Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Nachtsluiting sluizen Bovenrijn

CBRB roept op tot duidelijkheid over het afschalingsplan van de betrokken exploitanten en gerichte alternatieven om de bediening van de sluizen binnen een redelijke termijn te herstellen naar normaal niveau.

Met ingang van vorige week is de nachtsluiting van de sluizen op de Bovenrijn (traject Kembs – Iffezheim) een feit. Het CBRB heeft begrip voor de grondslag voor dit besluit (beschikbaarheid bedienend personeel ten gevolge van COVID-19), maar is kritisch over de snelheid, eenzijdigheid en de argumentatie waarmee de dagelijkse sluiting tussen 21:00u en 05:00u is bekrachtigd. De communicatie over de voorgenomen sluiting bereikte het CBRB en de EBU op maandag 30 maart, op dat moment waren de betrokken exploitanten al voornemens de sluiting nog diezelfde avond te bekrachtigen. Door de tussenkomst van de CCR is het besluit uiteindelijk met twee dagen uitgesteld. 
 
Het CBRB benadrukt dat het hier gaat om één van de vitale Europese TEN-T transportassen waarop een zeer aanzienlijke beperking is ingesteld, voorlopig zonder concrete einddatum. De transport- en mobiliteitssector is reeds in een vroeg stadium door de Europese Commissie aangewezen als vitale sector om de economische continuïteit te kunnen waarborgen. Het besluit van de Franse exploitanten om zonder alternatief binnen 48 uur 1/3 van de dagelijkse schutcapaciteit te onttrekken staat haaks op deze ambitie om de onbelemmerde doorgang van goederen, met name de essentiële goederenstromen, te kunnen waarborgen. Als argumentatie om voor een nachtelijke sluiting te kiezen is opgevoerd dat er in de genoemde uren beperkt scheepvaartverkeer plaatsvindt, waardoor de impact op het totale verkeer beperkt zou blijven. Deze keuze blijkt echter zeer nadelig uit te vallen voor met name segmenten die in geregelde lijndiensten varen. Deze schepen liggen overdag in behandeling bij de verschillende terminals, en passeren juist in de nachtelijke uren de sluizen. Hierdoor blijven zij in staat om, ondanks de huidige omstandigheden, een gereguleerd vaarschema en daardoor continuïteit te waarborgen. Met het wegvallen van de nachtelijke schutcapaciteit, komt de flexibiliteit en betrouwbaarheid van deze diensten in het gedrang.
 
Het CBRB heeft daarom een dringend verzoek gedaan om, gezien het belang van de Rijn als Europese transportas, dit eerder genomen besluit voor de nachtelijke sluiting (opnieuw) bij de CCR ter discussie te stellen. Dit verzoek is inmiddels aangekaart bij de Rijnvaartcommissarissen, Europarlementariër Caroline Nagtegaal en de EBU. Wij roepen op tot duidelijkheid over het afschalingsplan van de betrokken exploitanten en gerichte alternatieven om de bediening van de sluizen in de Bovenrijn binnen een redelijke termijn te herstellen naar normaal niveau. 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.