KBN Nieuwsbrief 2024 - 5

08 februari 2024

*|MC_PREVIEW_TEXT|*

8 februari 2024 - Nr. 5

Nieuws & Updates

 1. Koninklijke Binnenvaart Nederland luidt noodklok over dreigende crisis binnenvaart
 2. Terugblik - KBN-spreekuur
 3. Apex Tool Group heeft de binnenvaart omarmd in hun logistieke keten
 4. Klachten gebruik generatoren blauwe kegel haven Gorinchem
 5. Bekendmaking: North Sea Port Nederland - Vlissingen
 6. Interessante links
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Email - info
Website - KBN
 

Overheid kan niet aan certificeringstaken voldoen

Koninklijke Binnenvaart Nederland luidt noodklok over dreigende crisis binnenvaart

Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) staat op het randje van de afgrond door het massale vertrek van inspecteurs en expertisebureaus. Het NBKB is voor Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de binnenvaartsector de belangrijkste uitvoerder van onderzoeken/inspecties en adequate en tijdige certificering van binnenvaartschepen. Een wettelijk vastgelegde overheidstaak die met mandaat wordt uitgevoerd door commerciële uitvoeringsorganisaties.

Met een uitgehold inspectieapparaat staat de toekomst van het NBKB en daarmee van tijdige certificeringen van binnenvaartschepen op het spel. Dit treft de vele scheepseigenaren van wie het Certificaat van Onderzoek binnenkort verloopt.

Ad Koppejan, voorzitter Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN): “Als de overheid geen verantwoordelijkheid neemt voor haar wettelijke taken, dreigt er in de zomer een grote crisis in de binnenvaart omdat schepen zonder benodigd certificaat stil komen te liggen met gevolgen voor desbetreffende schippers, rederijen, maar ook voor de Nederlandse economie. Immers 35 tot 40 % van de totale transportprestatie (in tonkilometer) in Nederland wordt door de binnenvaart gerealiseerd.”

Brief
KBN vraagt in een brandbrief onmiddellijke actie van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en duidelijkheid richting de binnenvaartsector. Op dinsdag 13 februari heeft KBN een gesprek met de inspecteur-generaal van ILT. Om een crisis af te wenden is het belangrijk om van de overheid de garantie te verkrijgen dat schepen tijdig hun verplichte certificaten kunnen verkrijgen.

De bureaus en inspecteurs geven een gebrek aan vertrouwen op als reden waarom ze hun contract per direct hebben ontbonden. KBN waarschuwt voor een dreigende ramp door het gebrek aan capaciteit. Certificaten worden momenteel nog verstrekt door twee andere keuringsinstanties: Register Holland en Bureau Scheepvaart Certificering. Echter, door het beperkte aantal inspecteurs kunnen zij de huidige vraag nu al niet meer aan. De ILT heeft besloten om de certificaten van klanten van het NBKB, die vóór 1 mei 2024 verlopen, een eenmalige verlenging van zes maanden te geven. Hier vallen 225 binnenvaartschepen onder. KBN voorziet enorme uitdagingen met de schepen die zes maanden verlenging hebben gekregen, omdat al deze schepen over een half jaar alsnog gekeurd moeten worden, plus de schepen waarvan het certificaat in de tussentijd verloopt. Het is hoogst onzeker wie deze inspecties zal kunnen uitvoeren. Uiteindelijk is de ILT de enige bevoegde autoriteit die gaat over de uitvoering van inspecties en certificering van de vloot. Het is destijds de keuze van de overheid geweest om de certificering te laten uitvoeren door commerciële bureaus.

Met een brief naar het ministerie van IenW eist Ad Koppejan van KBN dat de aansprakelijke instantie hiervoor verantwoordelijkheid neemt en onmiddellijk en doortastend optreedt om te voorkomen dat de binnenvaart tot een stilstand komt.

Linksom of rechtsom een probleem
KBN constateert dat de sector sowieso getroffen wordt door de problemen bij het NBKB. Dit heeft te maken met de resultaten van de audit door de Raad van Accreditatie (RvA), afgelopen woensdag. Enerzijds kan het resultaat zijn dat de schorsing van het NBKB niet wordt opgeheven, wat waarschijnlijk het einde zal betekenen van het keuringsbureau. Mocht de schorsing van het bureau wél worden opgeheven, dan schiet de sector daar nog steeds niets mee op, want dan zijn er onvoldoende inspecteurs die de schepen kunnen keuren.

Ernst van het probleem
De ILT kan wettelijk gezien niet nóg een verlenging uitschrijven voor het certificaat. Als het certificaat zijn geldigheid verliest, dan moet het schip als nieuw schip gekeurd en gecertificeerd worden, waarbij het schip moet voldoen aan nieuwe (en strengere) regelgeving. Voor veel scheepseigenaren kan dit leiden tot een faillissement, wat desastreus is voor de vervoerscapaciteit en daarmee voor de binnenvaart als geheel.

