Regeling: TOZO (Extra Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers)
Hoogte: Levensonderhoud: aanvullende uitkering tot sociaal minimum
(hoeft niet te worden terugbetaald)
Lening voor bedrijfskapitaal: Max. € 10.157 (tegen 2% rente)
Duur: Levensonderhoud: max. 3 maanden, vooralsnog tot 1 juni
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: vanaf 27 maart jl. – 1 juni 2020
Uitvoerder: woongemeente waar men staat ingeschreven


 

Waar staat TOZO voor?

TOZO staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.

Wat houdt de regeling in?

  1. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
  2. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen.

 

Voor wie geldt de TOZO?

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis.

Waar moet aan worden voldaan om gebruik te maken  van de TOZO?

Om in aanmerking te komen voor de TOZO regeling, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

 

TOZO check

 

Aan te leveren informatie

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of inwonende kinderen. Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over uw onderneming, bijv. in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Aanvraag

Zoals hierboven aangegeven moet de aanvraag (digitaal) worden gedaan bij de woongemeente. De wijze van aanvraag kan per gemeente verschillen. Raadpleegt u daarom de site van uw woongemeente. De VNG heeft een modelformulier beschikbaar gesteld (https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/0401-model-aanvraagformulier-tozo-versie-11.pdf). Veel van deze vragen komen terug in de aanvraag van de gemeenten.  
Infographic TOZO regeling:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo

Naslag