Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Aanmelden / Opzeggen

Aanmelden

Een verenigde groep ondernemers bereikt meer dan een enkele ondernemer. Daarom is een grote groep ondernemers, bedrijven, rederijen en organisaties aangesloten bij het CBRB. Het CBRB komt op voor uw belangen, wij zijn een vereniging die de onderneming en ondernemer ondersteunt. U hoeft daardoor niet voortdurend alle ontwikkelingen in de gaten te houden, maar kunt zich richten op het belangrijkste: het ondernemen. Lees meer over een lidmaatschap bij het CBRB

Aanmelden of meer informatie over het lidmaatschap bij het CBRB?

Vul dan hier het formulier in >>

Na ontvangst van het formulier, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voordelen van een lidmaatschap

Het lidmaatschap bij het CBRB biedt u vele voordelen. 

 • Wij bieden een breed geörienteerde belangenbehartiging, waarbij ook de specifieke belangen van uw bedrijf worden gerespecteerd.
 • U kunt gebruik maken van onze diensten en kennis op het gebied van werkgeversbelangen, technische voorschriften, logistieke zaken, veiligheid en gevaarlijke stoffen, juridische zaken en nog veel meer. Bekijk al onze dossiers.
 • U krijgt zeggenschap over de wijze waarop het CBRB met belangrijke onderwerpen omgaat. U kunt bijvoorbeeld in uw ledengroep onderwerpen aan de orde stellen, deelnemen aan commissies, werkgroepen en met andere ondernemers van gedachten wisselen en contacten onderhouden.
 • Daarnaast wordt u als lid van het CBRB elke week op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen, stand van zaken en actuele vraagstukken. 

 

 

Opzeggen lidmaatschap

Einde lidmaatschap voor leden

Het beëindigen van het lidmaatschap voor leden geschiedt volgens artikel 4 van CBRB statuten.

Artikel 4

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid of het ophouden te bestaan van het lid/rechtspersoon;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer het zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Behoudens het bepaalde in het vierde lid kan opzegging van het lidmaatschap slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
 4. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 

Einde lidmaatschap voor geassocieerde organisaties

Het lidmaatschap van geassocieerde organisaties kan aan het einde van een kalendermaand schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
De schriftelijke opzegging moet via de e-mail of post aan directie van het CBRB gericht worden (Vasteland 78, 3011 BN, Rotterdam / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


Word lid van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart - meer informatie