KBN Nieuwsbrief 2024 - 10

14 maart 2024

*|MC_PREVIEW_TEXT|*

14 maart 2024 - Nr. 10

Nieuws & Updates

 1. Kennismakingsgesprek tussen Ad Koppejan en minister Mark Harbers
 2. Rijkswaterstaat introduceert BICS 6.0
 3. PLATINA4Action: plan voor Duurzame Binnenvaart in de Europese Green Deal
 4. KBN in de media
 5. KBN-spreekuur over infrastructuur - maandag 18 maart 2024
 6. Nautisch technische berichten
  1. Noodbrug over de Hunte
  2. Start bouw uitbreiding loods Stuw Roermond
  3. Werkzaamheden bij sluis Grave
  4. Kortstondige brugopening Baanhoekbrug
 7. Feestelijke opening overnachtingshaven Spijk
 8. Langszij-instromer - Samen Voortvarend het magazine
 9. WhatsApp Community
 10. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Email - info
Website - KBN
 

Bestuurlijk overleg

Kennismakingsgesprek tussen Ad Koppejan en minister Mark Harbers

Ad Koppejan had vorige week een afspraak met Mark Harbers, de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Doel van het gesprek was kennismaking met de nieuwe voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Ook Michiel van Kruiningen, directeur Maritieme Zaken bij IenW en voorzitter van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in 2024 en 2025 namens Nederland, was aanwezig bij het gesprek.

Natuurlijk heeft Ad namens KBN van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal inhoudelijke onderwerpen aan de orde te stellen die voor de binnenvaartsector van belang zijn. Zo heeft Ad zijn zorg uitgesproken over het achterstallig onderhoud van onze vaarwegen, sluizen en bruggen en de problemen die zijn ontstaan met betrekking tot tijdige certificering van schepen.

Duurzaamheid
Er is gesproken over de bijdrage die de binnenvaart levert aan duurzaamheid en een verminderde CO2 uitstoot. KBN heeft de minister erop gewezen dat eenzijdige afschaffing van de accijnsvrijstelling een te grof middel is omdat de inkomsten rechtstreeks in de staatskas verdwijnen zonder enige relatie met investeringen in verduurzaming. KBN denkt graag mee over hoe de energietransitie wel kan plaatsvinden.

Actieagenda digitalisering
Ook heeft Ad er bij de minister op aangedrongen om vaart te maken met de uitvoering van de gezamenlijke actieagenda digitalisering van KBN en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). Ad Koppejan: “Het prettige aan deze minister is dat hij goed thuis is in de havensector en hart heeft voor de binnenvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad Koppejan.

Naar boven

 

Verbetering informatievoorzieningen

Rijkswaterstaat introduceert BICS 6.0

Doelgroepschepen zijn zowel in binnen- als buitenland verplicht om reis- en ladinginformatie aan vaarwegbeheerders door te geven. Het Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem (BICS) biedt hiervoor elektronische meldmogelijkheden. Met strikt beveiligde elektronische verbindingen kunnen schepen en vaarwegbeheerders informatie uitwisselen. De afgelopen anderhalf jaar heeft Rijkswaterstaat nauw samengewerkt met schippers om de nieuwe versie te testen. Dit heeft geleid tot waardevolle feedback tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe versie.

BICS 6.0 is op veel vlakken verbeterd. De interface voor gebruikers is grondig vernieuwd, met een frisse uitstraling die moet zorgen voor een groter gebruiksgemak. De navigatie binnen de applicatie is verbeterd, waardoor functionaliteiten gemakkelijker te vinden zijn. Deze maand start de gefaseerde uitrol van de nieuwe versie, waarbij nieuwe gebruikers een link in de welkomstbrief ontvangen waarmee ze de nieuwste versie kunnen downloaden. Bestaande gebruikers krijgen een melding binnen enkele weken waarmee zij hun systeem kunnen updaten. Wilt u weten wat er precies gewijzigd is? Dat kunt u hier terugvinden.

BICS-helpdesk
Het vernieuwen en verbeteren van BICS is een doorlopend proces. Rijkswaterstaat zal blijven samenwerken met de sector om waardevolle feedback te verzamelen en zo de prestaties van BICS verder te optimaliseren. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Bent u geïnteresseerd in het testen van toekomstige BICS-versies of wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van BICS? Neem dan contact op met de BICS-helpdesk voor verdere informatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse.

Naar boven

 

Vergroening

PLATINA4Action: Actieplan voor Duurzame Binnenvaart in de Europese Green Deal

De Europese Green Deal stelt hoge eisen aan de binnenvaartsector, de CO2-uitstoot moet sterk naar beneden, maar tegelijkertijd wordt er wel groei verwacht in de sector, als vitaal onderdeel van een schoner transport. Het actieplan NAIADES III, wat gelanceerd is in juni 2021, bevat 35 maatregelen om de doelstellingen te realiseren. Het plan loopt van januari 2024 tot eind 2026 en wordt ondersteund door het project PLATINA4Action. Met coördinatie van EICB, onderdeel van het Binnenvaarthuis, wordt vervolg gegeven op PLATINA3. 

