Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Doel: versterking van de positie van de aangesloten binnenvaartondernemingen en van de binnenvaart.
Uitleg en gebruik van de tags
 • havenverordening

 • hygienecode

 • IenW

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstraat / minister van Infrastructuur en Waterstaat. Een ministerie waar het CBRB veelvuldig contact mee heeft over de verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de binnenvaart.

 • ILT

  Inspectie voor Leefomgeving en Transport

 • informatie voor werkgevers

 • infrastructuur

  CBRB dossier Infrastructuur

 • IVR

  Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa. Het CBRB is lid van IVR.

 • IWT Platform

  Inland Waterway Transport Platform
  De Europese binnenvaartorganisaties European Barge Union (EBU) en European Skippers Organisation (ESO), hebben de handen ineengeslagen om de binnenvaartsector op Europees niveau te versterken door de oprichting van het European Inland Waterway Transport (IWT) Platform. zie: inlandwaterwaytransport.eu

 • jaarverslag

  Een jaarverslag een overzicht van wat er in het betreffende jaar in een organisatie is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording.

 • jubileum

  Oktober 1929 werd het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart opgericht, in 2019 hebben we het 90-jarig jubileum gevierd, zie: oprichting, jubileum.

 • juridische zaken

  CBRB dossier Juridische Zaken

 • katalysator

 • lid worden

 • lidmaatschap

 • ligplaats

 • LINc

  Logistiek Intermodaal Netwerk.com een samenwerkingsverband tussen CBRB containeroperators en VITO (Vereniging Inland Terminal Operators). Doel van LINc is een goed functionerend achterlandnetwerk en versterking van het intermodale product.