Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

De Tags gebruiken we om inhoud te classificeren en maakt het voor u eenvoudiger om inhoud te vinden die een zelfde Tag heeft.
 • A1-verklaring

  Bij sociale zekerheid speelt de A1-verklaring (ook wel een certificate of coverage) een belangrijke rol. Met deze verklaring bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald.

 • ADM (alcohol, drugs en medicijnen)

  Op basis van de Arbowet draagt de werkgever zorg voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers bij het werk. Bij varen en werken met gevaarlijke stoffen zijn er, bij het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen, extra veiligheidsrisico’s voor medewerkers zelf, hun collega’s en/of de omgeving.

 • ADN

  Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

 • afmeren

 • AIS

  Een automatisch identificatiesysteem is een systeem gebaseerd op transponder-technologie waarmee de veiligheid van scheepvaart op zeeën en het binnenwater verhoogd wordt. Het is bedoeld om overzicht en informatie te bieden via interactie tussen de schepen onderling en met instanties aan de wal.

 • Akte van Mannheim

 • algemene voorwaarden

 • alternatieve brandstoffen

 • Antwerpen

  De haven van Antwerpen is de grootste zeehaven in België en de tweede haven in Europa, na Rotterdam.

 • arbeidsmarkt

  De arbeidsmarkt is een economische en sociologische benaming voor de interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. (Wikipedia)

 • arbeidsovereenkomst

  De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. (Wikipedia)

 • arbeidstijden

  De Arbeidstijdenwet is een Nederlandse wet en legt regels vast voor arbeids- en rusttijden voor werknemers. Het doel van de Arbeidstijdenwet komt deels overeen met het doel van de Arbeidsomstandighedenwet. Beide zorgen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers bij hun werk. (Wikipedia)

 • arbeidsvoorwaarden

  Een arbeidsvoorwaarde is een voorwaarde waaronder werk wordt verricht, bijvoorbeeld met betrekking tot betaling, werktijden en vakantiedagen. (Wikipedia)

 • arbo

  De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. zie wikipedia, arbo-binnenvaart.nl

 • AVG

  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); privacywetgeving die in de hele Europese Unie geldt. 
  De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 • banken

  Een bank of een kredietinstelling is een financieel instituut dat bewaring van geld, leningen, betaalverkeer en diverse andere diensten aanbiedt. De primaire functie van commerciële banken, in termen van omzet, is het uitlenen van geld tegen rente. (Wikipedia)

 • bestuur

  Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering uit de leden of uit de vertegenwoordigers van de leden worden benoemd... (Statuten CBRB)

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.