Ad Koppejan: “Het risico dat binnenkort honderden schepen uit de vaart worden gehaald en schippers failliet gaan, is onacceptabel. Dit zal echter ook de hele Nederlandse economie treffen en ten koste gaan van de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. De binnenvaart is immers een zeer duurzame vorm van transport.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leendert Korvink en/of Maira van Helvoirt

Naar boven

 

Positief

Terugblik: KBN-spreekuur

Maandag 5 februari jl. zijn we gestart met een digitaal spreekuur voor onze leden met (interne) deskundigen op een specifiek thema. Naast de reguliere kanalen onderzoeken we graag hoe we nog toegankelijker kunnen zijn voor onze achterban vanuit onze rol als vertegenwoordiger en vraagbaak.

We kijken zeer positief terug op deze eerste sessie, waarbij veel vragen direct beantwoord zijn en er interactie ontstond, ook tussen de verschillende deelnemers. Het eerste spreekuur stond in het teken van technische voorschriften en vergroening. Gecompliceerde dossiers, waarvan de consequenties en eventuele routekaart voor de individuele ondernemer soms onduidelijk zijn.

Er is onder meer gesproken over onduidelijkheden rondom het vergroeningsproces, de beschikbaarheid en geschiktheid van verschillende brandstoffen, de CSRD-richtlijn, veranderende technische voorschriften en hoe kan men hier als ondernemer op kan anticiperen. Daarnaast hebben we notitie gemaakt van een aantal concrete vragen waarover we de komende periode via ander kanalen zullen communiceren en hulpmiddelen beschikbaar zullen stellen.


Volgende spreekuur - Arbeidsvoorwaarden

Het volgende spreekuur staat gepland voor maandag 19 februari 2024 en zal in het teken staan van arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen en loontabel.

Zijn er andere thema’s die u graag in het spreekuur een keer voorbij ziet komen, laat het ons vooral weten via communicatie@binnenvaart.nl

Informatie deelname
Datum: maandag 19 februari 2024
Tijd: 11.00 uur tot 12.00 uur
Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan deze sessie, maar heeft u wel een vraag over dit thema, deel uw vraag per mail met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Samen Voortvarend het magazine

Apex Tool Group heeft de binnenvaart omarmd in hun logistieke keten

Modal shift is één van de onderwerpen waar KBN zich hard voor maakt. Modal shift is de verplaatsing van wegvervoer naar de binnenvaart. Apex tool Group, een bedrijf dat gespecialiseerd is in handgereedschappen, heeft er een aantal jaren geleden voor gekozen om hun goederen te vervoeren over water.

KBN was heel erg benieuwd naar de beweegredenen hierachter en sprak daarom met Audrey Root-Muskee van Apex Tool Group. Duurzaamheid was altijd al een onderwerp wat hoog in het vaandel stond bij Apex Tool Group. Maar het rapport van evofenedex speelde de doorslaggevende rol om de organisatie ervan te overtuigen om gebruik te maken van de binnenvaart.

Naast het rapport, bleek de keuze voor de binnenvaart meerdere factoren te hebben. “We merkten op hoezeer het wegennet vastliep en de binnenvaart kan bijdragen aan het verminderen ervan, daarnaast is het niet alleen milieuvriendelijker, maar is ook een stuk kosteneffectieve dan volledig inzetten op wegtransport.”

Meer weten over Apex Tool Group en dit proces? Lees dan het gehele interview.
 
 

Afgemeerde schepen

Klachten over gebruik van generatoren bij de blauwe kegelplaats in haven Gorinchem

Vorig jaar kwamen meerdere klachten binnen van mensen in appartementen rondom de schepen die lagen aan de blauwe kegelplaats in de haven van Gorinchem. Zij vonden dat generatoren op afgemeerde schepen te veel lawaai en nare geuren veroorzaakten.

Er is gesproken met de Vereniging van Eigenaren, die ook met de gemeente in contact zijn gekomen. Er is geen officieel verbod op het gebruik van de generatoren. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid volgt hierbij het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rijkswaterstaat bekijkt momenteel of het mogelijk is om in de toekomst walstroom aan te bieden bij de blauwe kegelplaats. Dit staat echter nog niet bovenaan de lijst met prioriteiten.

Om overlast te verminderen, komen er binnenkort borden in de vluchthaven te hangen met het verzoek om generatoren zo min mogelijk te gebruiken. We vragen u vriendelijk om hier rekening mee te houden, als dat mogelijk is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Communicatieregeling

North Sea Port Nederland – Vlissingen

Langs deze weg wijzen wij u op de bekendmaking van de havenmeester van North Sea Port Netherlands. De bekendmaking gaat per 1 maart 2024 in en betreft de verkeerbegeleiding in de havens van Vlissingen-Oost die dan zal wijzigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met North Sea Port

Naar boven

 

Interessante Links

 

AGENDA

 • 9 februari - Bestuursvergadering KBN
 • 13 februari – Stuurgroep Varend ontgassen
 • 15 februari - FERM Port Cyber Café: A.I.
 • 22 februari PZI Industrie Veiligheidsdag Schip/Kust
 • 25 februari - CESNI/QP/QM Werkgroep voor kwaliteitsmanagement
 • 28 februari – CTGG Adviesgroep Binnenvaart
 • 28 en 29 februari - CESNI/QP/Crew Werkgroep 

Naar boven

Gerelateerd items