Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Negatieve sneltest verplicht voor inreizen Nederland?

Op dit moment (half februari) moeten reizigers in het personenvervoer die via vliegtuig of schip in Nederland aankomen een negatieve PCR-testuitslag en een negatieve sneltestuitslag kunnen laten zien. Reizigers die op dit moment per auto in Nederland aankomen, hebben geen testverplichting (zowel geen PCR- als sneltestverplichting).

Bemanning van binnenvaartschepen die Nederland binnenkomen met een schip dat enkel goederen vervoert en geen passagiers aan boord heeft (dus enkel personeel), valt dus niet onder de testverplichtingen (negatieve PCR-testuitslag en geen negatieve sneltestuitslag) uit de Tijdelijke regeling maatregelen.

Bemanningsleden die per vliegtuig reizen hebben een testverplichting voor de vliegreis.