Het project brengt experts en belanghebbenden samen om onderzoek, innovatie en implementatie in de Europese binnenvaart te bevorderen. KBN is hierbij via het IWT Platform betrokken. Duurzaamheid, digitalisering en de ontwikkeling van een EU-label voor emissieprestaties zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. PLATINA4Action werkt nauw samen met DG MOVE van de Europese Commissie en verschillende belanghebbenden in de binnenvaartsector.

Samenwerking
Het consortium, geleid door IN-CITE/EICB, omvat partners zoals het IWT Platform (waar ook KBN onderdeel van is), Waterborne Technology Platform, viadonau, de Donau Commissie en het Duitse DST.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Platina4Action of contact opnemen met projectmanager Martin Quispel.

Naar boven

 

Bestuursforum

KBN in de media

Vorige week is er een artikel geplaatst in Bestuursforum, het blad van de CDA Bestuurdersvereniging. In dit artikel hebben voorzitter Ad Koppejan en beleidsadviseur Geert Snoeij de gevolgen van klimaatverandering voor de binnenvaart geschetst en vertelt hoe Nederland om kan gaan met de gevolgen van hoog- en laagwater. Ook hebben ze verteld welke opgaven er liggen voor lokale, regionale en landelijke overheden om onze waterwegen toekomstbestendig te maken.

Lees hier het artikel (pagina 10 en 11, pagina 12)
 
 

Stel uw vragen!

KBN-spreekuur over infrastructuur

Aanstaande maandag 18 maart staat het volgende spreekuur gepland, dit keer over infrastructuur. Tijdens dit spreekuur zal onze beleidsadviseur Leny van Toorenburg uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Heeft u op dit moment geen vragen, maar heeft u wel interesse in datgeen wat besproken wordt? Dan bent u welkom om het spreekuur bij te wonen, wel wordt dan van u gevraagd om camera en geluid uit te zetten. 

Details over deelname
maandag 18 maart
11.00 uur tot 12.00 uur
Klik hier voor deelname
Uw bijdrage
Heeft u andere onderwerpen die u graag wilt bespreken? Laat het ons weten via communicatie@binnenvaart.nl. We horen graag van u!

Naar boven

 

Nautisch Technische berichten

Noodbrug over de Hunte

KBN heeft via Duitse media vernomen dat de Duitse Spoorwegen pleiten voor de installatie van een noodbrug over de Hunte, ter hoogte van de beschadigde spoorbrug. Als dit voorstel wordt aangenomen, zou dit kunnen betekenen dat de brug permanent gesloten blijft voor scheepvaartverkeer.

Dit zou grote gevolgen hebben, aangezien schepen dan alleen bij laagwater kunnen passeren en dit slechts bij daglicht mogelijk zou zijn. Voor geladen schepen kan dit problemen opleveren, vooral bij laag water. Het ergste scenario zou zelfs een langdurige onderbreking van de scheepvaart kunnen betekenen. KBN volgt deze ontwikkelingen op de voet en staat open voor informatie van anderen die hier mogelijk op wijst.

Start bouw uitbreiding loods Stuw Roermond

Op 18 maart begint Rijkswaterstaat met de uitbreiding van de loods naast de stuw bij Roermond. Deze uitbreiding is nodig vanwege de installatie van een nieuwe lier voor het bedienen van de stuw.

Stuw Roermond in de Maas maakt deel uit van de Maasstuwen die zorgen voor een bevaarbare Maas. Bij hoge waterstanden wordt de stuw geopend om water af te voeren naar zee.

De nieuwe lier maakt het werk veiliger. De uitbreiding zal op palen worden gebouwd om geluids- en trillingsoverlast te verminderen. Naar verwachting is de uitbreiding eind juni gereed. Bouwbedrijf Mourik Infra voert de werkzaamheden uit van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur.
©Rijkswaterstaat_Flying Eye

Werkzaamheden bij sluis Grave

Van 15 maart tot en met 28 april 2024 zullen er werkzaamheden plaatsvinden bij sluis Grave. De noordelijke sluisdeuren, draaipunten, hydrauliekslangen en cilinders worden vervangen. Een deel van de sluis wordt drooggezet voor onderhoud aan het onderdraaipunt.

Daarnaast worden kleinere werkzaamheden uitgevoerd aan de bedienings- en besturingsinstallaties. Deze werkzaamheden zijn afgestemd op de langdurige werkzaamheden bij de sluizen Weurt en Lith, waardoor altijd minstens twee van de drie sluizen beschikbaar blijven voor scheepvaart. Sluis Grave zal gedurende deze periode niet toegankelijk zijn voor scheepvaart, wat betekent dat het scheepvaartverkeer gestremd wordt.

