Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

9 november 2023 - Nr. 42

Nieuws & Updates

 1. Gevolgen en maatregelen schorsing accreditatie NBKB
 2. Publicatie rapportage ongevallen scheepvaart
 3. Brug in Waddinxveen aangevaren - stremmingen Noord-Holland
 4. Week van de Werkstress van 13 t/m 17 november 2023
 5. Teletekst mogelijk alleen nog voor Nederlandse scheepvaartberichten gebruikt
 6. Informatieportaal EuRIS krijgt update en nieuwe functionaliteiten
 7. Dag van de Binnenvaart op 11 november 2023
 8. Uitnodiging EBU-Event op 27 november 2023: Role of inland waterway transport (IWT) in the framework of EU’s 2023 mobility and supply policy
 9. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Inspectie Leefomgeving en Transport

Gevolgen en maatregelen schorsing accreditatie NBKB

Op 7 november jl. heeft Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, middels een kamerbrief de gevolgen en het vervolgtraject over de schorsing van de accreditatie van NBKB toegelicht. 

Op 26 oktober is de accreditatie van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) door de Raad voor Accreditatie geschorst. Het NBKB mag sindsdien geen onderzoeken meer uitvoeren in de binnenvaart. Er zijn vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een aantal maatregelen genomen, zodat zo min mogelijk schepen de komende tijd zonder certificaat komen te zitten. De veiligheid van schepen blijft voorop staan. Het NBKB heeft de non-conformiteiten aangepakt en in een plan van aanpak uitgewerkt en wordt voorgelegd aan de Raad van Accreditatie en de ILT, om zo snel mogelijk de inspecties en certificering te hervatten.

De schorsing van het NBKB heeft implicaties voor de binnenvaartsector. Dit treft schippers die in een certificeringtraject zitten bij het NBKB of hier in de komende maanden mee hadden willen starten. Vanaf het moment dat de schorsing bij de ILT bekend was, is KBN met de ILT in gesprek gegaan met relevante partijen om te zoeken naar oplossingen.

Situatie in de markt
Ruim 7900 binnenvaartschepen vallen onder keuring van het NBKB (marktaandeel van 62%). Dit gaat om alle soorten schepen in de binnenvaart. Van bijvoorbeeld motortankschepen, sleepboten, historische zeilschepen tot passagiersschepen. De overige keuringsinstanties hebben onvoldoende capaciteit om alle schepen op te vangen, maar hebben wel aangegeven zich te willen inzetten om extra keuringen uit te voeren. In Nederland zijn er naast keuringsinstanties ook drie klassenbureaus actief. Zij hebben aangegeven niet of nauwelijks extra capaciteit beschikbaar te hebben.

Maatregelen
Er zijn een aantal maatregelen om te voorkomen dat schepen op korte termijn zonder geldig certificaat komen te zitten. 
 • Het NBKB mag geen onderzoeken en keuringen meer uitvoeren zolang het niet over een accreditatie beschikt. Het NBKB mag nog wel administratieve werkzaamheden verrichten. Dit gaat bijvoorbeeld over het aanpassen van eigenaar of adres. 
 • Schippers waarvan het schip nog in onderzoek was bij NBKB of dit aankomende maanden wilden regelen, worden aangeraden zich te melden bij de ILT. De ILT gaat hierover dan met de andere keuringsinstanties in gesprek. 
 • De ILT heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen het certificaat voor een periode van 6 maanden te verlengen. 
 • Het NBKB mag nog certificaten afgeven voor dossiers waarvan de volledige keuring is uitgevoerd. Om de veiligheid te garanderen gaat dit onder regie van de ILT die een extra beoordeling uitvoert op de uitgevoerde keuringen. 
Schorsing
De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft het NBKB voor een periode van maximaal 6 maanden geschorst. Binnen een halfjaar moet het NBKB aantonen dat de door de RvA geconstateerde tekortkomingen zijn opgelost. De RvA controleert dit en spreekt zich dan opnieuw uit.

Waarschuwing voor schippers
In de wandelgangen krijgt KBN signalen dat aangesloten NBKB bureaus/inspecteurs alvast veiligheid of casco inspecties laten uitvoeren, mocht het NBKB weer opstarten, dat de papieren alvast klaarliggen. Wij willen u hiervoor waarschuwen, dat deze werkwijze niet rechtsgeldig is!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leendert Korvink

Naar boven

 

Veiligheid

Publicatie rapportage ongevallen scheepvaart

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft haar rapportage van januari-juli 2023 gepubliceerd. Het rapport gaat voor een groot deel in op ongevallen in de zeevaart. Er is ook aandacht voor enkele voorvallen in de binnenvaart. De Raad voerde verkennende onderzoeken uit en heeft op basis van die informatie de afweging gemaakt, geen nader onderzoek in te stellen naar deze ongevallen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van enkele van deze voorvallen.

