Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Geldigheidsduur certificaten, examens en toetsen

Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

[Status: 23 maart 2020, 17.30 uur]

De CCR heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden.

Het besluit dat op maandag 23 maart 2020 is aangenomen, treedt onmiddellijk in werking.
Naast het beheer van de infrastructuur en de geldigheid van de certificaten en verklaringen voorziet dit besluit in maatregelen voor het vrije verkeer van de bemanningen. 

  • Besluit - Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie in het kader van de Covid-19-pandemie   
  • Verklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart die aan de controleautoriteiten overhandigd moet worden 

zie: www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html

 

Verklaring ILT overschrijding van de geldigheidsduur certificaten, verklaringen en andere documenten voor de bemanning

In navolging van eerdere besluitvorming door de CCR - en het toestaan van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten - heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verklaring van vergelijkbare strekking afgegeven.
Een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten voor de bemanning, afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling wordt niet bestraft wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.

 

Geldigheid certificaten binnenvaart

In onderstaand overzicht de nieuwe (april 2021) door het CBR gepubliceerde geldigheidsdata van examenuitslagen/certificaten die door de lockdown zijn vervallen. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Onder andere vaarbewijzen A+B, Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs en Verklaring LNG.

Einddatum geldigheid op examenuitslag
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021
1 mei t/m 31 mei 2021
1 juni t/m 30 juni 2021
1 juli t/m 31 juli 2021
1 augustus t/m 31 augustus 2021
1 september t/m 30 september 2021
1 oktober t/m 31 oktober 2021
1 november t/m/ 30 november 2021
1 december t/m/ 31 december 2021
> Nieuwe geldigheid
> t/m 30 september 2021
> t/m 30 november 2021
> t/m 31 december 2021
> t/m 31 januari 2022
> t/m 28 februari 2022
> t/m 31 maart 2022
> t/m 30 april 2022
> t/m 31 mei 2022
> t/m 30 juni 2022

 

Geldigheid certificaten gevaarlijke stoffen

De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd t/m 30 september 2021. Voor het certificaat ADN en Veiligheidsadviseur Binnenvaart met een verloopdatum vanaf 1 maart 2020 t/m 31 augustus 2021 geldt dat het examen en de opleiding / herhalingscursus gevolgd moeten worden voor 1 oktober 2021.
Dit is vastgelegd in multilaterale overeenkomsten tussen de verschillende lidstaten. Zie de publicaties in de Staatscourant:

 

Medische keuringen

De regelingen voor de binnenvaart bieden enige speelruimte wat betreft de eisen rondom de medische keuring. Meer informatie over het proces van medische keuring.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste CBR-nieuws? Kijk dan op; www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws.htm
Hier kunt u zich ook aanmelden om per email te worden geïnformeerd.

 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.