Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

21 september 2023 - Nr. 36

Nieuws & Updates

 1. Miljoenennota: minder investeringen, meer onderhoud en onduidelijke vergroening
 2. Internetconsultatie versnelde invoer verbod varend ontgassen
 3. Vacature: medewerker ledenadministratie en databeheer
 4. Moezel vaarrechten worden in 2025 afgeschaft
 5. Interessante leestips
 6. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Begroting 2024

Miljoenennota: minder investeringen, meer onderhoud en onduidelijke vergroening

Afgelopen dinsdag tijdens Prinsjesdag is de overheidsbegroting voor 2024 gepubliceerd. Koninklijke Binnenvaart Nederland heeft de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder de loep genomen.

Infrastructuur
Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is blij dat er meer geld beschikbaar is dat in 2024 voor onderhoud van vaarwegen en sluizen wordt uitgetrokken door de minister. Totaal is er voor het onderhoud aan vaarwegen € 653 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt onder andere ingezet voor groot onderhoud aan de Krammersluizen, de renovatie van de Zandkreeksluis en de Prinses Marijkesluis, de Herinrichting van de Demkabocht, bediening en besturing op de Brabantse Kanalen en bijvoorbeeld ook voorbereidingen voor de renovatie van het sluizencomplex Weurt.

Dit extra geld voor onderhoud heeft echter ook een keerzijde. Als gevolg van de stikstofproblematiek wordt er nauwelijks aandacht geschonken aan nieuwbouwprojecten. Koninklijke Binnenvaart Nederland is blij dat het geld niet ongebruikt op de plank blijft liggen maar hierdoor is er voor knelpuntenaanpak en capaciteitsuitbreiding een enorm tekort in de begroting. In 2024 worden de Nieuwe Sluis Terneuzen en de Overnachtingshaven Lobith/Spijk, beide aanlegprojecten, nog afgerond maar nieuwe aanlegprojecten zoals Grave staan niet op de planning. Of daar in de toekomst dan weer geld voor is, blijft dan de vraag.

Dat is overigens ook voor al het nodige onderhoud de vraag. De doorlopende onderhoudsvraag is de komende jaren veel groter dan de nu beschikbaar gestelde middelen. Uit de ‘beleidsdoorlichting artikel 18 – scheepvaart en havens’ blijkt dat er jaarlijks voor onderhoud aan vaarwegen structureel een tekort is van circa € 375 miljoen per jaar.

Een betrouwbaar, storingsvrij vaarwegennet is één van de prioriteiten van KBN. Daar kunnen volgend jaar weer noodzakelijke stappen in worden gemaakt. Voorwaarde is wel dat ook de bediening van de sluizen 24/7, ook in de vakanties, gegarandeerd wordt en dat ook daar extra geld voor wordt vrijgemaakt.

Al met al heeft KBN nog vragen aan de minister waar we graag over in gesprek gaan. We zullen het belang van een goed onderhouden en betrouwbaar vaarwegennet voor het vervoer over water en de gewenste modal shift ook bij de begrotingsbehandeling in dit najaar en in de formatie van een nieuw kabinet nadrukkelijk onder de aandacht brengen.
Verduurzaming
In de plannen voor de vergroening van de binnenvaart is in deze begroting volgens KBN nogal wat onduidelijkheid. De minister blijft vooral hangen op het verplichten van een label voor alle binnenvaartschepen en het normeren van de uitstoot van bepaalde categorieën schepen.

Concrete stappen om de uitstoot van CO2 al met ingang van 2024 te verlagen door het bijmengen blijven uit. Ook de noodzakelijk Europese aanpak en Europese vergroeningsfondsen zijn nog steeds niet ingevuld. Daarmee komen de reductiedoelstellingen voor 2030 in gevaar. In de begroting is wel te lezen dat de Subsidieregeling Schone Motoren de komende jaren wordt voortgezet.

De minister schrijft in de begroting. “De binnenvaart moet beter inspelen op de energietransitie, … en klimaatverandering. De noodzakelijk(e) transities zijn in de brief Toekomst Binnenvaart van 30 november 2022 thematisch uitgewerkt. Daaraan is begin 2023 gestart met het uitwerken van de toekomstvisie in een actieagenda.”