Man over boord, dodelijk ongeval
Eind maart is tijdens het controleren van de trossen een matroos overboord gevallen. Helaas kwam hulp te laat en is het slachtoffer uiteindelijk overleden. Man/persoon over boord is een bekend incident in de binnenvaart. Vaak komen personen, vrijwel altijd matrozen, zonder letsel weer boven water. Enkele keren per jaar is dit helaas niet het geval. Het Platform Zero Incidents heeft diverse materialen ontwikkeld rondom het thema persoon overboord, deze zijn te vinden op: Persoon Overboord (platformzeroincidents.com). Daarnaast heeft KBN een podcast opgenomen over het onderwerp persoon overboord.

Aanvaring, binnenvaartschip en pleziervaartuig
Op 1 maart kwam een vrachtschip op het Gooimeer in aanvaring met een pleziervaartuig met vissers. Één van de vissers raakte lichtgewond.

Aanvaring met kunstwerken
In het eerste halfjaar van 2023 zijn er helaas ook bruggen geraakt door binnenvaartschepen. Hierbij lag de oorzaak niet altijd bij een menselijke handeling van de schipper. Zo ging in mei bij Hardinxveld een spoorbrug plotseling dicht. De brugwachter vergistte zich en ook het noodmechanisme weigerde. Eveneens in mei verloor een binnenvaartschip het stuurhuis na een aanvaring met een brug. Het Platform Zero Incidents is dit jaar een campagne gestart om het bewustzijn te verhogen ten aanzien van dit type incidenten. Tussen 2016 en 2022 kwamen er 5 roergangers om het leven en raakte er meer dan 20 gewond. De materialen, inclusief een animatie, zijn terug te vinden op: Safe Passing of Bridges (platformzeroincidents.com).

Hoe kan deze informatie u helpen?
De diverse beschreven ongevallen zijn niet bekend in onze sector en komen met enige regelmaat voor. U kunt de informatie gebruiken om te bespreken met uw bemanningsleden. U kunt hierbij de werkwijzen aan boord tegen het licht houden en uzelf de vraag stellen: werken we echt veilig? Via www.platformzeroincidents.com kunt u diverse informatie vinden, die u kan helpen bij het voeren van veiligheidsbesprekingen met uw bemanning. U kunt hiermee de kans op het krijgen van een ongeval verkleinen. De meeste ongelukken zijn te voorkomen!

De OVV-rapportage is te vinden via: Rapportage Ongevallen Scheepvaart januari 2023 – juli 2023 - Onderzoeksraad
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 

De Gouwe gestremd

Brug in Waddinxveen aangevaren

Afgelopen dinsdag is de brug in Waddinxveen aangevaren en daarbij 1,5 meter verschoven. Het brugdek is ontzet en de brug kan niet meer bediend worden. Navraag bij de beheerder heeft geleerd dat er onmiddellijk nieuwe kabels zijn besteld. Echter de kabels moeten voor plaatsing eerst worden opgerekt, maar dat zal tijd in beslag nemen. De voorzichtige eerste schatting is dat de brug volgende week weer in bedrijf kan zijn.
 
Bijkomend probleem is dat Noord-Holland ook op slot zit. Omvaren via Amsterdam, voor de terminal in Alphen bijvoorbeeld, is dus ook niet aan de orde. Door de stremming van de Aalsmeerbrug, de Schipholdraaibrug en de beperkte bediening op de Westelijke route en de stremming bij de Nieuwe Tol brug, zit de scheepvaart als het ware opgesloten.
 
