Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Onlangs heeft de minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer met deze Kamerbrief geïnformeerd over het beleidskader maritieme veiligheid. In dit beleidskader worden de uitgangspunten van een risico gestuurde aanpak op maritieme veiligheid geschetst. In het beleidskader worden een aantal concrete acties genoemd.

Onlangs heeft de minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer met deze Kamerbrief geïnformeerd over het beleidskader maritieme veiligheid. In dit beleidskader worden de uitgangspunten van een risico gestuurde aanpak op maritieme veiligheid geschetst. Dit betreft safety en security. In het beleidskader worden een aantal concrete acties genoemd, die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de havens, de nautisch beheerders en andere relevante actoren zullen worden opgepakt. Belangrijke elementen hierbij zijn risicobeoordelingen en goed risicomanagement met een monitorings- en evaluatiemechanisme.


De acties voor safety behelzen:

  • Periodieke actualisering van risicoboordelingen en kennisdeling daaromtrent;
  • Inzet op risicobeheersing op basis van grootste risico’s;
  • Verbetering monitoring en registratie van incidenten;
  • Werken aan betere veiligheidscultuur organisaties.


Voor security bestaan de acties uit:

  • Uitbreiding van de scope van de risicobeoordelingen;
  • Verbetering methodiek lokale risicobeoordelingen;
  • Opzetten systeem voor incidentenmeldingen;
  • Proactieve veiligheidscultuur bij organisaties ondersteunen.


Bij de totstandkoming van het beleidskader heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brede kring van stakeholders betrokken, waaronder het CBRB. Deze worden ook betrokken bij de uitwerking van de genoemde acties, hetgeen zich de komende twee jaar zal voltrekken.


Luister nu de eerste podcast van KBN over het onderwerp veiligheid: Man Overboord.

Koninklijke Binnenvaart Nederland is een feit. BLN en CBRB zijn gefuseerd tot dé binnenvaartbranchevereniging van Nederland. Op de speciaal ingerichte website van de fusie, leest u het verhaal van KBN. 

Nieuwe website in de maak
Op de achtergrond werken wij aan een nieuwe website voor KBN. Planning voor livegang staat op Q1 2024. Op sommige pagina's kan daarom mogelijk verouderde informatie staan.

Bij vragen verzoeken wij u voor nu contact op te nemen met de locatie of personen waarmee u bekend bent. 

SAMEN VOORTVAREND

Meldpunt Biobrandstoffen

Agenda

Geen evenementen
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.