Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

11 januari 2024 - Nr. 1

Nieuws & Updates

 1. KBN en SVS samen aan de slag ter verbetering van de onderlinge samenwerking
 2. Accijnsvrijstelling en de Akte van Mannheim: een zeer gevoelig onderwerp dat zorgvuldig manoeuvreren vereist
 3. KBN in gesprek met ILT over brandbrief betreffende schorsing NBKB
 4. Oproep uitkomsten ILT controle
 5. Loontabel januari 2024
 6. Binnenvaarttafel eindelijk van start!
 7. WhatsApp Community sinds 1 januari 2024
 8. Simulatie training vaartraject langs de Oosterweelwerken
 9. Laad- en losboekje en rekenblad 2024
 10. Webinar implementatie Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIS2)
 11. Interessante leestips
 12. IN-CITE koerst het nieuwe jaar in
 13. Inventarisatie scheepvaart onderwerpen website ILT
 14. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Samenwerking

KBN en SVS aan de slag ter verbetering van de onderlinge samenwerking

Op dinsdag 9 januari heeft er, op initiatief van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), een constructief gesprek plaatsgevonden tussen KBN en SchippersVereniging Schuttevaer (SVS) over de verbetering van de onderlinge samenwerking.

De besturen van de afdelingen van SVS spelen immers een belangrijke rol in de nautische-technische belangenbehartiging van KBN. Ze fungeren als de ogen en oren in het land en zijn vaak het contactpunt voor lokale waterweg- en havenbeheerders. Samen met de NT-regiocoördinatoren en -beleidsadviseurs van KBN zorgen zij ervoor dat de inbreng van KBN op lokaal en regionaal niveau gewaarborgd blijft.

Naar aanleiding van het gesprek gaan KBN en SVS nu gezamenlijk aan de slag met de opgehaalde feedback. Een klein werkgroepje, bestaande uit vertegenwoordigers van SVS en KBN, gaat op korte termijn concrete voorstellen uitwerken om die samenwerking te verbeteren.

Media
Naar aanleiding van een aantal afdelingsvergaderingen van SVS zijn er rond de jaarwisseling diverse artikelen in de binnenvaartmedia verschenen. Deze berichtgeving bevat een aantal feitelijke onjuistheden.

Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat bepaalde aspecten met betrekking tot de nautische belangenbehartiging door KBN niet goed zouden zijn ingericht bij de fusie tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. KBN betreurt de negatieve beeldvorming die daardoor ontstaan is.

KBN blijft graag in constructief gesprek met SVS over de invulling van de nautisch-technische belangenbehartiging.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

 

Akte van Mannheim

Accijnsvrijstelling en de Akte van Mannheim: een zeer gevoelig onderwerp dat zorgvuldig manoeuvreren vereist

Een mogelijk accijns op brandstof in de binnenvaart hangt al langer in de lucht. Dat is onder meer in het Europese voorstel met betrekking tot de Green Deal Fit for 55 opgenomen. We hebben u daar eerder in nieuwsbrieven over geïnformeerd. Nederland en andere lidstaten hebben dit standpunt overgenomen en er ontstaat breed maatschappelijk draagvlak voor het beëindigen van fossiele subsidies (onder meer d.m.v. accijnsvrijstellingen).
 
Ook in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is dit een onderwerp van discussie mede in relatie tot de vergroeningsopgave voor de sector waar de CCR zich aan gecommitteerd heeft. De accijnsvrijstelling is geregeld in het zogeheten gasolieprotocol van 1952 dat aan de Akte van Mannheim is toegevoegd.
 
KBN hecht zeer veel waarde aan de Akte van Mannheim, als instrument om de binnenvaart te bevorderen, belemmeringen op te heffen en regelgeving te harmoniseren. KBN vindt accijnsheffing een veel te grof middel en zou ook andere voorstellen op tafel willen legen. De binnenvaartsector moet en wil verduurzamen om het vervoer over water te behouden en om de gewenste groei te accommoderen; dáár moet op ingestoken worden!
 
Diverse andere factoren die hier een rol spelen (Europees level playing field, tijdstip van eventuele invoering, verhouding met niet-fossiele brandstofcomponenten, samenhang Akte van Mannheim – gasolieprotocol, rol van de binnenvaart als maatschappelijk en politiek relevante partij) maken dit een zeer complex en gevoelig onderwerp. Dat vereist dat we het hoofd koel houden: zorgen voor een zorgvuldige en goed onderbouwde standpuntbepaling en parallel daaraan een zorgvuldig communicatie- en lobbytraject om ons standpunt daadwerkelijk in concrete resultaten om te kunnen zetten.
 