De provincies Noord- en Zuid-Holland vinden dit heel vervelend en doen hun uiterste best om de stremmingen zo snel mogelijk te verhelpen. Bekend is nu al dat de brug in Waddinxveen deze week niet bedienbaar gemaakt kan worden. Dit zal in de loop van volgende week worden gerealiseerd. Daarin zijn de uitkomsten van bevindingen van inspecties, nog niet in meegenomen. Zodra er meer bekend is over de uitkomsten zullen wij geïnformeerd worden en u uiteraard ook informeren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

13 t/m 17 november 2023

Week van de Werkstress

De ‘Week van de Werkstress’ is een platform voor samenwerking en de uitwisseling van informatie op het gebied van werkstress en mentaal vermogen. Door het delen van ervaringen en content vanuit werkgevers en HR-deskundigen, kunnen bedrijven ondersteund worden in de uitdagingen die zij ervaren. Sinds 2014 gaf het ministerie van SZW invulling aan de ‘Week van de Werkstress’ en vanaf 2018 is dit overgedragen aan de markt. Deze themaweek is er met name op gericht om werkgevers te kunnen laten ontdekken wat zij kunnen doen om hun medewerkers te helpen.
 
In de afgelopen jaren is de inhoudelijke focus van dit event meer verschoven van werkstress naar primair werkplezier, preventie en ontwikkeling. Het specifieke thema van dit jaar is “(ver)binding”. Met een steeds krappere arbeidsmarkt is het belangrijk om als werkgever en werknemer extra aandacht te besteden aan de onderlinge verbinding. Deze onderlinge verbinding draagt positief bij aan de (mentale) gezondheid van medewerkers en creëert een weerbare organisatie. Onderliggende vraagstukken relateren o.m. aan hoe je aangesloten blijft bij collega’s, de organisatie en de continu veranderende arbeidsmarkt. Verbinding maakt dat mensen meer waarnemen en zich meer gezien voelen.
 
Werk is zeker in deze sector meer dan een baan alleen; men is onderdeel van een team, dat in vele gevallen overlap kent met het sociale netwerk. Een goede verbinding kan dus absoluut bijdragen aan een positieve en veilige werk en leefomgeving. Mentale gezondheid is een aspect waar niet aan voorbij kan worden gegaan. Wellicht spreekt dit niet direct voor iedereen tot de verbeelding, maar deze ‘zachte’ componenten van het werkgeverschap zijn essentieel voor een gezonde en aantrekkelijke arbeidsmarkt. Ook als sector moeten wij ons hierin positief profileren.
 
Hoe zorg je als werkgever voor die verbinding op de werkvloer? Check deze tips van experts op de website van de ‘Week van de Werkstress’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kelly van Toorenburg

Naar boven

 

1 december 2023

Teletekst mogelijk alleen nog voor Nederlandse scheepvaartberichten gebruikt

Begin van deze week werden wij verrast door het bericht, in eerste instantie voor België, dat per 1-12-2023 er geen scheepvaartberichten meer op teletekst zouden worden opgenomen voor België. Wij hebben dit inmiddels nader onderzocht en wat blijkt, dat gaat niet alleen gelden voor België, maar ook voor Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. De intentie is dit voor alle landen per 1-12-2023 te laten ingaan.

KBN is over deze beslissing niet geraadpleegd, maar toevallig heeft KBN deze week een gesprek met iemand van het Verkeer- en Watermanagement. Deze persoon was zeer bereid om naar onze argumenten te luisteren en herkende de bezorgdheid. We hebben aangegeven dat de scheepvaart juist vaak gebruikmaakt van Teletekst, vooral omdat een stabiele internetverbinding niet altijd beschikbaar is in de binnenvaart. Er wordt verwezen naar EuRIS in de berichtgeving, maar wij zien dit om dezelfde redenen niet als een goed alternatief.

Onze gesprekspartner zal dit bespreken met de Waterkamer en andere betrokkenen om te proberen deze beslissing terug te draaien. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Informatieportaal voor de binnenvaart

Informatieportaal EuRIS krijgt update en nieuwe functionaliteiten

Een jaar na de lancering voorziet EuRIS, het informatieportaal voor de binnenvaart, in een grote update met nieuwe functionaliteiten en verbeterde gebruiksvriendelijkheid. Op basis van feedback van gebruikers is onder andere de procedure voor het claimen van schepen verbeterd en zijn de zichtbaarheid en beschikbaarheid van gegevens op www.eurisportal.eu verder geoptimaliseerd. 
 
In de nieuwe EuRIS-release is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de gebruiks­vriendelijkheid van het portaal. Zo hebben scheepseigenaren nu meer flexibiliteit en mogelijkheden binnen het claimproces van schepen. Het portaal biedt betere zichtbaarheid van gegevens en verbeterde zoek- en filteropties. De meertalige ondersteuning is verbeterd, zo zijn de namen van veel objecten (bruggen, sluizen, ligplaatsen, terminals) nu beschikbaar in de landstaal van het object. Het zoeken naar deze objecten is ook verbeterd.
 
