Regeling: Verlengde TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb)
Hoogte: Max € 90.000 per 3 maanden
Duur: 3x3 maanden, periode 1 juni t/m 31 augustus 
Voorwaarden: Ja, ook nieuwe voorwaarden t.o.v. de TVL. Belangrijk te weten is dat de 3 perioden afzonderlijk moeten worden aangevraagd.
Periode van aanvraag: 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De eerste periode/drie maanden kan tot 29 januari worden aangevraagd. 
Uitvoerder: RVO

 

Waar staat TVL voor?

TVL staat voor Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb.

Wat houdt de verlengde TVL regeling in?

De verlengde TVL is een belastingvrije vergoeding van het ministerie van EZK om de vaste materiële kosten te kunnen betalen tot een maximum van € 330.000 voor de periode 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021. De 3 perioden moeten allen afzonderlijk worden aangevraagd. Een aanvraag voor de eerste verlengde TVL periode kan tot uiterlijk 29 januari 2021 worden gedaan.
 

Voor wie geldt de verlengde TVL?

De verlengde TVL is voor MKB-ondernemers met minder dan 250 medewerkers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TVL en TOGS regeling.
U kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt.
 

Waar moet aan worden voldaan om gebruik te maken  van de verlengde TVL?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. Om in aanmerking te komen voor de verlengde Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:
 

 1. In uw onderneming werken maximaal 250 personen.
 2. Er moet in de periode oktober tot en met december, van januari 2021 tot en met maart 2021 en april 2021 tot en met juni 2021 per periode sprake zijn van tenminste 30% omzetverlies.
 3. Een bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten en daarvan wordt maximaal 50% gecompenseerd.
 4. De SBI-code van het bedrijf staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0)
 5. Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 6. Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 7. Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 8. Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 9. Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.


 

Waar en wanneer kan u een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de verlengde Tegemoetkoming Vaste Laten mkb? 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. Een aanvraag moet voor iedere periode van 3 maanden worden ingediend.
Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021 kan de aanvraag voor de eerste periode van de verlengde TVL worden ingediend.
 
 

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Het kabinet heeft november 2021 besloten de toegang tot de VLN-regeling te verbreden naar een bredere groep ondernemers dan waar de op 24 september jl. aangekondigde VLN-regeling voor bedoeld was, waaronder de detailhandel en horeca.

 • De naam van de regeling wordt aangepast naar Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021.
 • Daarnaast wordt de omzetverliesdrempel verlaagd. Ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies hebben ten opzichte van de referentieperioden en ook aan de overige voorwaarden van de regelingen voldoen, kunnen in de loop van dit kwartaal een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten.
 • Het subsidiepercentage wordt 85%, zolang de omzetdrempel wordt gehaald, voor alle ondernemers die een aanvraag doen.
 • Ten slotte vervalt de eerder aangekondigde voorwaarde die was opgenomen in de VLN-regeling, dat de ondernemer in zowel het tweede kwartaal als in het derde kwartaal van 2021 TVL-steun moet hebben ontvangen.

 

Naslag