Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

De Tags gebruiken we om inhoud te classificeren en maakt het voor u eenvoudiger om inhoud te vinden die een zelfde Tag heeft.
 • BICS

  In binnen- en buitenland melden schippers reis- en ladinginformatie aan de vaarwegbeheerders. Vaak gaat dit per marifoon. Het Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem -BICS- maakt elektronisch melden mogelijk. Langs strikt beveiligde elektronische verbindingen wisselen schepen en vaarwegbeheerders informatie uit. zie bics.nl

 • binnenhavengeld

 • binnenhavenmonitor

  De havenmonitor biedt een overzicht van de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens. De havenmonitor wordt door het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. De havenmonitor wordt in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandse zeehavenbedrijven gemaakt. De economische betekenis van de zeehavens wordt gemeten in een aantal verschillende indicatoren. (NVB)

 • binnenhavens

  De binnenhavens zijn een essentiële schakel in de logistieke keten. Zij vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. De binnenhavens in het achterland zijn van wezenlijk belang voor de aan- en afvoer van en naar de Nederlandse zeehavens. Het is belangrijk om als binnenhavens te blijven ontwikkelen en toegevoegde waarde te leveren, zodat dit de regio’s en de BV Nederland versterkt in hun positie ten opzichte van Europa. (NVB)

 • BNR

 • boegschroef

 • brandstofcirculaire

  De CBRB-brandstofcirculaire is een begrip geworden. Op basis van de marktprijzen die de grote olieproducenten opgeven wordt er voortdurend door het CBRB volgens een beproefde formule een gemiddelde brandstofprijs vastgesteld. Zodoende wordt de CBRB-gasolieprijs in toenemende mate en tot over de landsgrenzen in de vervoerscontracten genoemd als de referentie voor de gasolietoeslag.
   
  Als gevolg van de vergroening van de binnenvaartvloot is de naamswijziging doorgevoerd (het was Gasoliecirculaire). Het CBRB streeft ernaar in de toekomst ook de (CBRB) prijzen van andere brandstoffen (naast EN-590) weer te geven. Vooruitlopend hierop is voor de dienst gekozen voor een meeromvattende naam: CBRB-brandstofcirculaire.

 • BTB

 • BTW

 • BVB

  Bureau Voorlichting Binnenvaart: website

  Promotie voor de binnenvaart, dát is waar het BVB zich voor inzet. Dit houdt in werken aan een beter imago en daarnaast (meer) bekendheid genereren voor de mogelijkheden en de voordelen die vervoer over water biedt. Met meer vervoer over het water als uiteindelijk doel.

  Het BVB richt zich op: jongeren, verladers, logistiek managers, overheden/politiek, media, binnenvaartondernemers en andere geïnteresseerden.

 • cao

  Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen. Lees verder...

 • cass

  Daarnaast hebben de zes Rijnoeverstaten in het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden (het CASS) samen eigen uitzonderingsafspraken gemaakt. Afspraken hoe zij onder elkaar de sociale zekerheid coördineren. Twee keer per jaar vergaderen de zes CASS landen samen om een goede uitvoering van de regels te garanderen.

 • CBR-examen

 • CBRB

  Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

 • CBS

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt data over de Nederlandse samenleving. Deze data wordt verwerkt tot statistische informatie over allerlei maatschappelijke en economische thema’s. Website

 • CCR

  De Centrale Commissie voor de Rijnvaart is de oudste internationale organisatie van de moderne tijd. De oorsprong van de CCR gaat terug op het Congres van Wenen (1815). Het Herziene Rijnvaartverdrag van 17 oktober 1868, meestal aangeduid met “Akte van Mannheim”, vormt de rechtsgrondslag van de CCR.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.