Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Doel: versterking van de positie van de aangesloten binnenvaartondernemingen en van de binnenvaart.
Uitleg en gebruik van de tags
 • CBRB

  Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

 • CBS

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt data over de Nederlandse samenleving. Deze data wordt verwerkt tot statistische informatie over allerlei maatschappelijke en economische thema’s. Website

 • CCR

  De Centrale Commissie voor de Rijnvaart is de oudste internationale organisatie van de moderne tijd. De oorsprong van de CCR gaat terug op het Congres van Wenen (1815). Het Herziene Rijnvaartverdrag van 17 oktober 1868, meestal aangeduid met “Akte van Mannheim”, vormt de rechtsgrondslag van de CCR.

 • CDNI

  Scheepsafvalstoffenverdrag

 • certificaat

 • certificering

 • cesni

  Het Europese Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) is bevoegd om te besluiten over een aantal standaarden, zoals de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN.

 • cesni pt

  De activiteiten van CESNI betreffen met name technische voorschriften voor schepen (CESNI/PT), beroepskwalificaties voor varend personeel (CESNI/QP) en informatietechnologie voor de binnenvaart (CESNI/TI). 

 • COV

  Centraal Overleg Vaarwegen. Het COV is een samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie evofenedex, de Vereniging Van Waterbouwers (VVW) en binnenvaartorganisaties het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) is nauw betrokken.

 • CoVadem

 • CPB

 • CPI

  Consumentenprijsindex