Regeling: TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb)
Hoogte: Max € 20.000
Duur: 3 maanden, periode 1 juni t/m 31 augustus 
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: ± half juni 2020
Uitvoerder: RVO

 

Waar staat TVL voor?

TVL staat voor Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb.

Wat houdt de regeling in?

Een belastingvrije vergoeding van het ministerie van EZK om de vaste materiële kosten te kunnen betalen tot een maximum van € 20.000 voor de komende drie maanden.

Voor wie geldt de TVL?

De TVL is voor MKB-ondernemers met minder dan 250 medewerkers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS regeling.
U kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt.

Waar moet aan worden voldaan om gebruik te maken  van de TVL?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de regeling uitvoeren en is druk met de voorbereidingen. Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. In uw onderneming werken maximaal 250 personen.
  2. Er moet sprake zijn van tenminste 30% omzetverlies.
  3. De SBI-code van het bedrijf staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0)
  4. Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  5. Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
  6. Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
  7. Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  8. Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. 
 

Waar en wanneer kan u een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Vaste Laten mkb? 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de regeling uitvoeren en is druk met de voorbereidingen.  De regeling gaat half juni open.

Naslag