnaast heeft de minister brieven gestuurd naar diverse betrokken instanties:

Vooralsnog wordt voor de coulanceregeling een termijn tot 1 juni aangehouden, maar in de Kamerbrief wordt aangegeven dat afhankelijk van de ontwikkelingen kan worden besloten tot verlenging. Voor de binnenvaart zal Nederland zoveel mogelijk internationaal afgestemde termijnen  hanteren en zullen  afspraken in EU- of CCR-verband leidend zijn.
 

Verzekeraars sluiten aan op coulanceregeling voor beroepsvervoer en binnenvaart

Wanneer u gebruik maakt van de coulanceregeling sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is de verzekerbaarheid van uw schip een belangrijk aandachtspunt. Publiekrechtelijke coulance betekent niet automatisch dat alles privaatrechtelijk goed is geregeld. In de Kamerbrief staat de volgende passage:

“Er heeft overleg plaatsgevonden met het Verbond van Verzekeraars omdat het hebben van een geldig bewijs of certificaat is in sommige gevallen een voorwaarde is om aanspraak te kunnen maken op een uitkering van een verzekering. Het Verbond heeft aangegeven dat transporteurs en hun chauffeurs met een verlopen Code 95 en binnenvaartschippers met verlopen vaarbewijzen of certificaten bij hun leden verzekerd blijven gedurende de periode dat de coulancemaatregel van kracht is en binnen de geschetste condities van de coulancemaatregel.”

Hier kunt u het statement lezen van het Verbond voor verzekeraars. Omdat niet is uit te sluiten dat u verzekerd bent bij een verzekeraar die niet aangesloten is bij het Verbond van Verzekeraars, blijft het raadzaam om - bij overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip -  contact op te nemen met uw verzekeraar om na te gaan of hij ook deze coulance betracht.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.