Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

COVID-19 update Europese aanbeveling kleurcodes

Publicatiedatum: 04-02-2021

De Europese Raad heeft een aanbeveling aangenomen tot wijziging van de gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie.

Er werd een nieuwe kleur (donker­rood) toegevoegd aan de bestaande categorieën groen, oranje, rood en grijs op de kaart die het ECDC wekelijks opstelt. De donkerrode kleur geeft de gebieden aan waar het virus zeer snel circuleert, onder meer vanwege meer besmettelijke varianten. Het gaat om gebieden met 500 nieuwe corona­gevallen of meer per 100 000 personen over een periode van 14 dagen.

De lidstaten zouden alle niet-essentiële reizen naar rode en donker­rode gebieden moeten ont­moedigen, zonder essentiële reizen te verstoren. De lidstaten zouden reizigers uit een donkerrood gebied moeten verplichten om zich vóór aankomst op COVID-19-besmetting te laten testen en in quarantaine/zelfisolatie te gaan

De lidstaten zouden reizigers uit een donkerrood gebied moeten verplichten om:

  • zich vóór aankomst op COVID-19-besmetting te laten testen
  • in quarantaine/zelfisolatie te gaan

Soortgelijke maatregelen kunnen ook worden toegepast voor gebieden waar zorg­wekkende varianten veel voorkomen.

Transportwerkers en vervoers­aanbieders mogen in beginsel niet worden verplicht een test te ondergaan. Eist een lidstaat dit wel, dan moeten snelle antigeentests worden gebruikt, en dit mag niet leiden tot transportonderbrekingen. Mochten zich verstoringen van de transport- of toeleveringsketen voordoen, dan moeten de lidstaten deze testvereisten onmiddellijk opheffen of intrekken om de werking van de "Green Lanes" te behouden. 

Mensen die in grensregio's wonen en de grens – vanwege bijvoorbeeld werk, studie of gezin – dagelijks of zeer regelmatig oversteken, hoeven niet aan tests of quarantaine/zelfisolatie te worden onderworpen. Wordt in deze regio's toch een testplicht ingevoerd, dan zou de frequentie van de tests op deze personen evenredig moeten zijn.

De aangepaste maatregelen zijn een gecoördineerde reactie op de toename van besmettingen en de risico's door sneller over­draag­bare varianten van het virus binnen en buiten de EU. Ze volgen de aanbeveling van het Europees Centrum voor ziekte­preventie en -bestrijding (ECDC) om niet-essentiële reizen te vermijden en zo de invoer en verspreiding van nieuwe zorg­wekkende varianten te vertragen.

Via een gecoördineerde aanpak willen de lidstaten de herinvoering van controles aan de binnen­grenzen voor­komen en het vrije verkeer van goederen en diensten vrijwaren.

Achtergrond
De lidstaten blijven verantwoordelijk voor het al dan niet opleggen van beperkingen van het vrije verkeer ter bescherming van de volks­gezondheid. Coördinatie op dit gebied is echter essentieel. De Europese Raad nam op 13 oktober 2020 een aanbeveling aan over een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie. Hierin zijn de gemeenschappelijke criteria en een gemeenschappelijk kader vastgelegd voor mogelijke maatregelen ten aanzien van reizigers. De aanbeveling van de Raad is niet juridisch bindend. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de implementatie ervan.

Klik hier voor een brief van DG Hololei, DG MOVE, waarin wordt bevestigd dat de Europese Commissie ernaar streeft om vervoerspersoneel uit te sluiten van eventuele beperkingen, zoals onlangs in Duitsland is voorgesteld. EBU heeft op 1 februari, samen met ESO en EFIP, alle ministers en minister-presidenten van de voor de binnenvaart relevante Duitse deelstaten opgeroepen om bemanningsleden uit te sluiten van deze beperkingen.

 

 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.