Uitleg en gebruik van de tags
 • IVR

  Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa. Het CBRB is lid van IVR.

 • IWT Platform

  Inland Waterway Transport Platform
  De Europese binnenvaartorganisaties European Barge Union (EBU) en European Skippers Organisation (ESO), hebben de handen ineengeslagen om de binnenvaartsector op Europees niveau te versterken door de oprichting van het European Inland Waterway Transport (IWT) Platform. zie: inlandwaterwaytransport.eu

 • jaarverslag

  Een jaarverslag een overzicht van wat er in het betreffende jaar in een organisatie is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording.

 • jubileum

  Oktober 1929 werd het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart opgericht, in 2019 hebben we het 90-jarig jubileum gevierd, zie: oprichting, jubileum.

 • LINc

  Logistiek Intermodaal Netwerk.com een samenwerkingsverband tussen CBRB containeroperators en VITO (Vereniging Inland Terminal Operators). Doel van LINc is een goed functionerend achterlandnetwerk en versterking van het intermodale product.

 • logistiek

  CBRB dossier Logistiek

 • logistieke alliantie

  Begin 2019 besloten 18 bedrijfsleven partijen actief in het logistieke systeem de handen ineen te slaan. Doel van de samenwerking is om in 2040 een competitief, veilig en duurzaam logistiek systeem te hebben dat werkt voor Nederland in een internationaal onzekere omgeving.

  evofenedex, VNO-NCW, TLN, MKB Nederland, KVNR, havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, ACN, KNV goederenvervoer, VRC, Deltalinqs, ORAM, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, BLN-Schuttevaer, ProRail, Waterbouwers Nederland, Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en Bouwend Nederland

 • loontabel