Kortstondige brugopening Baanhoekbrug

Helaas is de Baanhoekbrug nog in storing en slechts zeer beperkt te bedienen voor de hoge scheepvaart. Er is in overleg met RWS, het OV-bedrijf Qbuzz, vaarweggebruikers en de onderhoudsaannemer gekeken naar een geschikt moment om de brug aankomend weekend weer te openen voor de scheepvaart om zo de gedupeerden tegemoet te komen.

Dit weekend kunnen we de brug op de volgende tijdstippen openen voor zowel beroeps- als pleziervaart:

 • Zaterdag 16 maart tussen 09:27 en 09:47 uur
 • Zondag 17 maart tussen 09:27 en 09:57 uur

Naast de Baanhoekbrug zullen ook de Papendrechtsebrug (N3) en de Spoorbrug over de Oude Maas worden bediend, om een vrije doorvaart te garanderen.

Gezien de korte openingstijd is het van belang dat schepen tijdig gereed liggen voor de brug. Meer details over deze opening zullen worden verstrekt in een Bericht aan de Scheepvaart (BAS). Houd dit dus in de gaten als u gebruik wilt maken van de doorvaart.

Ondertussen wordt er gewerkt aan een plan voor structureel herstel van de brug. Later verwachten we meer informatie hierover te kunnen delen. Daarnaast zullen de brugopeningstijden worden gestructureerd, zodat er vaste openingstijden komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg.

Naar boven

 

KBN op pad

Feestelijke opening overnachtingshaven Spijk

Vandaag woonde Leny van Toorenburg, beleidsadviseur van KBN, de officiële opening van de Overnachtingshaven Spijk bij. Na een langdurig proces van planning en uitvoering is de haven nu eindelijk gerealiseerd, zo'n 35 jaar na de aanvankelijke plannen. Hoewel de plannen een aantal jaar in de ijskast stonden, zijn ze uiteindelijk weer opgepakt en uitgevoerd.

De aanleg van de overnachtingshaven in Spijk begon uiteindelijk in de zomer van 2021. Dankzij innovatieve duurzaamheidsmaatregelen is er een prachtige haven ontstaan, die maar liefst 23 hectare beslaat. Samen met de gerenoveerde haven Tuindorp biedt het nu plaats aan 70 ligplaatsen.

De opening van de haven werd gedaan door demissionair minister Mark Harbers, die trots sprak over de haven en de binnenvaart. Het was een mooi evenement waarbij de gasten per passagiersschip mps. "Germania" vanuit de Europakade in Tuindorp naar de nieuwe haven werden vervoerd. Daar verrichtte de minister samen met Hoofd ingenieur directeur Marjolein van der Zandschulp en de burgemeester van Zevenaar de openingshandeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg.

Naar boven

 

Samen Voortvarend

Langszij-instromer

Martin Selles en Jeroen Weijts bewijzen dat je je op latere leeftijd kunt omscholen tot schipper. Martin, die in 2019 deze stap zette, deelt graag zijn kennis. Hij liet Jeroen Weijts (57) een week meevaren op zijn ms cambio, van Amsterdam naar Brugge en Dordrecht.

Beiden volgden hun schippersopleiding bij verschillende scholen: Jeroen bij Edumar en Martin in 2019 bij Nova Contract. Naast boekenstudie en CBR-examens slaagde Martin na vier praktijkexamens, een radarcursus en een marifooncursus voor zijn grootvaarbewijs tot Lobith. Hij streeft ernaar om extra examens te behalen om tot Koblenz te mogen varen.

Praktijkkennis is ook essentieel. Jeroen voer niet alleen mee met Martin, waar hij ook even achter het roer heeft mogen staan. Maar onderhield ook de machinekamer en deed andere klussen, zoals schrobben en boenen, tijdens een reis naar Koblenz met een andere familie.


 

Meer weten over Jeroens motivatie en de ervaringen van Martin en Jeroen? Lees het volledige interview.

Naar boven

 

Communicatie

WhatsApp Community - meld u aan!

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) gebruikt nu twee maanden een WhatsApp community voor de leden, waarbij van de mogelijkheid gebruikt gemaakt kan worden om snel en direct te communiceren met leden. Dit gebeurt op momenten waarin KBN niet gebruik kan maken van reguliere communicatie-uitingen of niet gewacht kan worden op de verzending van de reguliere communicatie-uitingen. 

Sinds 1 januari 2024 is de Community in gebruik, ter vervanging van de oude BLN-app. Berichten in de community gaan over nautische en technische zaken, stremmingen, PJK prijzen en andere spoedberichten. KBN begrijpt dat een overvloed aan berichten belastend kan zijn, maar verzekerd u dat de Community met zorg beheerd wordt. Alle berichten zullen alleen door KBN worden verstuurd en er kan in de groep niet gereageerd worden.

Hoe neemt u deel aan de Community?
Om toegang te krijgen tot de WhatsApp Community voor leden, wordt gevraagd u in te schrijven via onderstaande button. Na uw aanmelding zullen uw gegevens gecontroleerd worden en u krijgt dan toegangslink voor de WhatsApp Community. 

Klik hier om je aan te melden voor de WhatsApp Community
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de communicatie-afdeling.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

Gerelateerd items