KBN Nieuwsbrief 2024 - 7

22 februari 2024

*|MC_PREVIEW_TEXT|*

22 februari 2024 - Nr. 7

Nieuws & Updates

 1. CCR blijft zich inzetten voor vergroeningsfonds
 2. Uitstel subsidieronde Stage V-motoren: Start op 1 mei
 3. KBN-spreekuur op 4 maart over afvalstoffen in brede zin
 4. Digitale workshop: Arbowet – Veilig werken of risico's indekken?
 5. Een nieuwe veerstoep voor Veerdienst Bergstoep
 6. Interessante leestip
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Email - info
Website - KBN
 

Duurzaamheid

CCR blijft zich inzetten voor vergroeningsfonds

Het vormen van een Europese vergroeningsfonds om de Europese binnenvaart te ondersteunen in de energietransitie is en blijft een speerpunt van de CCR, het Nederlandse voorzitterschap en minister Harbers van I&W. 

Dit werd recent nog bevestigd door de minister in zijn overleg met de Tweede Kamer. Hij gaf daarbij aan: “… Maar vervolgens is het voor de ondernemers die actief zijn in de binnenvaartsector natuurlijk ook een financieringsvraagstuk. Daar heb ik de afgelopen twee jaar voortdurend aandacht voor gevraagd, ook op Europees niveau. Vorig jaar is daar de nieuwe binnenvaartrichtlijn NAIADES aangenomen. Ook daarbij is iedere keer mijn pleidooi dat we oog moeten hebben voor het op de een of andere manier begeleiden van de financieringsopgave die de binnenvaartsector daarbij heeft, ook als je praat over Fit for 55. We zetten daarbij in op zo veel mogelijk internationale coördinatie. Dit samen met de buurlanden doen, krijgt daarbij speciale aandacht, want dat is belangrijk voor een internationaal gelijk speelveld.”

Ook ging de minister kort in op de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap van de CCR: “…. In de tweede plaats gaat het ons om alles wat te maken heeft met verduurzaming. We willen onder andere inzetten op Europese financiering van de energietransitie van de Europese binnenvaart.”

KBN benadrukt al sinds de Green Deal het belang van het financieringsvraagstuk en Europese fondsen als essentiële voorwaarde voor een succesvolle transitie en zal samen met ESO en EBU het ministerie en het Nederlandse voorzitterschap ondersteunen in de lobby. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Schaberg.

Naar boven

Schoner schip

Uitstel subsidieronde Stage V-motoren: Start op 1 mei

De nieuwe ronde van het programma Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) werd op 15 januari jl. verwacht, maar is uitgesteld. De start van de regeling voor 2024 wordt verwacht op 1 mei.

Het uitstel hangt samen met de herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) door de Europese Unie het afgelopen jaar. Deze herziening heeft ook gevolgen voor deze subsidieregeling en de implementatie van de regelgeving vergt tijd.

Doel subsidie
De regeling is in het leven geroepen om de vervanging van oudere motoren naar een Stage V-motor te versnellen. Ook wordt de aanschaf van een elektrische aandrijfmotor of een SCR-katalysator gepromoot met de regeling. Met deze investeringen hoopt de Nederlandse overheid twee doelen te bereiken: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de binnenvaart zoals afgesproken in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, en het streven naar een nagenoeg emissieloze sector in 2050.

Voorwaarden
Ondernemers kunnen tot 40% van de investeringskosten als subsidie ontvangen, met een maximum van €400.000 per vaartuig. Voor middelgrote ondernemers in het MKB is het subsidiepercentage 50% en voor kleine ondernemers zelfs 60%. Aanvragen kunnen worden ingediend op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de aanvraag, die worden beschreven op de website van de RVO en de uitvoerder IN-CITE.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet van IN-CITE.

Naar boven

 

Stel uw vragen!

KBN-spreekuur op 4 maart over afvalstoffen in brede zin

Op 4 maart staat een nieuw digitaal spreekuur gepland, dit keer over afvalstoffen in brede zin. De afgelopen spreekuren waren succesvol. We merken dat dit een laagdrempelige manier is om te praten over ingewikkelde onderwerpen.

Afgelopen maandag stond onze beleidsadviseur Henriëtte Schreuders klaar om vragen te beantwoorden over arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het pensioen. Heeft u geen vraag maar bent u alsnog benieuwd naar wat er wordt gezegd? Dan kunt u gewoon aansluiten zonder uw camera en geluid aan te zetten.

Maandag over twee weken staat het derde spreekuur gepland, dit keer over CDNI: afvalstoffen in brede zin. Tijdens dit spreekuur zullen onze beleidsadviseurs Ton Wingelaar en Frank Reijerse uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. 

