Binnenvaart brancheorganisatie

Download details

Vervoerovereenkomst zand- en grindver Vervoerovereenkomst zand- en grindvervoer HEET

Op verzoek van de in het CBRB verenigde zand en grindschippers (VZ&G) heeft het CBRB een vervoersovereenkomst ontwikkeld dat speciaal is gericht op het vervoer van zand en grind per binnenschip.

Het verzoek van VZ&G komt voort uit de behoefte aan een raamovereenkomst voor het transport over water van zand en grind. Er is bij zowel de handel als de vervoerders behoefte aan betrouwbaarheid en vervoerszekerheid van het vervoer van zand en grind over water.

Hierbij zijn ontwikkelingen in de zand- en grindvaart, zoals de op handen zijnde noodzakelijke technische investeringen, de wijziging in samenstelling en afmetingen van de vloot en de concurrentiepositie, factoren die voor de vervoerders van belang zijn.

De ontwikkelde vervoerovereenkomst is een raamovereenkomst, gebruikers kunnen naar behoefte artikelen toevoegen, wijzigen of weglaten. Op deze overeenkomst zijn de CBRB-vervoervoorwaarden, op 16 mei 2002 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, van toepassing verklaard.

Information
Aangemaakt 2020-08-03
Gewijzigd 2020-08-18
Versie:
Grootte 12.01 KB
Waardering
(0 stemmen)
Aangemaakt door Laura Meijer
Gewijzigd door Laura Meijer
Downloads 223
Licentie
Prijs