Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Themabijeenkomst: Beter de weg over water, veerdiensten van nu

 

donderdag 2 april 2015, Damen Shipyards, Gorinchem

Op donderdag 2 april 2015 organiseerden CBRB / LVP en VEEON een themabijeenkomst met als titel “Beter op weg over water, veerdiensten van nu”. 

Voorafgaande aan de bijeenkomst was er de mogelijkheid de expositie “Heen en Weer, openbaar vervoer over water” te bezoeken. Deze expositie geeft een beeld van de activiteiten van Damen Shipyards op het gebied van veerdiensten en openbaar vervoer over water.
  
De brede onderwerpkeuze van de themabijeenkomst bleek aantrekkelijk voor bijna 100 geïnteresseerde deelnemers van diverse pluimage (veerexploitanten, gemeentelijke / provinciale / landelijke overheden, handhavingsdiensten, kennisinstellingen, journalisten, leveranciers, en diverse aanpalende organisaties / bedrijven zoals de ANWB en het Watersportverbond).

 
Na een woord van welkom door Johan Hania, voorzitter Landelijk Verenplatform en een inleiding door Bert Berghoef, dagvoorzitter en tevens burgemeester van de gemeente Aalten, was het de beurt aan de sprekers.

Download de presentatie:
 
 

 
 Jos van der Sterren, Directeur Academie voor Toerisme, NHTV Breda Hogeschool ging in zijn presentatie in op de “klantbeleving”.
Download de presentatie: 
De hedendaagse consument ziet gemiddeld 377 reclameboodschappen per dag. Hoe zorg je er als veerdienst voor dat je zichtbaar bent, en welke (online) kanalen gebruik je daarvoor? Hoe kunnen veerdiensten de theorie van de ‘customer decision journey’, waarlangs een consument zijn keuzes maakt, toepassen op hun eigen bedrijf? Aan de hand van enkele voorbeelden uit onder meer de luchtvaart werd (positieve en negatieve) klantbeleving toegelicht. Hij kwam tot de conclusie dat dé klant van dé veerdienst niet bestaat, gelet op de veelzijdigheid van veerdiensten; verschillende groepen reizigers – forenzen en recreanten – kunnen mogelijk conflicterende belangen hebben. De belangrijkste uitdagingen voor veerdiensten zijn: de stap van “transporteur” naar “dienstverlener”, inzicht in de klant en diens reisbeleving, inzicht in wat precies het product is, en het onderzoek naar mogelijke nieuwe verdienmodellen.


Henk Grunstra, Product Director Damen Ferries behandelde in zijn presentatie een aantal innovaties op het gebied van moderne brandstoffen en voortstuwing.
Download de presentatie: 
Duurzaamheid wordt immers steeds belangrijker, en veerdiensten kunnen & willen op dit gebied niet achterblijven. Damen werkt, samen met Stichting Natuurmonumenten, aan de ontwikkeling van een duurzame veerpont, en in het kader van dat project zijn veel van die groene technieken nader onderzocht. Voor veel van die mogelijke systemen geldt dat ze weliswaar potentie hebben, maar dat de praktische bezwaren op dit moment nog te zwaar wegen. Een uitdaging is om voldoende geld beschikbaar te hebben voor nader onderzoek naar de mogelijkheden. Hij stelde voor om alle kaartjes € 0,50 duurder te maken. Dat zou € 16 miljoen per jaar, of € 53.000 per veerdienst, opleveren. Want “Groen mag best wat kosten”, zo besloot hij.

Ferry Chervet, Beleidsspecialist Mobiliteit Provincie Zeeland lichtte de veerdienst Vlissingen – Breskens toe vanuit bestuurlijk perspectief.
Download de presentatie: 
Omdat er geen inschrijvers kwamen op de aanbesteding in 2014 heeft de provincie uiteindelijk besloten om de veerdienst (opnieuw, net als vroeger met de PSD) zelf te gaan exploiteren via een nieuw op te richten BV. Hiermee maakt de provincie duidelijk, de veerdienst als essentieel te beschouwen. Door de mogelijke risico’s bij de exploitatie bij de provincie te leggen, wordt de business case gunstiger en hoeven er nauwelijks concessies aan de dienstregeling gedaan te worden. Een veerdienstreiziger is voor de provincie echter ongeveer drie maal zo duur als een busreiziger, mede vanwege de erfenis uit het verleden (dure schepen); de provincie is dan ook zoekend naar manieren om de veerdienst op goedkopere wijze voort te zetten.
 
Tijdens de bijeenkomst werden de overzetveren-app en de CROW-publicatie “Weloverwogen over water” gelanceerd.
 
Alex Kwakernaak, Directeur Uiterwaarde legde uit hoe de overzetveren-app van een klein initiatief met alleen gegevens over de eigen veerdienst, uitgroeide tot een breed opgezette app met informatie van alle veerdiensten in Nederland.

De app is te downloaden voor iOS en Android.

 


Tijdens de ontwikkeling van het Kennisplatform Personenvervoer over water kwam Koen Bekking, Projectmanager Verkeer & Vervoer CROW tot de conclusie dat er weliswaar veel kennis aanwezig is, maar dat deze erg gefragmenteerd is. De publicatie “Weloverwogen over water” beoogt dan ook relevante informatie over de organisatie van personenvervoer over water in Nederland in kaart te brengen op basis van theorie en praktijk.
Download de presentatie:
De publicatie is te downloaden via www.crow.nl/weloverwogen-water.
 
 
 
 
 
 


Tot slot volgde een paneldiscussie, aan de hand van een aantal stellingen:

 • Een veerdienst zal aan een toerist nooit geld kunnen verdienen
 • Groen mag best wat kosten
 • Marktwerking voor OV te water werkt niet

 

Daarbij kwamen onder meer de volgende punten aan de orde:
 • De rol van de overheid in het faciliteren van veerdiensten
 • Toeristen zijn, ook voor de utilitaire veren, een belangrijke doelgroep
 • Utilitaire en toeristische veerdiensten kunnen elkaar aanvullen door producten aan te bieden dat beide typen reizigers aanspreken
 • De mogelijkheden van innovatie lijken eindeloos, maar ‘groene’ regelgeving leidt soms tot kostenverhoging
 • Wie betaalt als de kosten en de baten van innovatie niet op dezelfde plek vallen?
 • Particuliere veren hebben minder financiële middelen voor verduurzaming dan overheidsveren
 • Afhankelijk van de doelgroep (recreanten dan wel forenzen) zijn reizigers al dan niet bereid om extra te betalen voor duurzaamheid
 • De huidige reiziger is een andere dan tien jaar geleden, met andere wensen, en zal op een andere manier benaderd moeten worden

De sector zal de onderwerpen van de themabijeenkomst gaan oppakken en in overleg met de relevante partijen verder uitdiepen.Tijdens de bijeenkomst werden er berichten op Twitter geplaatst met #veerdiensten.

Foto’s: Tijmen Kielen, www.tijmenkielen.comWe use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.