Regeling: TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)
Hoogte: € 4.000
Duur: éénmalig    
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: 27 maart jl. – 26 juni 2020
Uitvoerder: RVO

 

Waar staat TOGS voor?

TOGS staat voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.

Wat houdt de regeling in?

Een éénmalige gift van de overheid van € 4.000

Voor wie geldt de TOGS?

De TOGS is specifiek bedoeld voor ondernemers in sectoren die door de getroffen kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen gedwongen zijn tot sluiting van hun onderneming.
Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar (voor een gedetailleerd overzicht zie publicatie in Staatscourant). De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart geactualiseerd met extra groepen ondernemers in de non-food sector. Onderstaand het overzicht zoals nu bekend:

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten
 • Evenementenlocaties en organisatoren
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs
 • Rijschoolhouders
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren
 • Casino’s

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 

Waar moet aan worden voldaan om gebruik te maken  van de TOGS?

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 2. In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 3. De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes).
 4. Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister. In de kamerbrief van 7 april jl. worden uitzonderingen gegeven op de vestigingsvereiste. Wij zijn van mening dat een uitzondering ook op onze sector van toepassing is. Om hier zekerheid over te verkrijgen, hebben we reeds contact opgenomen met ons contactpersoon bij het ministerie. Wij houden u hiervan op de hoogte.
 5. Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 6. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 7. De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 8. U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 9. Uw onderneming is niet failliet.
 10. Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 11. U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 12. U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 13. U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 14. Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

 

SBI-code

Als wordt voldaan aan de hierboven gestelde eisen, is het ook van belang dat u staat geregistreerd onder een juiste SBI code. Het is aan ondernemers zelf om de SBI-code te wijzigen bij de KVK  als de SBI-code onjuist is, of als de bedrijfsactiviteiten veranderen. Iedereen die voor 15 maart ingeschreven stond in het handelsregister, valt onder de SBI code die er toen stond.  
Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-codes in het Handelsregister kunnen dit melden bij RVO (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/veelgestelde-vragen). Per geval zal naar de registratie gekeken worden.
Zoektool SBI codes: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19#block-agnl-kvk-api-kvk-block

Binnenvaart ook onder de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Op 7 april heeft het kabinet besloten over uitbreiding van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).  Daarbij zijn ook enkele voor de binnenvaart relevante SBI-codes aan de lijst toegevoegd:

 • Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) (50.30)
 • Dienstverlening voor vervoer over water (52.22)
 • Verhuur en lease van schepen (77.34)

Dit betekent dat ook bedrijven met deze SBI codes een aanvraag kunnen doen om een eenmalige uitkering van €4.000 als tegemoetkoming te ontvangen.
Aanvragen vanuit deze sectoren, met deze ‘nieuwe’ SBI-codes kunnen waarschijnlijk vanaf woensdag 15 april 2020 bij RVO worden ingediend.

 

Waar en wanneer kan u een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)? 

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19) van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Naslag