Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

De Tags gebruiken we om inhoud te classificeren en maakt het voor u eenvoudiger om inhoud te vinden die een zelfde Tag heeft.
 • cao

  Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen. Lees verder...

 • cass

  Daarnaast hebben de zes Rijnoeverstaten in het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden (het CASS) samen eigen uitzonderingsafspraken gemaakt. Afspraken hoe zij onder elkaar de sociale zekerheid coördineren. Twee keer per jaar vergaderen de zes CASS landen samen om een goede uitvoering van de regels te garanderen.

 • CBR-examen

 • CBRB

  Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

 • CBS

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt data over de Nederlandse samenleving. Deze data wordt verwerkt tot statistische informatie over allerlei maatschappelijke en economische thema’s. Website

 • CCR

  De Centrale Commissie voor de Rijnvaart is de oudste internationale organisatie van de moderne tijd. De oorsprong van de CCR gaat terug op het Congres van Wenen (1815). Het Herziene Rijnvaartverdrag van 17 oktober 1868, meestal aangeduid met “Akte van Mannheim”, vormt de rechtsgrondslag van de CCR.

 • CDNI

  Scheepsafvalstoffenverdrag

 • certificaat

 • certificering

 • CESNI

  Het Europese Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) is bevoegd om te besluiten over een aantal standaarden, zoals de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN.

 • CESNI/PT

  De activiteiten van CESNI betreffen met name technische voorschriften voor schepen (CESNI/PT), beroepskwalificaties voor varend personeel (CESNI/QP) en informatietechnologie voor de binnenvaart (CESNI/TI). 

 • CLNI

  Verdrag inzake de Beperking van Aansprakelijkheid in de Binnenvaart (CLNI)

 • Coffee & Connect

  Het CBRB wil graag leden en niet-leden ontmoeten en een platform bieden aan ondernemers om met elkaar kennis te maken, ervaringen te delen en dilemma’s te bespreken. Ook wordt de mogelijkheid geboden om ondernemersthema’s in te brengen en te bespreken met CBRB-leden en relaties. Dit leidt tot interessante gesprekken en mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden.

 • commissie

 • Competing

 • compliance

  Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. 

 • coronavirus

 • COV

  Centraal Overleg Vaarwegen. Het COV is een samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie evofenedex, de Vereniging Van Waterbouwers (VVW) en binnenvaartorganisaties het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) is nauw betrokken.

 • CoVadem

 • CPB

 • CPI

  Consumentenprijsindex