Woensdag 9 juni jl. is Peter Wagemakers onverwacht overleden. Namens de besturen en medewerkers van het CBRB is steun betuigd aan zijn vrouw, kinderen en nabestaanden. Peter Wagemakers was voorzitter van de CBRB Ledengroep Personenvervoer en bestuurslid bij het algemeen bestuur van CBRB.

Opvolging van Peter Wagemakers
Recent is het bestuur van de Ledengroep Personenvervoer bijeen gekomen om de opties te bespreken op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de vacature(s). In het belang van de continuïteit en flexibiliteit van de Ledengroep Personenvervoer en in het kader van de naderende fusie tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer en het CBRB is voorgesteld om de taken te verdelen tussen zittende bestuursleden Alexander Oost en John Vierhouten. Bestuurslid Alexander Oost zal de bestuurstaken bij het CBRB overnemen en John Vierhouten zal de taken als voorzitter van de Ledengroep Personenvervoer voor rekening nemen. De leden van de Ledengroep Personenvervoer zijn per mail hierover geïnformeerd.

Het CBRB is beide heren dankbaar voor de bereidbaarheid en inzet om deze rollen te vervullen en ziet uit naar een prettig voortzetting van de samenwerking.