Het huidige demissionaire regering heeft aangegeven dat besluitvorming over een beëindiging van de accijnsvrijstelling aan het nieuwe, nog te vormen, kabinet wordt overgelaten.
 
Eventuele besluitvorming hierover, zowel nationaal als internationaal, zal dus nog een aantal maanden op zich laten wachten. Dat geeft ons nog even de tijd om zorgvuldigheid te betrachten in de formulering van ons standpunt en de bijbehorende nationale en internationale lobbystrategie.
 
Wij verwachten hier op korte termijn op terug te kunnen komen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

 

Inspecties

KBN in gesprek met ILT over brandbrief betreffende schorsing NBKB

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heeft een overleg gehad met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) naar aanleiding van de brandbrief over de schorsing van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB). Deze schorsing leidt tot problemen voor schepen door uitgestelde inspecties en certificeringen.

Op 1 december diende het NBKB een plan van aanpak in bij de Raad van Accreditatie (RvA). Hoewel het voorstel positief is ontvangen en verbeterd, is het nog niet goedgekeurd. ILT streeft naar een stelselwijziging, wat ingrijpende organisatorische veranderingen met zich meebrengt, waar ook andere keuringsinstellingen door beïnvloed worden. De schorsing zal voorlopig de aankomende weken aanhouden.

ILT heeft besloten dat schepen waarvan het certificaat vóór 1 maart 2024 verloopt, een eenmalige verlenging van zes maanden krijgen. Dit veroorzaakt onrust en congestie, met minimaal dubbele capaciteit in toekomstige certificeringperiodes. Er is echter niet genoeg capaciteit voor deze dubbele hoeveelheid inspecties en certificeringen.

KBN heeft twee suggesties gedaan bij de inspectie:

 • Ongeziene certificaatverlenging: ILT heeft de bevoegdheid om de certificaten ongezien tot één jaar te verlengen. Hierdoor kan het werk worden gespreid.
 • Erkenning van inspectieresultaten: KBN stelt voor dat de inspecties die vóór de schorsingsdatum van 26 oktober zijn uitgevoerd te erkennen, zodat er geen dubbel werk gedaan hoeft te worden. Door de (deel)resultaten te erkennen, kunnen kosten voor scheepseigenaren worden beperkt en vertragingen bij scheepwerven worden ingeperkt.
ILT heeft besloten deze suggesties naast zich neer te leggen. KBN vindt het teleurstellend dat een groot binnenvaartland als Nederland zo in de knel kan komen door deze situatie.

De inspectie overweegt twee scenario's, namelijk:
 1. De schorsing wordt wel opgeheven, waarbij het NBKB samen met andere keuringsinstellingen een inhaalslag maakt om de achterstanden weg te werken.
 2. De schorsing wordt niet opgeheven en het NBKB dient te stoppen met haar activiteiten. ILT rekent dan op de andere keuringsinstellingen om de inspecteurs van het NBKB over te nemen, zodat de werkzaamheden alsnog uitgevoerd kunnen worden, of ILT neemt zelf de inspecteurs in dienst om de achterstanden weg te poetsen.

Bruine vloot-problematiek

ILT is vorig jaar op de vingers getikt door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) over nalatig toezicht op zeilende passagiersschepen (de bruine vloot). Een taskforce, aangestuurd door I&W, heeft aanvullende criteria bepaalt, waardoor alle 227 vaartuigen vóór 1 april herkeurd moeten worden. Dit vermindert de keuringscapaciteit voor reguliere inspecties van binnenvaartschepen de komende maanden nog erger. KBN waarschuwt dat varende ondernemers niet de dupe mogen worden en dat de overheid haar certificeringsverplichtingen niet mag verwaarlozen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leendert Korvink

Naar boven

 

Arbeidstijdenwet en Binnenvaartwet

Oproep uitkomsten ILT controle

In december 2023 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op hun website aangegeven dat er bij bedrijfsinspecties van 115 bedrijven op de naleving van de Arbeidstijdenwet en Binnenvaartwet veel tekortkomingen zijn geconstateerd. In het bericht worden een aantal inspectiepunten genoemd en hierin is het onjuist invullen van het vaartijdenboek het grootste probleem, gevolgd door het rusttijd tekort in 24 uur.

Intussen zijn bij KBN vragen gesteld over de brief met uitkomsten van deze inspectie. Een aantal van deze vragen zijn hetzelfde of zijn op basis van de wetgeving snel te verduidelijken. Maar er zijn ook punten naar voren gekomen, die meer toelichting over de achterliggende wetgeving vragen. Ook zijn er vragen, die we met ILT willen bespreken, om tot een werkbare situatie te komen.