Details over deelname
maandag 4 maart
11.00 uur tot 12.00 uur
Klik hier voor deelname

Uw bijdrage
Heeft u andere onderwerpen die u graag wilt bespreken? Laat het ons weten via communicatie@binnenvaart.nl. We horen graag van u!

Naar boven

 

Veiligheid/Wetgeving

Digitale workshop: Arbowet – Veilig werken of risico's indekken?

De arbeidsomstandighedenwetgeving (kort: Arbowet) is een moeilijk te doorgronden wet voor de kleine en middelgrote organisaties. De teksten zijn lastig te begrijpen en het is niet altijd duidelijk hoe er aan bepaalde verplichtingen voldaan kan worden. Dat geldt voor alle sectoren, maar zeker ook voor de binnenvaart.

Koninklijke Binnenvaart Nederland organiseert daarom een digitale workshop om u uitleg te geven over deze wetgeving. Daarnaast worden praktische tips gegeven over hoe er op een efficiënte wijze voldaan kan worden aan de verplichtingen uit de Arbowet.

Onderwerpen
Onderwerpen die behandeld worden:
 • Een arbeidsongeval, wat komt er op me af?
 • Wat zijn de grootste veiligheidsrisico's in de binnenvaart?
 • Waarom vinden arbeidsongevallen plaats?
 • Verplichtingen werkgever, werknemer en zelfstandigen
 • Aan de slag met veiligheid, hoe maak ik het leuk?
 • Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • En nog veel meer.....
Resultaten
Deelname aan de workshop kunnen de volgende resultaten opleveren:
 • Beter begrip van de Arbo-wetgeving
 • Suggesties over hoe om te gaan met veiligheid aan boord
 • Betere beheersing van uw bedrijfsrisico's (schade als gevolg van arbeidsongevallen)
Voor wie?
Werkgevers en zelfstandigen in de binnenvaart

Wanneer?
Datum: 20 maart 2024 Tijd: 13.00 – 14.00 uur
Aanmelden
KBN-leden kunnen gratis deelnemen aan deze workshop.
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar Maurits van der Linde.

Naar boven

 

Samen Voortvarend

Een nieuwe veerstoep voor Veerdienst Bergstoep

Met de komst van de nieuwe haven in Bergambacht moest ook de veerstoep op de schop. Na vele jaren is deze eindelijk operationeel. Ton de Bie, één van onze leden, beheert deze veerdienst al sinds 1985. In onze rubriek 'Leden aan het woord' in het recentste nummer van 'Samen Voortvarend' hebben we met Ton gesproken.

Ton en zijn vrouw zetten zich al geruime tijd in voor de erkenning van een specifiek veerpontvaarbewijs. Hij is van mening dat het behalen van een groot vaarbewijs niet noodzakelijk zou moeten zijn voor veerponten die slechts een korte oversteek maken. Enkele jaren terug was hij één van de initiatiefnemers van het Landelijk Verenplatform (een onderdeel van KBN), met als doel gezamenlijk op te komen voor deze regeling onder alle veerdiensten.

Het is teleurstellend dat dit initiatief tot op heden nog geen vruchten heeft afgeworpen. Het zou namelijk kunnen bijdragen aan het oplossen van een probleem: het tekort aan arbeidskrachten. Ook Ton ondervindt hier hinder van. "We hadden jarenlang een vast team van negen schippers. Nu zijn dat er nog maar twee en kunnen we nauwelijks nog de dienstroosters rond krijgen. Het is lastig om jongere schippers aan te trekken, omdat zij met een groot vaarbewijs op een binnenvaartschip meer kunnen verdienen."

Meer lezen? Samen Voortvarend - Jaargang 2 januari 2024 by koninklijkebinnenvaartnl - Issuu

Naar boven

 

Interessante leestip

AGENDA

 • 26 februari - CESNI/QP/QM Werkgroep voor kwaliteitsmanagement
 • 28 februari - CTGG Adviesgroep Binnenvaart
 • 28 februari - Vooroverleg OTNB - Technische Voorschriften
 • 28 februari - Afspraak ministerie van IenW - Panteia rapport overgangsbepalingen
 • 28 en 29 februari - CESNI/QP/Crew Werkgroep 
 • 5 en 6 maart - CESNI/PT Technische voorschriften Straatsburg
 • 7 maart - RVG werkgroep - innovaties/ontheffingen en hardheidsclausule
 • 11 maart - Visievorming waterstofdragers met ministeries van IenW en EZK
 • 13 maart - Nautisch Technische Commissie vergadering
 • 25 maart - CESNI/PT/DT werkgroep technische overgangsbepalingen ES-TRIN

Naar boven

Gerelateerd items