Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

De Tags gebruiken we om inhoud te classificeren en maakt het voor u eenvoudiger om inhoud te vinden die een zelfde Tag heeft.
 • jaarverslag

  Een jaarverslag een overzicht van wat er in het betreffende jaar in een organisatie is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording.

 • jubileum

  Oktober 1929 werd het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart opgericht, in 2019 hebben we het 90-jarig jubileum gevierd, zie: oprichting, jubileum.

 • juridische zaken

  CBRB dossier Juridische Zaken

 • katalysator

 • KvK

  Kamer van Koophandel. De wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

 • laagwater

 • Lectoraat IWT

 • ledengroep

  De leden van het CBRB zijn vertegenwoordigd in verschillende ledengroepen. 

 • LINc

  Logistiek Intermodaal Netwerk.com een samenwerkingsverband tussen CBRB containeroperators en VITO (Vereniging Inland Terminal Operators). Doel van LINc is een goed functionerend achterlandnetwerk en versterking van het intermodale product.

 • logistiek

  CBRB dossier Logistiek

 • logistieke alliantie

  Begin 2019 besloten 18 bedrijfsleven partijen actief in het logistieke systeem de handen ineen te slaan. Doel van de samenwerking is om in 2040 een competitief, veilig en duurzaam logistiek systeem te hebben dat werkt voor Nederland in een internationaal onzekere omgeving.

  evofenedex, VNO-NCW, TLN, MKB Nederland, KVNR, havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, ACN, KNV goederenvervoer, VRC, Deltalinqs, ORAM, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, BLN-Schuttevaer, ProRail, Waterbouwers Nederland, Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en Bouwend Nederland

 • loontabel