Bij deze willen we bedrijven, die een controle hebben gehad, oproepen de uitkomst van de inspectie te delen met KBN. Deze uitkomsten zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden gebruikt om de branche nader te informeren en adviseren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Arbeidsvoorwaarden

Loontabel januari 2024

Net voor de kerst publiceerde wij, samen met Vakbond Nautilus, de loontabel van januari 2024. Echter is een fout in deze tabel geslopen met betrekking tot het wettelijke minimum uurloon.

Wettelijk minimum uurloon
Met ingang van 1 januari 2024 is het wettelijk minimum uurloon ingevoerd, waar voorheen wettelijk vastgesteld maand-, week- en dagloon van toepassing waren.
In de loontabel wordt met het vastgesteld minimumuurloon de week- en maandlonen berekend. Hierbij wordt uitgegaan van een 40-urige werkweek.

Deze verhoging heeft ook gevolgen voor andere functies in de tabel en de toepassing van de functiejaren, waardoor een nieuwe tabel met berekeningen gemaakt moeten worden, in samenwerking met Nautilus.

Wij werken op dit moment samen met Nautilus aan een nieuwe tabel. Zodra deze tabel klaar is, zullen wij die weer met u delen en plaatsen op de website van KBN.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Actieagenda Toekomst Binnenvaart

Binnenvaarttafel eindelijk van start! 

Al eerder hebben wij u via de nieuwsbrief geïnformeerd over de aanstaande oprichting van de Binnenvaarttafel. Doel van deze Binnenvaarttafel is om de uitvoering van de Actieagenda Toekomst Binnenvaart te monitoren. Op 31 januari aanstaande zal de Binnenvaarttafel eindelijk van start gaan. KBN wordt als vast lid uitgenodigd. Naast de vaste leden kunnen er, afhankelijk van de onderwerpen, ook thema-specifieke gasten uitgenodigd worden. 

De samenstelling van de tafel is tot stand gekomen op basis van de volgende uitgangspunten:
•    De hele logistieke keten over water aan tafel hebben.
•    Vaste leden dienen betrokken te zijn bij alle vier de transitiepaden uit de Actieagenda.
•    De belangen op nationale schaal rondom de vaarwegen aan tafel hebben.
•    De partijen brengen een belang of een uniek geluid aan tafel.

De eerste bijeenkomst op 31 januari zal vooral gericht zijn op de inrichting van de Binnenvaarttafel en het vormgeven van de inhoudelijke agenda. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

 

Herinnering

WhatsApp Community sinds 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 communiceert Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) via een WhatsApp Community, ter vervanging van de voormalige BLN-App. Voor directe en snelle communicatie over nautische zaken, stremmingen en meer.

Nog niet aangemeld? Doe dit via de onderstaande button. Verificatie volgt door ons en u ontvangt een link om toegang krijgen. Verwijder gerust de nu overbodige BLN-app.

Klik hier om u aan te melden voor de Whatsapp Community van KBN
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie.

Naar boven

 

Met de vaarsimulator

Simulatie training vaartraject langs de Oosterweelwerken

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen en Koninklijke Binnenvaart Nederland zijn overeengekomen dat het vaartraject langs de Oosterweelwerken gesimuleerd kan worden gevaren. Hiervoor is het nu mogelijk om u aan te melden.

In 2024 gaan de werken van start aan de Kanaaltunnels die een onderdeel van de Oosterweelverbinding vormen. Dit zal van invloed zijn op de passage van het Albertkanaal dat voor dit werk ter plaatse beschikbaar zal zijn over een breedte van 23 meter. Ter voorbereiding hierop kan de passage gesimuleerd worden gevaren. Klik hier om u aan te melden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Sociaal

Laad- en losboekje en rekenblad 2024

Voor het jaar 2024 zijn zowel een nieuw laad- en losboekje als een bijgewerkt rekenblad beschikbaar, waarin de recent geïndexeerde tarieven van België zijn opgenomen.
 • Download hier het laad- en losboekje 2024
 • Download hier rekenblad 2024 voor de berekening van liggelden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

31 januari 2024

Webinar implementatie Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIS2)

De digitale veiligheid van onze samenleving en economie staat steeds vaker onder druk. Europa speelt daar op in met de invoering van de NIS2: een Europese richtlijn op het gebied van cybersecurity en de omgang met cyberincidenten. Een groot aantal organisaties, actief in de sectoren luchtvaart, wegvervoer, openbaar vervoer, spoorvervoer, scheepvaart, drinkwatervoorziening, chemische industrie, en afvalwater- en afvalstoffenverwerking krijgt eind 2024 met deze nieuwe wetgeving te maken.

