Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

2 november 2023 - Nr. 41

Nieuws & Updates

 1. Tijdelijke schorsing NBKB houdt naar verwachting 3 weken aan
 2. Einde van de Consortia Block Exemption Regulation 
 3. CCR publiceert de derde editie van de discussienota
 4. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Keuringen

Tijdelijke schorsing NBKB houdt naar verwachting 3 weken aan

Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) ligt al enkele dagen onder vuur na een opgelegde schorsing door de Raad van Accreditatie, vanwege het niet kunnen voldoen aan enkele non-conformiteiten. Dit betekent dat met ingang van 26 oktober, het NBKB (tijdelijk) niet langer bevoegd is om certificerende inspecties uit te voeren.

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) ziet dit probleem graag zo snel mogelijk opgelost worden om ophoping van nog te keuren schepen en het uitblijven van certificaat-verlengingen te voorkomen. Andere partijen met dezelfde bevoegdheden kunnen dit niet overnemen, door enkele keuringen af te nemen. Zij dienen namelijk een compleet plaatje te hebben van de al afgenomen keuringen, om zo herkeuringen te voorkomen.

Leendert Korvink, beleidsadviseur Techniek, sloot gisteren aan tijdens een spoedvergadering van de Technische Commissie van NBKB, om de huidige non-conformiteiten te bespreken. Een aangepast plan van aanpak zal naar aanleiding van de TC-vergadering worden verwerkt, zodat zo snel mogelijk het een en ander gedeeld kan worden met de desbetreffende instantie om de openstaande non-conformiteiten op te lossen. De verwachting is dat het NBKB later deze week vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport een duidelijk kader ontvangt met betrekking tot de mogelijke werkzaamheden. 

Er kunnen schrijnende gevallen ontstaan waarbij de geldigheid van certificaten verlopen en nog geen nieuwe vertrekt is. Voor die specifieke gevallen dient de scheepseigenaar direct contact op te nemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die de bevoegde autoriteit in Nederland is, voor het tijdig verstrekken van de vereiste certificaten.

Lees hier het persbericht van het NBKB hier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBER

Einde van de Consortia Block Exemption Regulation 

De Europese Commissie heeft op 10 oktober jl. bekend gemaakt dat de huidige Consortia Block Exemption Regulation (CBER) niet opnieuw verlengd zal gaan worden. De CBER, sinds 2009 van kracht, is indertijd ingericht om rederijen de mogelijkheid te geven om in consortia samen te werken. Daarbij afwijkend van de reguliere Europese regelgeving op het gebied van competitie en kartelvorming. De CBER was onder andere bedoeld om efficiency in het mondiale containerverkeer te faciliteren. Echter, de afgelopen jaren zijn de negatieve effecten van dit beleid op het logistieke systeem steeds meer zichtbaar geworden. Met dit besluit zal op 25 april 2024 een einde komen aan deze uitzonderingspositie. 

KBN en haar Europese koepel EBU maken zich al jaren zorgen over de aanhoudende druk op de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Europese zeehavens. Ontwikkelingen aan de zijde van de containerlijnvaart, mede mogelijk gemaakt door de huidige CBER, dragen in belangrijke mate bij aan deze problematiek. Werd ondanks aanhoudende kritiek in 2020 de CBER nog opnieuw met vier jaar verlengd, nu heeft de Europese Commissie na een uitvoerige evaluatie besloten tot beëindiging van de CBER. In het najaar van 2022 is, als onderdeel van deze evaluatie, een consultatie uitgevoerd onder marktpartijen. KBN heeft hier evenals EBU en andere Europese koepels een uitgebreide reactie op gegeven. Waar organisaties zoals ESC en CLECAT zich richtten op de commerciële aspecten hebben wij ons nadrukkelijk uitgesproken over het effect op de operatie en de consequenties voor het intermodale containerbinnenvaartproduct maar ook op het modal shift- en milieubeleid van de Europese Unie. 

KBN en EBU zijn blij dat het lobby-traject van de afgelopen jaren dit resultaat heeft opgeleverd. Tegelijkertijd moeten we ook waakzaam blijven wat deze nieuwe omstandigheden exact gaan betekenen voor de toekomst. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Laagwater

De CCR publiceert de derde editie van de discussienota “Act now!” over laagwater en de gevolgen daarvan voor de Rijnvaart 

In november 2019 organiseerde de CCR een workshop over laagwater en de gevolgen daarvan voor de Rijnvaart. Naar aanleiding van deze workshop werd de eerste editie van de discussienota “Act now!” gepubliceerd. In 2021 verscheen een tweede editie van de discussienota, met een overzicht van projecten die de binnenvaart kunnen helpen om de uitdagingen van laagwater aan te gaan.
 
Op 18 januari 2023 werd door de CCR een follow-up workshop voor deskundigen georganiseerd over "laagwater en de gevolgen daarvan voor de Rijnvaart". De CCR is dan ook zeer verheugd te kunnen aankondigen dat zij naar aanleiding van deze workshop de derde editie van de discussienota "Act now!" in vier talen heeft gepubliceerd. In deze editie wordt rekening gehouden met de resultaten van zowel de workshop over laagwater van 2019 als de follow-up workshop voor deskundigen van 2023. De belangrijkste updates betreffen een analyse van de laagwatersituatie in 2022 en een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, de aanpassing van schepen, digitale instrumenten en op het niveau van verladers en logistiek.

Lees het hele artikel hier.

Laagwatervisie Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)
Een aantal weken geleden publiceerde KBN haar toekomstvisie voor laagwater in Nederland en op de Rijn. In dit visiedocument worden niet alleen mogelijke oplossingsrichtingen gepresenteerd, maar ook de oproep tot samenwerking met diverse stakeholders om tot een toekomstbestendig vaarwegennetwerk te komen die bestand is tegen laagwater.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Interessante leestips

 
 

AGENDA

 • 2 november - Vergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 3 november - Commissie Sociaal en Onderwijs
 • 6 november - Maritime Awards Gala
 • 14 - 16 november - CESNI QP
 • 16 november - FERM Port Cyber Café
 • 20 - 24 november - ILO Technical Meeting
 • 23 november - CDNI IVC vergadering in Straatsburg
 • 24 november - Algemene Vergadering KBN
 • 28 november - Smart Shipping Event
 • 23 december - Bijeenkomst ledengroep CBOB Duisburg
 • 26 december - Bijeenkomst ledengroep CBOB Zwijndrecht
 • 29 december - Bijeenkomst ledengroep CBOB Werkendam

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.