Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Aanvulling: praktische adviezen van de Europese Commissie om de continuïteit van het goederenvervoer in de EU te waarborgen via green lanes

Als aanvulling op de eerder door de Europese Commissie uitgebrachte Guidelines for border management, zijn nieuwe praktische adviezen voor grensbeheer uitgebracht. Om te waarborgen dat de toeleveringsketens in de hele EU blijven functioneren, heeft de Europese Commissie lidstaten per direct verzocht om alle belangrijke binnengrensovergangen in het TEN-T netwerk aan te wijzen als green lane. Deze green lanes moeten open zijn voor alle vormen van transport, ongeacht het type lading dat wordt vervoerd. Daarnaast dienen procedures bij de green lanes tot een minimum te worden beperkt en tot het strikt noodzakelijke worden vereenvoudigd. Hoewel een groot deel van het document in eerste instantie lijkt te zijn geschreven als oplossing voor de huidige problematiek die het wegvervoer ervaart bij de grenzen, geldt de inhoud voor alle modaliteiten.

Het tweede deel van het document beschrijft richtlijnen waar het gaat om maatregelen die het vrije verkeer binnen de EU van alle werknemers, actief in het internationale verkeer, waarborgen. In het bijzonder moeten voorschriften zoals reisbeperkingen en verplichte quarantaine van werknemers die geen symptomen vertonen, opgegeven worden. Internationaal erkende diploma’s moeten gelden als voldoende bewijs dat een werknemer actief is in het internationale vervoer. Indien dergelijke diploma’s niet beschikbaar zijn, moet een door de werknemer ondertekende verklaring worden aanvaard. Bovenstaande is tevens van toepassing voor werknemers uit derde landen als die van essentieel belang zijn voor het vrije vrachtverkeer binnen en naar de EU.

De adviezen zijn bedoeld om de toeleveringsketens van de EU in deze moeilijke omstandigheden te beschermen en te waarborgen dat goederen en vervoerders zonder vertraging kunnen reizen naar de plek waar zij nodig zijn.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.