Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Deltalinqs: Crew changes

De afwikkeling van het scheepvaartverkeer omvat meer dan de verkeersbegeleiding en dienstverlening alleen; vrijwel alle transportgerelateerde activiteiten in de haven bepalen het al dan niet kunnen doordraaien van onze haven. Deze activiteiten zijn in onze ogen onderdeel van het bedoelde vitale proces en dat wordt onderschreven vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het doordraaien van de haven is wat we met zijn allen beogen. Dat vergt voor de havengemeenschap extra inspanningen en flexibiliteit.
 
Eén van de zaken waar we tegenaan lopen is dat terminals in sommige gevallen huiverig zijn om crew changes voor zee- en/of binnenvaart over de landzijde toe te staan. Dat is op zich geen nieuw fenomeen, want ook voor de Coronacrisis kon je niet via alle terminals crew changes uitvoeren. Met onder andere de terminals, scheepsagenten, Havenbedrijf Rotterdam en binnenvaart zijn ideeën uitgewisseld en we geven er de voorkeur aan dat crew changes via de landzijde plaatsvinden, c.q. via de terminals plaatsvinden voor zover dat op een gecontroleerde manier gebeurt. Dat betekent dat de regels van afstand houden (1,5 meter minimaal), hygiëne en zo min mogelijk contact met mensen en middelen van de terminal en/of ontsmetten nadien, in acht genomen moeten worden. Dat is niet anders dan in het geval van eigen personeel of toeleveranciers.
 
Wij vragen hier aan de terminals om de crew humaan te behandelen en te assisteren om dit soort crew changes zo efficiënt en veilig mogelijk via de landzijde te faciliteren. Mocht het naar oordeel van de terminal echt niet mogelijk zijn om via de landzijde crew changes mogelijk te maken, dan kan de zeevaart eventueel via de waterzijde geholpen worden in samenwerking met de roeiers. De binnenvaart kan eventueel gebruikmaken van auto-afzetsteigers.
 
Dit alles laat onverlet dat we iedereen willen vragen om het gezonde verstand te gebruiken en alles op alles te zetten om ook crew changes door te laten lopen, maar dan op een voorzichtige manier.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.