Nieuwe release
Op basis van de ontvangen feedback van eindgebruikers en operators zijn meer verbeteringen aangebracht:
 • De afhandeling en visualisatie van Scheepvaartberichten is verbeterd
 • Geografische kaarten tonen relevante informatie op veel grotere schaal (verkeersbeeld, hydrometeo-informatie)
 • Statische en actuele informatie over de doorvaarthoogte van bruggen wordt beter verwerkt en gevisualiseerd
 • De gepubliceerde openingstijden van de infrastructuur zijn verbeterd
 • Berekende reizen hebben een betere reisbeschrijving (routebeschrijving)
 • Veel gegevens zijn verbeterd, als ook de visualisatie ervan en de afhandeling van berichten
 • Algemene prestatie-/beveiligingsverbeteringen en bugfixes zijn doorgevoerd
Volgende stappen
Voor de volgende releases is een volledig herontwerp van de Route- en Reisplanners en hun bruikbaarheid voorzien. De datakwaliteit zal voortdurend worden verbeterd. Ook wordt een downloadfunctie voor IENC-kaarten toegevoegd. De EuRIS-partners zullen het platform verder blijven ontwikkelen, afhankelijk van de behoeften en gebruikerseisen. Gebruikers kunnen feedback geven en wensen voor de toekomst van EuRIS kenbaar maken via het contactformulier op de website EuRIS - Contacteer ons (eurisportal.eu). Alle feedback wordt op prijs gesteld en zal door de partners in overweging worden genomen.
 
Toegang tot Europese binnenvaartinformatie
Het platform op www.eurisportal.eu werd in september 2022 voor het eerst gelanceerd door 13 Europese vaarwegautoriteiten. Het bestrijkt het belangrijkste onderling verbonden netwerk van binnenvaarwegen in Europa. EuRIS geeft toegang tot statische en dynamische informatie en geeft daarmee 24/7 actueel inzicht over de vaarwegen.

Schippers en andere gebruikers kunnen op ieder moment real-time informatie verzamelen en inzicht krijgen in de actuele verkeerssituatie op hun vaarroute, wachttijden, incidenten of verstoringen die van invloed zijn op de reistijd. Dit helpt vaarweggebruikers bij het plannen van hun reis- en aankomsttijden in heel Europa. Ze kunnen ook informatie met anderen delen, bijvoorbeeld hun verwachte aankomsttijd. Dit wordt aangeboden in een beschermde omgeving, zodat de privacy van alle gebruikers gewaarborgd is.
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van EuRIS

Naar boven

 

11 november 2023

Dag van de Binnenvaart

Aanstaande zaterdag vindt de 3e editie van de “Dag van de Binnenvaart” plaats. Dag van de Binnenvaart is een initiatief van Wereld van de Binnenvaart en samenwerkende binnenvaartorganisaties om een eerste kennismaking met de binnenvaart te faciliteren.

Hier wordt invulling aan gegeven met een uitgebreid programma, ingericht om iets mee te geven over het leven aan boord en de diverse opleidings- en beroepsmogelijkheden.
Bekijk de de website van Dag van de Binnenvaart voor een overzicht van alle activiteiten en wellicht kent u nog mensen, die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met onze sector.

Naar boven

 

27 november 2023 - uitnodiging

EBU-Event: Role of inland waterway transport (IWT) in the framework of EU’s 2023 mobility and supply policy

Op 27 november 2023 van 14.30 tot 19.00 uur organiseert de Europese Binnenvaart Unie (EBU), de Europese koepelorganisatie voor de binnenvaart, een congres over de rol van binnenvaart in de context van het Europese beleid en regelgeving op gebied van mobiliteit en duurzaamheid.

Het congres zal plaatsvinden bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU, Avenue Cortenbergh 4-10, 1040 Brussel, België.
Het programma voor dit congres vindt u hier.

U bent van harte uitgenodigd voor dit congres. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als u wilt deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via deze link.

Naar boven

 

AGENDA

 • 11 november - Dag van de Binnenvaart
 • 14 - 16 november - CESNI QP
 • 16 november - FERM Port Cyber Café
 • 20 - 24 november - ILO Technical Meeting
 • 23 november - CDNI IVC vergadering in Straatsburg
 • 24 november - Algemene Vergadering KBN
 • 27 november - EBU-Event
 • 28 november - Smart Shipping Event
 • 23 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Duisburg
 • 27 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Zwijndrecht
 • 29 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Werkendam

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.