Tot nu toe is KBN de afgelopen 9 maanden op geen enkele manier betrokken geweest. KBN wil daarom zo spoedig mogelijk met de minister om de tafel om te komen tot een samenhangend en duidelijk verhaal gebaseerd op de afspraken uit de Green Deal en tot concrete vergroeningsmaatregelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Schaberg en/of Geert Snoeij

Naar boven

 

CDNI / Scheepsafvalstoffenverdrag 

Internetconsultatie versnelde invoer verbod varend ontgassen  

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart. Met de wijziging wordt het verbod op varend ontgassen uitgebreid. Door de uitbreiding geldt het verbod vanaf 1 juli 2024 (of zo snel mogelijk daarna) niet alleen voor de stoffen bedoeld in fase I van het verbod uit het CDNI-verdrag, maar ook voor de stoffen bedoeld in fase II.

Het doel van de regeling is zo snel mogelijk tot een geldend verbod op varend ontgassen te komen voor meer stoffen dan op grond van de huidige regelgeving het geval is. Als wordt gewacht op de inwerkingtreding van het verbod op de stoffen die zijn opgenomen in het CDNI-verdrag, dan gaat het varend ontgassen van die stoffen langer door dan gewenst.

U kunt tot en met 16 oktober 2023 reageren via de onderstaande button. Vanzelfsprekend zal ook KBN haar zienswijze geven via deze internetconsultatie en via de reguliere overleggen met het ministerie. 
Klik hier om te reageren op de internetconsultatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 

Gezocht

Medewerker ledenadministratie en databeheer

KBN is op zoek naar een enthousiaste medewerker ledenadministratie en databeheer. Als medewerker (leden)administratie en databeheer ben je werkzaam op de afdeling financiën. Jij verzorgt de (leden)administratie van de gehele vereniging en enkele externe secretariaten.

De ledenadministratie vervult een centrale rol in de informatievoorziening binnen de vereniging, zowel naar de directie als naar collega’s en de leden. Het beheren, verwerken en (in de nabije toekomst) verrijken van ledengegevens speelt daarbij een belangrijke rol.

Tot jouw verantwoordelijkheden behoren:
 • Ondersteuning verlenen aan de afdeling financiën bij de uitvoering van diverse administratieve werkzaamheden
 • Up-to-date houden van de ledenadministratie (verwerken van dagelijkse mutaties) en databestanden
 • Verantwoordelijk voor een juiste en toegankelijke archivering van ledendocumenten
 • Meedenken in het procesmatig efficiënter verwerken van contactgegevens
 • Signaleren en analyseren van knelpunten en nieuwe ontwikkelingen op het vlak van ledenadministratie en databeheer
 • Ondersteuning verlenen aan de interne organisatie bij de inzet van de content van de ledenadministratie
 • Ondersteuning verlenen bij ledenbehoud en -werving
 • Intern aanspreekpunt ledenadministratie
 • Aanspreekpunt richting de leden met betrekking tot de administratieve kant van het lidmaatschap
Lees meer op onze website over deze vacature
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilonka Westdijk

Naar boven

 

Moezelverdrag

Moezel vaarrechten worden in 2025 afgeschaft

Sinds de opening van het Moezelkanaal in 1964 moeten binnenvaartschippers een vergoeding betalen om erop te varen. De basis hiervoor is het Moezelverdrag van 1956, waarin Duitsland, Frankrijk en Luxemburg overeenkwamen om de rivier van Koblenz tot Thionville te ontwikkelen met sluizen en de bouw- en onderhoudskosten te financieren via vaarbelastingen. Deze scheepvaartkosten zullen nu op 1 juli 2025 worden beëindigd.

De Luxemburgse vicepremier François Bausch, de Franse ambassadeur Philippe Voiry en staatssecretaris van Verkeer Oliver Luksic van Duitsland ondertekenden het besluit 18 september aan boord van een schip op het drielandenpunt bij Schengen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Snoeij

Naar boven

 

Interessante leestips

 

AGENDA

 • 21 september - CESNI/QP
 • 21 september - 3rd Industry Safety Day Platform Zero Incidents
 • 22 september - H2 binnenvaart workshop provincie Zuid Holland
 • 26-28 september - CESNI/PT / RVG en Expertvergadering technische voorschriften
 • 5 en 6 oktober - IVR 10e Colloquium Wenen
 • 6 oktober - NVB-Jaarcongres in Utrecht
 • 13 oktober - CASS
 • 11 oktober - IWT Nautisch Technische Commissie overleg
 • 23 oktober – KBN Commissie Vergroening
 • 24 en 26 oktober - Werkgroep CDNI/G in Straatsburg
 • 23 november - CDNI IVC vergadering in Straatsburg

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.