Regeling: Verlengde TOZO (Extra Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers)
Hoogte: Levensonderhoud: aanvullende uitkering tot sociaal minimum
(hoeft niet te worden terugbetaald)
Lening voor bedrijfskapitaal: Max. € 10.157 (tegen 2% rente)
Duur: Verlengd tot en met eind juni 2021
Voorwaarden: Ja, ook nieuwe voorwaarden t.o.v. TOZO 2.0
Periode van aanvraag: TOZO 2.0 kunt u tot en met 30 september aanvragen
TOZO 3.0 kunt u vanaf 1 oktober 2020 aanvragen
Uitvoerder: woongemeente waar men staat ingeschreven

 

 

Waar staat TOZO voor?

TOZO staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.

Wat houdt de verlengde regeling in?

  1. Op basis van deze tweede verlenging biedt de gemeente u van oktober 2020 tot eind juni 2021 inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is wel een partnerinkomenstoets. 
  2. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro tegen een verlaagd rentepercentage. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het maximum bedrag geldt over de gehele TOZO periodes 1, 2 en 3 samen.
  3. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.
  4. Vanaf 1 januari 2021 kunnen TOZO 3.0-ontvangers aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten, die daarvoor geld ontvangen. Doel is ondernemers die afhankelijk zijn van een TOZO 3.0-uitkering te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

 

Naslag