Op woensdag 31 januari organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een webinar over dit onderwerp. Tijdens het webinar praten diverse experts de deelnemers bij over de actuele ontwikkelingen rond de NIS2-richtlijn en wordt een beeld gegeven hoe organisaties kunnen anticiperen op de komst van de nieuwe regelgeving.
Aanmelden voor dit webinar kan via deze link.

Alhoewel de vervoerssector als geheel is geclassificeerd als een essentiële entiteit is het voor water nog niet helemaal volledig duidelijk of en hoe schepen exact onder deze richtlijn gaan vallen. KBN heeft op dit moment deze vraag uitstaan met de verwachting op een spoedig uitsluitsel. Wij zullen de komende tijd uitgebreider informeren over de NIS2 richtlijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse

Naar boven

 

Interessante leestips

 

EICB/BVB/BTB

IN-CITE koerst het nieuwe jaar in

In mei tijdens de Maritime Industry werd IN-CITE gelanceerd, ontstaan vanuit een fusie van Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB), Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) en Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Een logisch samengaan van 3 organisaties met overlappende belangen waarbij de binnenvaart centraal staat.

Wat is IN-CITE?
IN-CITE is uw partner voor voorlichting, telematica en kennisontwikkeling op het gebied van verduurzaming, digitalisering en logistiek in de binnenvaart. De organisatie is toegewijd aan efficiënte navigatie, communicatie, connectiviteit, innovatie, geavanceerde technologie en expertise in milieu, werkgelegenheid en onderwijs. Dit is samengevat in de slogan: "Propelling Sustainable Alliances!"

Een robuuste toekomst
Met de oprichting van IN-CITE zijn cruciale stappen gezet, zoals het vaststellen van statuten, de verhuizing naar Zwijndrecht en het ontwikkelen van een herkenbaar logo. Deze en andere stappen zijn succesvol doorlopen en het nieuwe logo wordt met trots gepresenteerd. IN-CITE heeft hiermee een stevig fundament gelegd voor een robuuste toekomst.

De veranderingen in communicatie en administratie zijn al doorgevoerd. Vanaf januari 2024 is IN-CITE volledig operationeel aan de Scheepmakerij 320 in Zwijndrecht. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 088-20 622 20. 010-7989830.

Bekijk hier de website.

Naar boven

 

Uw medewerking

Inventarisatie scheepvaart onderwerpen website ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gestart met een inventarisatie van alle scheepvaartinformatie op haar website. Het doel is om de webpagina’s zo in te richten dat bezoekers de informatie over scheepvaart gemakkelijk kunnen vinden.
Denk daarbij aan informatie over de aanvraag van certificaten, vervoer van gevaarlijke stoffen, bemanningszaken, medische zaken, en dergelijke. Zij betrekken daarbij graag de mensen die daadwerkelijk gebruik maken van die informatie. En daar hebben zij uw hulp nodig.  
 
Wat gaan ze doen?
Vanuit de organisatie hebben ze onderzocht welke vragen er allemaal binnenkomen over scheepvaartonderwerpen, en ook welke pagina’s veel bezocht worden. Op basis daarvan maken ze twee voorstellen voor de onderverdeling van informatie over scheepvaart op de website. Die voorstellen willen ze voorleggen aan een aantal mensen uit de scheepvaartsector. Ze verwachten dat de input hen echt helpt om de website te verbeteren.
 
Het onderzoek start in de komende 1-2 maanden en de eerste fase is online. Hierbij leggen zij online twee voorstellen voor qua website en vragen u hierop te reageren. Wat valt u op? Hoe vindt u het gemakkelijkst de informatie? Een tweede fase van het onderzoek zal op locatie plaatsvinden.
Bent u bereidt om ILT te helpen en uw ervaringen met de website te delen? Dan kunt u zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 • 17 en 18 januari - Rondetafelconferentie ‘Sociale zekerheid van Rijnvarenden’
 • 20 januari - Afdelingsvergadering SVS Rijnstreek
 • 22 t/m 26 januari - ADN Safety Committee
 • 27 januari - Afdelingsvergadering SVS ZON
 • 29 januari t/m 2 februari - Werkgroep Comité Politiereglement CCR
 • 25 februari - CESNI/QP/QM Werkgroep voor kwaliteitsmanagement
 • 28 en 29 februari - CESNI/QP/Crew Werkgroep voor bemanningsvoorschriften

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.